۲۴ مرداد - تن به تیغ بی‌اعتماد سپرده

۱۸ مرداد - زنگ خطرها به صدا درآمده

۱۱ فروردین - ما آدم‌های بی‌دانش زنده می‌مانیم

۱۲ دى ۱۳۹۰ - شیرجه زدن در اتفاقات