ملت ها، غارها و چماق ها

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

سووال اول: با توجه به اینکه آقای احمد توکلی گفته است: “ نمایندگان مجلس آن صد میلیون ‏تومان را که گرفتند، برگردانند” به نظر شما آیا نمایندگان مجلس، دولت احمدی نژاد را ‏استیضاح می کنند؟

‏1) استیضاح نمی کنند، چون صد میلیون تومان پول زیادی است؟

‏2) استیضاح می کنند، چون صد میلیون تومان پول خیلی زیادی نیست؟

‏3) بعید است استیضاح کنند، چون هنوز خانه نخریده اند؟

‏4) اصولا اگر آدم در شهر غریب باشد، حداقل باید صد میلیون تومان پول توی جیبش باشد؟

سووال دوم: با این فرض که امیر محبیان اخیرا گفته است: “ بر اصولگرایان عقلا واجب است ‏که کاندیدایی بهتر از احمدی نژاد معرفی کنند.” کدام بخش این جمله از نظر منطقی اشکال ‏دارد؟

‏1) “ بر اصولگرایان عقلا واجب است” غلط است، چون عقل، وجوب و اصولگرایی تناقض ‏دارند؟

‏2) “ بر اصولگرایان عقلا واجب است” غلط است، چون عقل و اصولگرایی تناقض دارند؟

‏3) “ واجب است کاندیدایی بهتر از احمدی نژاد معرفی کنند” غلط است، چون در هر حال هر ‏کاندیدایی معرفی کنند، از احمدی نژاد بهتر می شود، باید گفته شود “ بر اصولگرایان واجب ‏است کاندیدایی غیر از احمدی نژاد معرفی کنند”؟ ‏

‏4) در هر حال این جملات چون مربوط به احمدی نژاد است، احتمالا دروغ و در نتیجه غلط ‏است؟

سووال سوم: با توجه به اینکه رئیس جدید بانک مرکزی گفته است: “ نرخ تورم را در سطح ‏‏25 درصد کنترل می کنیم.” کدام یک از گزینه های زیر نتیجه جمله فوق است؟‏

‏1) نرخ تورم 25 درصد است؟‏

‏2) نرخ تورم اگر کنترل نشود بیشتر از 25 درصد می شود؟‏

‏3) رئیس جمهور قبلا گفته بود نرخ تورم در سال چهارم تک رقمی می شود، پس 25 یک ‏عدد تک رقمی است؟

‏4) دولت بالاخره قبول کرد که تورم بیش از 13 درصد شده است؟‏

سووال چهارم: با توجه به اظهارات علی مطهری نماینده مجلس مبنی بر اینکه: “ ما به اصل ‏دروغگویی کردان اعتراض داریم.” جمله فوق در کدام یک از گزینه های زیر کامل شده ‏است؟

‏1) ما به اصل دروغگویی اعتراض داریم، اما به دروغگوی اصلی اعتراض نداریم؟

‏2) ما به اصل دروغگویی کردان اعتراض داریم، اما به دروغگویی بقیه اعتراض نداریم؟‏

‏3) تقلب جرم است، پس اعتراض نداریم، اما دروغ چون گناه است، به آن اعتراض داریم؟

‏4) وزیر نباید دروغ بگوید، اما رئیس جمهور مورد حمایت آقاست؟

سووال پنجم: با توجه به اینکه آقای مشائی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث ‏فرهنگی و گردشگری کشور در مراسم پایانی اردوی بین المللی غارنوردی ایران گفت: “ ‏ایران از ظرفیت 500 غار خود برای نزدیکی ملت ها استفاده می کند.” لطفا بهترین راههای ‏استفاده از 500 غار مذکور را برای نزدیکی ملت ها بیان کنید؟‏

‏1) ملت ها را به ایران دعوت می کنیم و تا خواستند در مهمانی یا پارتی یا خیابان یا کوه یا ‏پارک یا جنگل با هم نزدیک بشوند، آنها را توسط نیروی انتظامی دستگیر می کنیم، بعد آنها ‏مجبور می شوند به آن 500 غار بروند و در آنجا با هم نزدیکی کنند، در نتیجه غارهای ما در ‏اختیار نزدیکی ملت ها قرار می گیرد؟

‏2) ملت ها را به ایران دعوت می کنیم و بدون اینکه اجازه بدهیم هیچ چیزی از ایران را ‏ببینند، آنها را به دیدار رئیس جمهور برده، یک بار در مجلس حاضر می کنیم، یک بار در ‏جلسه محاکمه قاضی مرتضوی شرکت داده و بعد آنها را به غارهای مذکور می بریم، در ‏نتیجه آنها فکر می کنند ما در شرایط انسان نخستین زندگی می کنیم و در غارها با ملت های ‏دیگر نزدیکی می کنند؟

‏3) ملت هایی که احمدی نژاد را عاشقانه دوست دارند به ایران دعوت می کنیم، طبیعتا وقتی ‏آنها را به غارهای کشور ببریم، از آنجا خوششان می آید و بطور طبیعی با هم نزدیکی می ‏کنند؟

‏4) هر سه راه صحیح است؟

سووال ششم: با فرض گفته آقای مشائی که: “ ایران از ظرفیت 500 غار خود برای نزدیکی ‏ملت ها استفاده می کند.” برای نزدیکی ملت ها چه چیزهایی مورد نیاز است؟

‏1) غار تاریک و چماق کلفت؟

‏2) غار طولانی، چماق دراز و اوو مورالس؟

‏3) چون ملت های انتخاب شده خودشان چماق دارند، غار کافی است؟‏

‏4) مواضع ملت ها راست است، پس می توان از غار بعنوان مکان نزدیکی آنان استفاده کرد؟

سووال هفتم: با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد در دیدار با رئیس جمهور زنگبار گفته است: “ ‏به زودی آمریکا برای چپاول به آفریقا می رود.” چه دلایلی برای اثبات اینکه این واقعه به ‏زودی اتفاق خواهد افتاد وجود دارد؟

‏1) رئیس جمهور دو سال قبل گفت ایران تا یک ماه دیگر به قله های هسته ای می رسد و الآن ‏دو سال گذشته است؟

‏2) رئیس جمهور سه سال قبل گفت، تا شش ماه دیگر تورم از 13 درصد به کمتر از ده درصد ‏می رسد، و شش ماه بعد تورم به 18 درصد رسید؟‏

‏3) رئیس جمهور قبل از انتخابات اش اعلام کرد وقتی سرکار آمدم با لباس و موی مردم کاری ‏نخواهم داشت و دو سال بعد 1.5 میلیون نفر بخاطر لباس و مو تذکر گرفتند؟‏

‏4) اصولا چون رئیس جمهور گفته است این اتفاق نخواهد افتاد؟