امسال، از ترس تظاهرات مردمی

نویسنده

» مقاله تلگراف درباره برخورد دولت با چهارشنبه سوری

مردم ایران برای بزرگذاشت مراسم چهار شنبه سوری، که در آخرین سه شنبه سال پیش از 21 مارس مصادف با سال نوی ایرانی برگزار می شود، به طور سنتی از روی بوته های آتش می پرند و آتش بازی می کنند.

امسال رهبران مخالف همزمان با سرکوب فزاینده معترضان، از حامیان خود خواسته اند تا از مراسم چهارشنبه سوری برای ابراز خشم خود علیه رژیم استفاده کنند. 

اسماعیل احمدی مقدم یکی از فرماندهان امنیتی حکومت هشدار داد خرید و فروش مواد مورد استفاده در آتش بازی ممنوع است، و پلیس بر اساس قانون، با متخلفان برخورد شدید خواهد داشت.

بهمن کارگر یک مقام امنیتی دیگر رژیم نیز در تلویزیون دولتی ایران گفت، “بیش از 3,059,000 ترقه کشف شده و 65 نفرتوزیع کننده این مواد بازداشت شده اند.”

حاکمان ایران به شدت نگران شده اند که ممکن است موج ناآرامی های سیاسی که در منطقه به راه افتاده، آنها را نیز با خود ببرد.

در تظاهرات برپا شده در 10 مارس، پلیس ایران تا مرز از کارافتادگی تحت فشار قرار گرفت.

حمید فرخ نیا روزنامه نگار مقیم تهران گزارش کرد “صدها کودک  که سن شان 14 سال بود، در حالیکه به باتون و کلاه خود مجهز بودند، مورد استفاده قرار گرفتند.”

میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اصلی مخالفان به همراه صدها نفر از فعالان مخالف دیگر در بازداشت به سر می برند. حتی اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از ستون های انقلاب اسلامی و رئیس جمهور سابق کشور، پس از آنکه از محکوم شناختن رهبران جنبش آزادی خواهی امتناع کرد، از ریاست بر مجلس خبرگان پائین کشیده شد.

شیوه های افراطی رژیم موجب خشم و نارضایتی بسیاری، حتی روحانیون محافظه کاری که ستون مشروعیت حکومت را تشکیل می دهند، شده است.

آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در اوائل ماه جاری ضمن انتقاد از رژیم، اعلام کرد این اقدامات “سبب ایجاد بحران در جامعه و نمایش سیمایی تیره از آن” می شود.

دولت ایران در سال گذشته و بدنبال موج اعتراضت متعاقب انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری سال 2009، به مقابله با سنت چهار شنبه سوری روی آورد. صدها پلیس ضد شورش و شبه نظامیان بسیجی به خیابان های تهران آورده شدند تا شهروندان را به دست برداشتن از مراسم جشن خود مجبور کنند.

آیت الله علی خامنه ای رهبر  کشور، از ایرانی ها خواست این مراسم را تعطیل کنند. وی گفت این یک عمل غیر اسلامی است و مایه “مضرات بسیار” است.

منبع: تلگراف- 14 مارس