۱۰ دى ۱۳۹۱ - خوش شانس‌ نبودم‌ اما ناشکر نیستم

۱۸ اسفند ۱۳۸۹ - مانلی

۱۴ مهر ۱۳۸۹ - از اینجا

۹ خرداد ۱۳۸۸ - از واقعیت تا حقیقت؛ همگرایی جنبش زنان