چگونه نتیجه امام را تغییر دهیم؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

با توجه به اینکه فعلا مهم ترین موضوع کشور عزیز ما ایران این است که مذاکرات هفت( پنج باضافه یک باضافه آمریکا) باید محرمانه بماند یا افشا شود؟ و همین موضوع باعث شده سیاستمداران ایرانی و امت ویزویز فعلا برای مداحی و فحاشی( خیلی هم فرق نمی کند) سوژه کم داشته باشند، لذا بهتر است تا ادامه خبرها به سئوالات زیر پاسخ داده و هرچه سریع تر پاسخنامه ها را در کشوی میزتان بگذارید. بعدا خودم می آیم و یکی یکی پاسخنامه ها را از شما می گیرم.

سئوال اول: محمود سریع القلم گفته است “سیاست خارجی را از خیابان جمع کنیم.” آن را کجا ببریم به کدام گزینه نزدیک تر است؟

گزینه یک: ببریم به مسجد که مداحان سوژه فحاشی داشته باشند.

گزینه دو: ببریم به فرودگاه که لنگه کفش پرت کنند.

گزینه سه: ببریم به رسانه ها که این دفعه ظریف به جای ویلچر با برانکارد به محل مذاکره برود.

گزینه چهار: ببریم به مجلس که کوچک زاده و سایر کسانی که صغرسن دارند، با آن بازی کنند و وقت شان بگذرد.

 

سئوال دوم: استاد محمدعلی علوی گرگانی گفته است که “استاد مرد برای زنان و استاد زن برای مردان در دانشگاه فرهنگ غربی است.” چه چیز دیگری در دانشگاه جزو فرهنگ غربی است؟

گزینه یک: داشتن هر استادی سر کلاس غیر از مقام معظم رهبری

گزینه دو: نشستن سرکلاس و گوش دادن به درس به جای حمله به سفارت خانه های خارجی.

گزینه سه: برگزاری امتحان به جای دفن اجساد شهدای 25 سال قبل وسط دانشگاه.

گزینه چهار: وجود دانشجو و استاد در دانشگاه به هر نحو

 

سئوال سوم: باقری لنکرانی معروف به هلو گفت “حس کردم جلیلی بیش از من می تواند محور اتحاد باشد.” آیا احساس هلوی مذکور درست است؟ چرا؟

گزینه یک: چون کیوی برای رژیم بهتر از هلوست.

گزینه دو: درست احساس کرده، چون جلیلی چهار میلیون رای آورد ولی اگر لنکرانی بود 400 هزار رای می آورد و چهار میلیون بیشتر است.

گزینه سه: غلط احساس کرده، چون بین نفر سوم و پنجم در انتخابات خیلی فرق نمی کرد.

گزینه چهار: اتحاد؟ شیب؟ بام؟ چی؟

 

سئوال چهارم: آیت الله مصباح یزدی گفت “راحتی مومنین در بهشت است، نه در دنیا” از کجا فهمید؟

گزینه یک: از دفتر چند میلیاردی آیت الله مصباح در قم.

گزینه دو: از تجارت شکر که برای رفتن به بهشت مفید است.

گزینه سه: از حضور دائمی در آمریکای لاتین که دروازه بهشت است.

گزینه چهار: از حضور دائمی در انتخابات، چون داشتن قدرت در بهشت خیلی لازم است.

 

سئوال پنجم: براساس آمارهای اعلام شده جهانی شهر اهواز آلوده ترین شهر دنیا از نظر آب و هواست. اصلا واسه چی این طوری است؟

گزینه یک: چون اهواز سی سال قبل در جریان جنگ تخریب شد و سی سال برای بازسازی این شهر وقت کمی است، در عوض تا سه سال دیگر ابرقدرت می شویم.

گزینه دو: چون اهواز تعداد زیادی شهید در جنگ داده و نمی توان به آن رسیدگی نکرد.

گزینه سه: چون اهواز برای کشورما اهمیت استراتژیک دارد، برخلاف سمنان، وگرنه الآن سمنان آلوده ترین شهر جهان بود.

گزینه چهار: چون حکومت مدیون مردم اهواز است و سعی می کند با هوای آلوده باقیمانده مردمش را هم خفه کند.

 

سئوال ششم: با توجه به اینکه برخی معتقدند “مرگ بر آمریکا” شعار دوره ما نیست، چرا معتقدند؟

گزینه یک: چون منحرف اند.

گزینه دو: چون ارزش های انقلابی در آنها از بین رفته است.

گزینه سه: چون شعور دارند.

گزینه چهار: هر سه پاسخ یک معنی دارد.

 

سئوال هفتم : آیت الله نوری همدانی گفت “ادبیات رایج امام را تغییر ندهید.” پس در این صورت چه چیز رایج امام را تغییر بدهیم؟

گزینه یک: نظرات امام را تغییر بدهیم و به هاشمی هم بگوئیم الهی بمیری، ساکت!

گزینه دو: نوه اش را تغییر بدهیم و حداد عادل را نوه امام کنیم.

گزینه سه: داماد امام را تغییر بدهیم و کوچک زاده را داماد امام کنیم.

گزینه چهار: نتیجه امام را تغییر بدهیم و مسعود خامنه ای را نتیجه امام کنیم.