باید راهی پیدا کرد

الهه کولایی
الهه کولایی

حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی کمرنگ و کم‌فروغ است. تجربه نشان داده اگر زنان در عرصه‌های سیاسی حضور موثر و گسترده‌تری داشته باشند، روند انسجام و یکپارچگی در جامعه تقویت می‌شود، همچنین حضور زنان در پیگیری روش‌های نرم و تقویت روحیه مسالمت‌آمیز اجتماع نقش مهمی خواهد داشت. حضور زنان در عرصه‌های مشارکتی می‌تواند باعث تلطیف فضای جامعه شود. این قابلیت‌ها بر اساس مرور تجربیات کشورهای مهم و موفق جهان قابل اثبات است. این در حالی است که مانند بسیاری از کشورهای جهان، مخصوصا کشورهای خاورمیانه، حضور زنان در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در ایران همچنان کمرنگ است. این موضوع باعث شده در سه دهه گذشته تناسبی میان بخش آموزش و بخش اشتغال وجود نداشته باشد و توازن اجتماعی میان جنس مرد و زن از میان برود. انتظار می‌رود وقتی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، زنان در رشته‌های مختلف تحصیلی دوشادوش مردان تحصیل می‌کنند، در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی هم بتوانند همین نقش را ایفا کنند.

افزایش حضور زنان در عرصه‌های مهم اجتماعی و سیاسی دراغلب کشورهای دنیا دنبال می‌شود تا جایی که اتحادیه مجالس به افزایش سهم زنان در عرصه‌های مشارکتی توجه زیادی می‌کند و در برنامه‌های خود طرح‌های زیادی را در این زمینه مطرح می‌سازد. در کشور ایران اما در چند دهه اخیر، غیبت زنان در حوزه‌های قدرت کمتر شده و این موضوعی‌است که به دلیل نگرش سنتی، نبود حلقه‌های تعامل و چانه‌زنی و بده‌بستان در قدرت رخ داده است. قانونگذاری و نهاد‌های فراقوه‌ای سهم اندکی از زنان را در این حوزه‌ها قایل شده‌اند به‌طوری که زنان در عرصه‌های مهم اجتماع محروم مانده‌اند. این محرومیت به نابرابری در توازن اجتماع دامن‌زده و مشکلات اجتماعی دیگری را به وجود آورده است. تقویت حضور زنان در عرصه‌های مشارکتی و سیاسی می‌تواند در تقویت ایفای نقش‌های مختلفی که زنان در جامعه می‌توانند داشته باشند، تاثیر بگذارد.

منبع: اعتماد، ۱۷ شهریور