کابینه ناقص و عقل سالم

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه کابینه احمدی نژاد به نظر من دقیقا به شکلی دارد معرفی می شود که رای اعتماد نیاورد و یکی از راههای رای نیاوردنش هم این است که دست به هیچی نزنیم و اصلا داد و فریاد نکنیم و بگذاریم کارش را بکند، و در راستای اینکه پیش بینی می کنیم که قوه قضائیه و برادران راست میانه که هنوز خیلی راست نکرده اند و به تجاوزات راست افراطی احتمالا معترضند، می خواهند زندانیان آزاد شوند و فضا معتدل شود و از طرفی هر روز مقادیر معتنابهی ریزش نیرو در حال انجام می باشد و یکی از مهم ترین کارها در کنار اقدام برای گسترش ریزش نیرو همین است که به استادیوم برویم و در آنجا فوتبال تماشا کنیم و شعارهای سبز بدهیم و غیره، لذا از کلیه خوانندگان درخواست می شود که به سووالات ما لزومی ندارد پاسخ بدهند، فقط یک دور بخوانند و بعد به استادیوم بروند.

 

سووال اول: با توجه به اینکه صادق محصولی وزیر کشور احمدی نژاد که به جای یک انتخابات، یک انقلاب در ایران راه انداخت، در کابینه جدید احمدی نژاد حضور ندارد، و طبعا محصولی هم نمی دهد، لطفا محصولات این محصولی را در مدت محصول دادن آن نام ببرید.

گزینه اول: تبدیل صندوق رای به کامیون ضدشورش

گزینه دوم: تبدیل انتخابات پرشور به انقلاب سبز

گزینه سوم: تبدیل حکومت فلاسفه به حکومت اراذل

گزینه چهارم: تبدیل رهبران حکومت به دشمنان آن

 

سووال دوم: با توجه به ملاقات بشار اسد با محمود احمدی نژاد، تفاوت های اصلی این دو را ذکر کنید؟

گزینه اول: بشار دراز است و حرف نمی زند، محمود کوتاه است و حرف می زند.

گزینه دوم: بشار خودش تمیز است و کارهای کثیف می کند، محمود هر دوتاش.

گزینه سوم: بشار عامل تعیین کننده است و محمود عامل تعیین شونده.

گزینه چهارم: محمود به فکر پیروزی بشار است، بشار هم به فکر پیروزی خودش است.

گزینه پنجم: هر چهار پاسخ اول صحیح است.

 

سووال سوم: باقری لنکرانی وزیر سابق بهداشت و درمان که در کابینه جدید نیست، سووال کرد که " من نمی دانم چرا باید از کابینه بروم؟ به نظر شما چرا باید از کابینه برود؟

گزینه اول: به همان دلیلی که آمده بود، شیر تو شیر.

گزینه دوم: به همان دلیلی که یکی دیگر آمده است، خر تو خر.

گزینه سوم: چون وزیر جدید زن است و سه روز است که کشف شده خانمها مقدم اند.

گزینه چهارم: به دلیل اینکه بچه دوست دارد یک اسباب بازی جدید داشته باشد.

 

سووال چهارم: عماد افروغ گفت: " اخباریون و متحجران می خواهند در کشور حاکم شوند.” با توجه به اینکه این اشکال ادبی دارد، جمله صحیح چیست؟

گزینه اول: اخباریون و متحجران می خواستند در کشور حاکم شوند و شدند.

گزینه دوم: اخباریون و متحجران خیلی وقت است در کشور حاکم شدند.

گزینه سوم: اخباریون و متحجران در کشور حاکم هستند، این هم صدای آژیر.

گزینه چهارم: اخباریون و متحجران نمی خواهند در کشور کسی دیگر بفکر حکومت باشد.

 

سووال پنجم: با توجه به اینکه وقت مجلس تمام است و فهرست کابینه هنوز ارائه نشده است، لطفا بگوئید که احمدی نژاد قصد دارد بقیه وزرایش را در این آخر شبی از کجا بیاورد؟

گزینه اول: مشائی رفته از سرکوچه پیدا کند، هنوز برنگشته.

گزینه دوم: از توی لپ لپ

گزینه سوم: داداش و آبجیش با وانت رفتند ارادان وزرای جدید خانواده را بار بزنند و بیاورند

گزینه چهارم: هیچکس حاضر نیست وزیر شود، قرار است از زندانی هایی که در جریان این یکی دو ماه نیستند، کسانی را به زور وادار کنند وزیر بشوند.

 

سووال ششم: با توجه به اظهارات حمید رسائی 40 ساله که گفته است آیت الله صانعی که 40 سال است مجتهد است، امام جمعه مسجد ضرار است، لطفا بقیه اعضای مسجد ضرار را پیش بینی کنید؟

گزینه اول: هاشمی رفسنجانی رئیس هیات امنای مسجد ضرار.

گزینه دوم: مرتضی مطهری امام جماعت سابق مسجد ضرار.

گزینه سوم: سید حسن خمینی پسر بنیانگزاران مسجد ضرار

گزینه چهارم: آیت الله خمینی بنیانگزار مسجد ضرار.

گزینه پنجم: خداوند متعال، یکی از عوامل مشکوک در جریان مسجد ضرار

گزینه ششم: برای چی خجالت می کشید، بگوئید کل انقلاب 57 مسجد ضرار بود

 

سووال هفتم: در راستای اینکه قشقاوی سخنگوی وزیر خارجه دولت نهم و احتمالا دهم گفته9 است که " فرانسوی ها حقایق را وارونه جلوه می دهند.” راه حل چیست؟

گزینه اول: احمدی نژاد بشود وزیر خارجه فرانسه چون دروغ نمی گوید.

گزینه دوم: الهام بشود سخنگوی وزارت خارجه فرانسه که حقایق را بگوید.

گزینه سوم: وزیر خارجه فرانسه را ببریم کهریزک و … تا حقایق را تا ته و راست راست و غیر وارونه نشان دهد.

گزینه چهارم: خجالت اصلا چیز خوبی نیست، وگرنه آدم سخنگو نمی شود.