۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - کمک به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها

۲۱ تیر ۱۳۹۳ - پشتیبان حماس در حمله به اسرائیل