تفسیر قرآن به اعدام می انجامد

نویسنده
آ ب ث

» گزارش آ ب ث از اعدام به جرم ارتداد

محسن امیراصلانی، ۳۷ ساله، از ۹ سال پیش بخاطر تفاسیرش در مورد یونس پیامبر به زندان افتاد.

به گزارش روزنامه گاردین و به نقل از منابع سازمان های مدافع حقوق بشر، او هفته گذشته پس از محکومیت به ارتداد و توهین به یونس پیامبر اعدام شد. محسن امیراصلانی که از ۹ سال پیش در زندان بسر برده، فعالیت هایی انجام داده که از دید مقامات حکومت شیعه و اصولگرای ایران به عنوان “مرتد” شناخته می شود.

به گفته خانواده وی، فعالیت او در حوزه روان درمانی بوده، ولی جلسات قرائت قرآن نیز برگزار می کرده و تفسیر خاص خود را از کتاب مقدس مسلمانان داشته است. امیراصلانی هفته گذشته به جرم “بدعت گذاری در دین” و “ترویج فساد فی الارض” اعدام شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درخلال جلسه محاکمه وی به ویژه به تفسیر او در مورد داستان یونس پیامبر آن طور که در قرآن آمده اشاره کرده؛ گویی که داستان یونس یک داستان خیالی و موهوم مملو از نمادگرایی و نمادپردازی است.

دستگاه قضایی ایران اعدام امیراصلانی به خاطر “عقاید مرتد"ش را تکذیب کرده و خاطرنشان ساخته که او مرتکب “زنای به عنف” با برخی از اشخاصی شده که در جلسات قرآن اش شرکت می کردند. به گزارش یک منبع ناشناس در سازمان غیردولتی “کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران” مستقر در نیویورک، این اتهام ازسوی همسر و خانواده او رد شده است.

منبع: آ ب ث، ۳ اکتبر