گفته اند به زودی آزاد نمی شود

نویسنده

» مصاحبه با خانواده امیرحسین شمشادی از ستاد موسوی

یکی از اعضای خانواده امیرحسین شمشادی مسوول ستادجوانان میرحسین موسوی که از فعالان سازمان های دولتی شهرتهران است به روز گفت که وی درتماسی که اززندان اوین با والدین خود گرفته گفته که به زودی آزاد نمی شود. به گفته والدین این فعال اجتماعی، لحن صحبت وی بسیارغمگین وناراحت کننده بوده است.

شمشادی که روز دوشنبه ۲۵ خردادماه و در منزل خود دستگیر شد پس از روز انتخابات به دلیل بیماری خانه را ترک نکرده بود. یکی از اعضای خانواده وی به روز گفت: “او گواهی پزشک دارد که باید برای بیماری خود استراحت می کرد ومقامات قضایی تا کنون هیچ پاسخی به تقاضای پدرومادروی درخصوص اینکه وی چه جرمی مرتکب شده است نداده اند.”

پدرشمشادی به مامورینی که از اتاق های خانه فیلمبرداری می کردند گفته است که” بیایید از کتابخانه ما وتفاسیر قران هم فیلم بگیرید. بیایید ببینید دارید چه کسی را دستگیر می کنید تا چیزی را جا نگذاشته باشید. پسرم تمام این مدت خانه بوده است وهیچ اتهامی به او نمی چسبد. "

وی درتوضیح نحوه دستگیری شمشادی گفت: " صبح روز دوشنبه ۷ تن از مامورین به منزل ما مراجعه کردند و سپس با دستگیری وی از همه خانه فیلمبرداری کردند و کامپیوتر و وسایل شخصی و مدارکی همچون پاسپورت وحتی کارت بنزین مادر وی را نیز با خود بردند. علی رغم تلاش های پدر وی برای خبرگرفتن از اینکه وی کجا نگهداری می شود، مسوولین از این موضوع اظهار بی اطلاعی کردند وگفتند که نمی دانند که چه برسر وی آمده است.”

وی ادامه داد: “امیرحسین پس از یک هفته بی خبری در تماس با مادرش گفت که در زندان اوین است و گمان نمی کند که به زودی آزاد شود. اگرچه طی این مدت مادر و پدر وی بارها به محل زندان مراجعه کرده اند اما ظاهرا امکان دیدار با وی در مقطع کنونی وجود ندارد. مادروی وضعیت بسیار نامطلوب روحی دارد و از مسوولین می خواهد که بگویند جرم پسرش چیست و چرا به جای اینکه به عنوان یک جوان پرنشاط به زندگی روزمره خودبپردازد پشت میله های زندان باشد.”

او تصریح کرد: “انتشار اعترافات امیرحسین مهدوی نگرانی های جدی را در میان خانواده های زندانی به خصوص خانواده های جوانانی شده که با عشق و علاقه در جریان انتخابات باعث مشارکت بیشتر مردم درصحنه شدند. آنها خواستار این هستند که فرزندشان بتواند با خانواده و وکیل خود دیدار کند.”