تحقیق و تفحص از لیست سیاه بدهکاران بانکی

نویسنده

احمد امیر آبادی با اشاره به بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت تحقیق و تفحص از عملکرد بانک ها در اجرای بندهای ۱۸ و ۱۶بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این تحقیق و تفحص به امضای اکثر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از جمله الیاس نادران، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم رسیده است.به گزارش مهر نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این تحقیق و تفحص در مورد وام های بالای ۱۰ میلیارد تومانی است که از سوی بانک ها به برخی افراد بدون اخذ وثیقه قانونی پرداخت شده است.امیرآبادی گفت: باید بررسی شود که این تسهیلات چگونه پرداخت شده، در چه محل هایی به مصرف رسیده و چه تضمین هایی برای پرداخت آن از وام گیرندگان گرفته شده است.