۱ آبان ۱۳۹۱ - نزدیک شدن ایران به لب پرتگاه

۸ مرداد ۱۳۹۱ - اقای مکارم شیرازی، مردم شتر نیستند

۱۰ اسفند ۱۳۹۰ - 2012 سال سرنوشت ساز برنامه هسته ای