۶ آبان - حقوق بشر

۲۹ مهر - بدون شرح

۲۲ مهر - اعطای نشان

۱۵ مهر - گل دروغ

۸ مهر - سد

۳۱ شهریور - خشکسالی

۲۵ شهریور - دیکتاتور محافظ خانواده

۱۸ شهریور - پناهجو

۱۱ شهریور - با گربه‌ها مهربان باشیم

۵ شهریور - مانتوی شیشه ای

۲۹ مرداد - تبرئه مرتضوی

۲۲ مرداد - بدحجاب اجباری

۱۵ مرداد - زنجیر استبداد

۷ مرداد - سلفی با اموات

۳۱ تیر - آینده توافق

۲۴ تیر - شادی هسته‌ای

۱۷ تیر - علم الهدی

۱۰ تیر - تهدید

۳ تیر - مبارزه با روزه خواری

۲۷ خرداد - استفاده ابزاری

۲۰ خرداد - پرواز در ارتفاع پست

۶ خرداد - بازرسی

۳۰ اردیبهشت - میوه ممنوع

۲۳ اردیبهشت - جدال

۱۶ اردیبهشت - ۱۰ سالگی روز

۹ اردیبهشت - پولشویی

۲ اردیبهشت - سگ

۲۶ فروردین - داوری

۱۹ فروردین - فانوس دود زده

۱۲ فروردین - سیزده بدر

۲۷ اسفند ۱۳۹۳ - نوروز ۹۴

۲۰ اسفند ۱۳۹۳ - برنده

۱۳ اسفند ۱۳۹۳ - تناسب

۶ اسفند ۱۳۹۳ - اعتصاب غذا

۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - رواداری مذهبی به سبک خامنه ای

۲۲ بهمن ۱۳۹۳ - شاه شاهان

۱۵ بهمن ۱۳۹۳ - دستاورد هسته‌ای

۸ بهمن ۱۳۹۳ - پشت پرده

۱ بهمن ۱۳۹۳ - آینه بغل

۲۴ دى ۱۳۹۳ - کارتونیست

۲۰ دى ۱۳۹۳ - من شارلی هستم

۱۰ دى ۱۳۹۳ - سال نو

۲۶ آذر ۱۳۹۳ - حبس خانگی

۱۹ آذر ۱۳۹۳ - اسلحه و اقتصاد

۱۲ آذر ۱۳۹۳ - نان

۵ آذر ۱۳۹۳ - تمدید مذاکرات

۲۸ آبان ۱۳۹۳ - آلودگی آب

۲۱ آبان ۱۳۹۳ - اعدام زیر ۱۸ سال

۱۹ آبان ۱۳۹۳ - اعدام زیر ۱۸ سال

۱۴ آبان ۱۳۹۳ - حصر خانگی

۷ آبان ۱۳۹۳ - قربانی اسیدپاشی

۷ آبان ۱۳۹۳ - قربانی اسیدپاشی

۲۳ مهر ۱۳۹۳ - الکل

۱۶ مهر ۱۳۹۳ - کوبانی

۹ مهر ۱۳۹۳ - دروغگو

۲ مهر ۱۳۹۳ - تکریم

۱۹ شهریور ۱۳۹۳ - عارضه رهبری

۱۹ شهریور ۱۳۹۳ - عارضه رهبری

۱۳ شهریور ۱۳۹۳ - مجلس خبرگان

۵ شهریور ۱۳۹۳ - سواری

۲۹ مرداد ۱۳۹۳ - استیضاح

۲۲ مرداد ۱۳۹۳ - حق عابر مسلح

۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - آب و خواب

۸ مرداد ۱۳۹۳ - غزه

۱ مرداد ۱۳۹۳ - جداسازی

۲۵ تیر ۱۳۹۳ - گهواره

۱۸ تیر ۱۳۹۳ - شوهر بچه ها

۱۱ تیر ۱۳۹۳ - شب زندانی

۱۱ تیر ۱۳۹۳ - شب زندانی

۴ تیر ۱۳۹۳ - فوتبال

۴ تیر ۱۳۹۳ - فوتبال

۲۸ خرداد ۱۳۹۳ - داعش

۲۸ خرداد ۱۳۹۳ - داعش

۲۱ خرداد ۱۳۹۳ - کما

۲۱ خرداد ۱۳۹۳ - کما

۱۲ خرداد ۱۳۹۳ - نمایش

۷ خرداد ۱۳۹۳ - زبانت را می دوزند

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - هپی

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - نوعی از آزادی

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ - توقیف روزنامه قانون

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ - دیو و دد

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ - …

۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ملاقات

۲۰ فروردین ۱۳۹۳ - پای دربند

۱۶ فروردین ۱۳۹۳ - بهار

۹ فروردین ۱۳۹۳ - فرشته زایش

۲۱ اسفند ۱۳۹۲ - گوهر

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ - پوتین

۷ اسفند ۱۳۹۲ - خوابیده

۳ اسفند ۱۳۹۲ - محکم کاری

۲۶ بهمن ۱۳۹۲ - سرباز

۱۹ بهمن ۱۳۹۲ - هویج

۱۳ بهمن ۱۳۹۲ - پدر سالاری

۵ بهمن ۱۳۹۲ - گریز

۲۵ دى ۱۳۹۲ - ترجیح

۲۱ دى ۱۳۹۲ - حامل و محمول

۱۴ دى ۱۳۹۲ - زاری

۵ دى ۱۳۹۲ - برف

۱ دى ۱۳۹۲ - رایحه

۱۶ آذر ۱۳۹۲ - ماندلا

۹ آذر ۱۳۹۲ - الا، بی کلنگ

۲ آذر ۱۳۹۲ - بوسه

۲۶ آبان ۱۳۹۲ - تیزی

۲۰ آبان ۱۳۹۲ - طرح‌هایی از نوع نرم

۱۹ آبان ۱۳۹۲ - مادر ستار

۴ آبان ۱۳۹۲ - انتقام

۲۵ مهر ۱۳۹۲ - طرحی که پیکاسو از محصص کشید

۲۲ مهر ۱۳۹۲ - آسمان هفتم

۲۰ مهر ۱۳۹۲ - درگیر

۱۴ مهر ۱۳۹۲ - انعطاف پذیری

۶ مهر ۱۳۹۲ - رابطه

۳۰ شهریور ۱۳۹۲ - آزادی

۲۳ شهریور ۱۳۹۲ - خشکی

۱۶ شهریور ۱۳۹۲ - آدم

۹ شهریور ۱۳۹۲ - تظاهرات

۲ شهریور ۱۳۹۲ - آخرین اجرا

۲۶ مرداد ۱۳۹۲ - شجاعت

۱۹ مرداد ۱۳۹۲ - فصل میوه چینی

۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - خداحافظ آقای رییس

۵ مرداد ۱۳۹۲ - سرنوشت

۲۹ تیر ۱۳۹۲ - آغوش

۲۲ تیر ۱۳۹۲ - معجزه

۱۵ تیر ۱۳۹۲ - پرچم

۱ تیر ۱۳۹۲ - واکنش

۲۵ خرداد ۱۳۹۲ - وزن سبز

۱۸ خرداد ۱۳۹۲ - بعد از مناظره

۱۱ خرداد ۱۳۹۲ - مناظره

۴ خرداد ۱۳۹۲ - مسند

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ - آرا

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - انتخابات

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ - دستفروش

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - در زندان

۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ - انتخابات

۳۱ فروردین ۱۳۹۲ - خداحافظی