۳۱ خرداد ۱۳۹۳ - رنج ما کجا و رنج آنها کجا؟

۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ - مادران این سرزمین را نرنجانید

۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - فریبا و مهوش نماد صبوری زن

۱۹ شهریور ۱۳۹۲ - نامه ای به وزیر کشور

۹ خرداد ۱۳۹۰ - زنان رنج دیده سرزمین من

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ - عمری به رنج‌ها و مرارت‌ها

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ - جای هاله کنار تحت مهندس سحابی خالی است

۱۰ آذر ۱۳۸۸ - به کدامین گناه

۱۲ مهر ۱۳۸۸ - نامه ای به كروبی، به بهانه تولد مهربانی در مهر

۵ مهر ۱۳۸۸ - نور چشمان احمد زید آبادی و همسر محمد ملكی

۵ مهر ۱۳۸۸ - نور چشمان احمد زید آبادی و همسر محمد ملكی

۱۷ شهریور ۱۳۸۸ - كدام اصل است؟ شكنجه و قتل یا …

۲۰ تیر ۱۳۸۸ - ملت ایران، ملتی مسالمت جو است

۱ بهمن ۱۳۸۷ - چالش دشوار حقوق بشر