بررسی فلسفی یک قضیه پالیزدار

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

قضیه: یک آقایی که دو سال با مجلس کشور که در راس امور است، ارتباط اساسی و ‏زیربنایی داشته، و از همین طریق اسناد ساخته، اسناد پیدا کرده، اسناد از روزنامه کیهان ‏منتقل کرده به مجلس، علیه قوه قضائیه، افشاگری هایی کرده است که قبل از اعلام عمومی ‏آن، همه این موارد را در مجلس نیز گفته بود، و ضمنا علاوه بر ارتباط ارگانیک با دو قوه ‏اصلی کشور، جزو حامیان رئیس جمهور بوده و توسط حزب رئیس جمهور نامزد انتخابات ‏شورای شهر تهران شده، پس نتیجه می گیریم که صلاحیت هم داشته است، یک آدمی با همه ‏این مقدمات و موخرات، رسما، جلوی صدها دانشجو و دوربین، به دعوت طرفداران حکومت، ‏به نفع رئیس جمهور سخنرانی کرده و گفته است که امام جمعه تهران، رئیس قوه قضائیه ‏سابق، رئیس مجلس سابق، راننده سابق امام خمینی، وزیر بازرگانی سابق، مهم ترین معلم ‏اخلاق مورد تائید امام خمینی و سایر رهبران کشور، نماینده امام خمینی در فلان جا، وزیر ‏سابق اطلاعات، معاون فرهنگی بیت رهبری، نماینده امام در چند جای مهم، امام جمعه مشهد، ‏چهار عضو شورای نگهبان در سالهای مختلف، مهم ترین روحانی دانشمند کشور، رئیس ‏جمهور اسبق و برخی دیگر از مقامات( من نمی دانم، مگر کسی دیگر هم باقی مانده است؟) ‏همه و همه فساد مالی داشتند.‏

عکس قضیه: در بعضی کشورها روحانیون و مقاماتی وجود دارند که از نظر مالی فاسد ‏نیستند.‏

روش اثبات قضیه از طریق مصاحبه غیرتکان دهنده

ما: آقای پالیزدار گفته است که آیت الله امامی کاشانی دارای پرونده فساد مالی است، آیا آیت الله ‏امامی کاشانی دارای پرونده فساد مالی است؟

یک مقام مهم: آقای پالیزدار هیچ وقت عضو مرکز پژوهشهای مجلس نبوده است.‏

ما: عضویت ایشان سووال ما نیست، آقای پالیزدار گفته است که آیت الله یزدی دارای پرونده ‏فساد مالی است، آیا آیت الله یزدی دارای پرونده فساد مالی است؟‏

یک مقام مهم: آقای پالیزدار شش میلیارد تومان بدهکار است و بدهی اش را نداده است.‏

ما: بدهی ایشان موضوع سووال ما نیست، ما می خواهیم ببینیم این که آقای پالیزدار گفته است ‏که آقای ناطق نوری دارای پرونده فساد مالی است، آیا آقای ناطق نوری دارای پرونده فساد ‏مالی است؟

یک مقام مهم: اصولا آقای پالیزدار اگرچه به پرونده ها دسترسی داشته، اما این دسترسی مجاز ‏نبوده است.‏

ما: مجاز بودن دسترسی ایشان موضوع سووال ما نیست، ما می خواهیم بدانیم اگر دسترسی ‏ایشان مجاز بود، با توجه به اینکه ایشان گفته است آقای رفیق دوست دارای پرونده فساد مالی ‏است، آیا آقای رفیق دوست دارای پرونده فساد مالی است؟

یک مقام مهم: تا آنجا که بررسی کردیم ایشان فقط سه بار به عنوان نماینده صنعتگران به ‏مجلس رفته و از آن تاریخ هرگز عضو هیات تحقیق و تفحص نبوده است.‏

ما: اینکه ایشان عضو هیات مذکور بوده یا نه، مورد سووال ما نیست، لطفا بفرمائید اظهارات ‏آقای پالیزدار مبنی بر اینکه آیت الله خزعلی دارای پرونده فساد مالی است، آیا واقعا آیت الله ‏خزعلی دارای پرونده فساد مالی است؟

یک مقام مهم: آقای محمد دهقان گفته است که ارتباط میان نمایندگان مجلس و آقای پالیزدار ‏مدتی وجود داشته و بعدا قطع شده است.‏

ما: خیلی ممنون، ولی سووال ما در مورد قطع رابطه ایشان با مجلس نیست، لطفا بفرمائید اگر ‏رابطه ایشان هرگز با مجلس وجود نداشت، ادعای آقای پالیزدار در مورد این که آیت الله ‏مکارم شیرازی دارای پرونده فساد مالی است درست است یا نه؟‏

یک مقام مهم: آقای پالیزدار یک کارخانه با وام ایجاد کرد که ورشکست شد و کارخانه اش ‏خوابیده است.‏

ما: از اطلاعات کارخانه ای شما ممنونیم، ولی می خواهیم ببینیم اگر کارخانه ایشان نخوابیده ‏بود، اظهارات آقای پالیزدار که گفته است آیت الله علم الهدی دارای پرونده فساد مالی است، ‏درست است یا آیت الله علم الهدی دارای پرونده فساد مالی نیست؟

یک مقام مهم: آقای پالیزدار ادعا کرده که در سومین دوره انتخابات شوراها، از طرف حامیان ‏آقای احمدی نژاد نامزد انتخابات تهران شده، در حالی که ایشان رای نیاورد و حامیان رئیس ‏جمهور هرگونه ارتباط با ایشان را تکذیب کردند.‏

ما: اصولا سووال ما این نیست که آیا ایشان جزو حامیان رئیس جمهور هست یا نه، ما می ‏خواهیم ببینیم اظهارات آقای پالیزدار مبنی بر این که آیت الله شرعی دارای پرونده فساد مالی ‏است، صحیح است یا نه؟

یک مقام مهم: طبق اطلاعات موجود رئیس کل دادگستری تهران آقای پالیزدار را به دلیل ‏داشتن شاکی خصوصی و ایجاد تشویش در اذهان عمومی دستگیر کرده است.‏

ما: دوست عزیز! اصلا سووال ما در مورد دستگیری ایشان و دلیل آن نیست، فقط به ما پاسخ ‏بدهید اظهارات آقای پالیزدار که گفته است آیت الله دین پرور دارای پرونده فساد مالی است، ‏صحیح است یا غلط است، جان مادرتان جواب بدهید.‏

یک مقام مهم: برخی افراد گفته اند که آقای پالیزدار بخاطر گزارش تحقیق و تفحص از مجلس ‏تقدیر نامه دریافت کرده است، در حالی که آقای حسن کامران گفته است که اصلا از این ‏خبرها نبود و ایشان هیچ ارتباطی نداشته و به گفته یکی از مسوولان تقدیر نامه را هم آقای ‏حسین رضا زاده گرفته است که این رضازاده هیچ ربطی به پالیزدار ندارد.‏

ما: دوست عزیز! اصلا هیچ اهمیتی ندارد که ایشان تقدیر نامه کوفتی را گرفته یا نه، شما فقط ‏بگوئید که آیا اظهارات آقای پالیزدار که گفته است حجت الاسلام فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات ‏دارای پرونده فساد مالی است، درست است، یا نه، لطفا اگر غلط است بگوئید آقای فلاحیان ‏پرونده فساد مالی ندارد.‏

یک مقام مهم: البته برخی افراد گفته اند که آقای پالیزدار دستگیر شده با آقای پالیزدار ‏افشاکننده، دو نفر هستند و یکی از آنها دستگیر شده و حتی گفته شده است که ایشان از دوستان ‏آقای توکلی بود، اما ایشان دوست آقای توکلی هم نبود.‏

ما: آقای محترم! اصلا سووال ما این نیست که آقای پالیزدار دوست آقای توکلی بود یا دشمن ‏ایشان، ما فقط می خواهیم بدانیم اظهارات آقای پالیزدار که گفته است آیت الله هاشمی ‏رفسنجانی دارای پرونده فساد مالی است، درست است یا نه؟ ‏

یک مقام مهم: همانطور که امام جمعه موقت تهران فرمودند هر طرح و نقشه ای علیه دین و ‏نظام اسلامی دلیل ندارد، افترا و بهتان می دهند و موج موقت ایجاد می کنند و به گفته آیت الله ‏امامی کاشانی، بهتان زننده همدست آمریکاست.‏

ما: خیلی ممنون که فرمودید آقای پالیزدار احتمالا همدست آمریکاست، اما این موضوع برای ‏ما مهم نیست، ما می خواهیم ببینیم اظهارات آقای پالیزدار مبنی بر اینکه آیت الله معزی دارای ‏پرونده فساد مالی است، درست است یا شما وجود این پرونده را تکذیب می کنید؟

یک مقام مهم: وقت شما تمام شد، ما در نظر داریم یک دائره المعارف سی جلدی در مورد ‏زوایای شخصیتی آقای پالیزدار و کلیه جد و آبادش تا بیست نسل قبل تهیه کنیم که بتوانیم ‏بگوئیم ایشان چقدر آدم بدی است.‏

ما: از دائره المعارف شما ممنونیم، آیا می توانید در یک جمله بگوئید کلیه اظهارات آقای ‏پالیزدار غلط است و مسوولان کشور فساد مالی ندارند.‏

یک مقام دولتی: البته همانطور که سخنگوی قوه قضائیه گفت، من در مقامی نیستم که در مورد ‏اظهارات آقای پالیزدار نظری بدهم، ولی هر چقدر بخواهید حاضرم به او فحش بدهم.‏

ما: خیلی ممنون، آیا نظر دیگری ندارید؟

یک مقام دولتی: من در حال رفتن هستم، ولی اصلا آدمی به اسم پالیزدار وجود ندارد، ایشان ‏نه در مجلس بوده و نه در قوه قضائیه، نه رئیس جمهور را می شناسد و نه اصلا طبق ‏شناسنامه، پدر ایشان اصلا پسری به اسم عباس ندارد، کلا چنین کسی وجود ندارد، ولی خیلی ‏آدم بدی است.‏