کوچولوهای افسانه ای

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

چاوز برای هفتمین بار به ایران آمد و رفت، احمدی نژاد هم تاکنون سه بار به ونزوئلا رفته است. ‏هوگو و محمود( چون پسرخاله شدیم می توانیم چاوز را هوگو خطاب کنیم) اعلام کردند با هم ‏برادرند. گروهی از انسان شناسان به دنبال این علاقه عجیب و مفرط، به دنبال کشف شباهت های ‏این دو برآمدند، موارد زیر در همین راستا کشف شد:‏

شباهت ادبی: چاوز در یک سخنرانی در یکی از روستاهای ونزوئلا گفت« بوش خر است» ‏احمدی نژاد هم در یک سخنرانی در یکی از روستاهای ایران گفت: « دشمنان ما بزغاله اند»‏

شباهت پوپولیستی: هر دو نفرشان در میان کسانی که آنها را می شناسند، در کشور خودشان ‏محبوبیت ندارد، اما در میان چپ هایی که آنها را نمی شناسند محبوبیت دارند.‏

شباهت اقتصادی: هر دوتاشان روی بشکه نفت نشسته اند و میلیاردها دلار پول نفت در دست شان ‏است، اما زندگی مردم شان از گذشته بدتر شده است. ‏

شباهت بین المللی: چاوز وقتی به اسپانیا می رود، به او می گویند « خفه شو» احمدی نژاد وقتی ‏به کلمبیا می رود به او می گویند « دیکتاتور» ‏

شباهت دراماتیک: هر دوتاشان فقط وقتی باعث خنده دیگران می شوند که حرف های جدی می ‏زنند. ‏

شباهت شیمیایی: هر دوتاشان از ترکیب اسلحه و نفت ساخته شده اند و تولید انفجار و بحران می ‏کنند.‏

شباهت روانی: هر دو نفرشان پارانویا دارند، فکر می کنند موجودات عظیمی هستند و همه می ‏خواهند علیه شان توطئه کنند. ‏

شباهت سیاسی: هر دونفرشان حاصل اشتباه انتخاباتی هستند و به دلیل تحریم بیش از نیمی از ‏مردم انتخاب شدند و حالا که آمدند نمی خواهند بروند.‏

شباهت دموکراتیک: هر دوتاشان رسانه های مخالف را تعطیل می کنند و بین دانشجویان و ‏تحصیلکردگان شان بدنامند، اما طرفدار آزادی در کشورهای دیگر هستند.‏

شباهت علمی: هر دو نفرشان از نخبگان جامعه بدشان می آید و به همین دلیل به مردم کم سواد می ‏گویند مردم.‏

انتخابات احمدی نژادی ‏

انتخابات موضوع مهمی است. به همین دلیل الهام، سخنگوی دولت، دارای شش شغل و یک همسر ‏مضطرب، گفت: « دولت به دنبال برگزاری انتخاباتی فراگیر، سالم، آزاد، پرنشاط و قانونی ‏است.» آگاهان دلایل زیر را برای صحت گفتار این الهام اعلام کردند.‏

‏« فراگیر» است، چون یک مقام سابق اطلاعات و دو مقام نظامی و مسوول سابق بسیج معاونان ‏این وزارتخانه هستند و طبیعی است که وقتی یک اطلاعاتی و سه نظامی انتخابات برگزار کنند، ‏انتخابات « فراگیر» خواهد شد. یا به عبارت دیگر دولت « فرا» تر از قبل « گیر» می دهد.‏

‏« سالم» است، چون انتخابات قبلی که برگزار شد سالم بود. اینقدر سالم بود که وقتی تعدادی ‏صندوق جدید شمردند، از آرای مخالفان دولت کم شد. و طبیعی است دولتی که پارسال انتخاباتی ‏به این سلامت برگزار می کند، امسال هم همان کار قبلی را تکرار می کند.‏

‏« آزاد» است، مثل چیزهای دیگری که رئیس جمهور گفته است که « آزاد» هستند، مثلا « ‏مطبوعات در ایران آزادی کامل دارند»، « زنان در ایران کاملا آزادند» و « آزادی در ایران ‏بطور کامل و مطلق وجود دارد.» طبیعی است وقتی زنان و مطبوعات آزادند، انتخابات هم آزاد ‏خواهد بود، مثل دانشجویان و زنان و روزنامه نگارانی که در زندان هم آزادی کامل دارند.‏

‏« پرنشاط» است، چون در دو سال گذشته تمام امکانات « نشاط» در جامعه فراهم شده است، مثلا ‏دولت با نشاط تمام طرح امنیت اجتماعی را اجرا می کند، زنان را با نشاط کتک می زنند، در ‏دانشگاه ها با نشاط تمام جسد دفن می کنند، دولت با نشاط تمام غنی سازی می کند، تورم به شکل ‏نشاط آوری بالا می رود. ‏

‏« قانونی» است، چون دولت تا به حال قانون را در همه جا اجرا کرده است، بودجه را طبق قانون ‏سه ماه دیر تحویل داده، رئیس شورای امنیت براساس قانون کسی است که مشخصات قانونی ‏ندارد، بطور قانونی مجلس در جریان مسائل کشور نیست، رئیس جمهور هم قانونا علیه همه ‏قوانین بین المللی عمل می کند. ‏

نتیجه گیری اخلاقی: وقتی دولتی که قبلا به همه وعده هایش عمل کرده، وعده جدیدی می دهد، ‏باید حتما به حرفش گوش داد.‏

نتیجه گیری بین المللی: البته احتمال دارد که منظور الهام از برگزاری انتخابات فراگیر، سالم، ‏آزاد، پرنشاط و قانونی، همان رفراندومی است که قرار است دولت ایران در فلسطین برگزار کند.‏

جاسوسی هسته ای

سووال: اصولا مشکل هسته ای ما چیست؟ ‏

جواب: می گویند ما اطلاعات هسته ای را از آمریکا و اروپا و جهان پنهان کرده ایم.‏

سووال: مشکل حسین موسویان چیست؟

جواب: او متهم شده است که اطلاعات هسته ای را به انگلیسی ها داده است.‏

سووال: ادعای ایران در مورد پنهان کردن اطلاعات هسته ای چیست؟

جواب: ایران می گوید که هیچ اطلاعاتی را پنهان نکرده است.‏

سووال: اگر معلوم شود که موسویان اطلاعات هسته ای را به انگلیسی ها داده است، یعنی چه؟

جواب: یعنی این که دولت اطلاعاتی را از آژانس و جهان پنهان کرده است.‏

سووال: اگر قبول کنیم که ایران همه اطلاعات را به آژانس داده است، چه نتیجه ای می گیریم؟

جواب: موسویان اطلاعاتی را به انگلیسی ها داده است که آنها خودشان دارند.‏

سووال: آیا انگلیسی ها ممکن است که اطلاعاتی از موسویان بگیرند که خودشان آن را دارند؟

جواب: معمولا انگلیسی هایی که مرض ندارند این کار را نمی کنند.‏

نتیجه گیری اول: اگر اثبات شود که موسویان اطلاعات محرمانه هسته ای به خارجی ها داده ‏است، معلوم می شود چنین اطلاعاتی وجود دارد که خارجی ها نداشتند.‏

نتیجه گیری دوم: اگر معلوم شود که ایران همه اطلاعات هسته ای را به خارجی ها داده است، ‏معلوم می شود که اصولا موسویان نمی تواند اطلاعاتی داشته باشد که وجود ندارد.‏

نتیجه گیری نهایی: یا دولت در مورد اطلاعات هسته ای دروغ می گوید، یا رئیس جمهور در ‏مورد موسویان دروغ می گوید، یا موسویان برای انگلیسی ها خالی بسته است، یا انگلیسی ها ‏اطلاعات به درد نخور می گیرند. ‏

‏ ‏