چه شد و چگونه شد که هیچ نماند؟!

نویسنده
کیهان خانجانی

» از همه جا/ نهادهای ادبی

کیهان خانجانی

 

 

این مقال به بحث نهادهای ادبی می‌پردازد و بس. اگرچه ادبیات نیز چون هر آن چیز دیگر در این بلاد، به سیاست آغشته است پس به اجبار این‌گونه آغاز کنیم: دوران فترت در فضای بسته، بهترین دوران است برای اندیشیدن به گذشته، طرح و برنامه ریختن و به انتظار زمان فضای باز نشستن و آنگاه عمل کردن. آنچه در هشت سال اصلاحات در ایران رخ داد، دوران عمل کردن پس از دوره فترت فرهنگی، در دوره‌های پیش از آن بود. در دوران فترت پس از اصلاحات، به فکر شدیم: چه شد و چگونه شد که هیچ نماند؟! آنقدر به تاکتیک‌ها اندیشیدیم، آنقدر به جبران گذشته پرداختیم و آنقدر مطمئن بودیم به ماندن آن دوران که هیچ گمان نبردیم در ایران، “جامعه کوتاه‌مدت”، به سر می‌بریم. گذشته مشروطه و وقایع آذربایجان و ملی شدن نفت و انقلاب را از یاد بردیم. کمتر کسی دورنمایی برای اندوختگی و مانایی داشت.

حالیا چه بایدمان کرد؟

“تکرار خطا دوباره ما را نسزد.” گذشته، برای عبرت گرفتن است، نه حسرت خوردن. حال که فضایی تازه آمده است، حتی اگر بنا شده بر خرابی هشت سال، به دورنما بیندیشیم تا حتی اگر دوران به چنین شکل نماند، دست و پا بسته و خانه و حبس و حصرنشین نشویم یا حتی اگر چنین شد، نهادهایی برای اندیشه جمعی و رایزنی جمعی و عمل جمعی برجا بمانند.

تبدیل عشیره به ملت و تشکیل نهادها از درون ملت و سر برآوردن دولت از دل نهادها، راهکار مدرنیته برای رسیدن به دموکراسی است.

بپذیریم که ما حتی نهاد سانسور نیز نداریم. اگر می‌داشتیم، نخستین تعریف اعضای یک نهاد در آن رعایت می‌شد یعنی یک‌رایی و یک‌صدایی. اما هر ممیز، برای صدور مجوز، فکر و سلیقه و تعریفی خاص خود دارد، نه خاص نهادی که در آن فعال است.

آیا هنوز کشور ما، با داشتن بزرگان ادب کهن و معاصر و چنین سبقه‌یی در تاریخ، در دوران عشیرگی فرهنگی- ادبی به سر می‌برد؟ آیا هنوز بدل به ملت نشده‌ایم؟ یا نه، ملت را بدل به نهادهای مستقل نکرده‌ایم؟ یا که نه، دولت‌ها برآمده از نهادها نیستند؟ فی‌الواقع باید بپذیریم شرایط ما در دوران مختلف، گاه چندان تعریف و تحلیل و تفسیرپذیر نیست. بر اساس دوره‌های کوتاه‌مدت، نهادهایی به وجود می‌آیند اما به مانند احزاب و نشریات و جمع‌ها و… دچار مفهوم دوران و دستخوش بی‌سنتی و ابترماندگی می‌شوند چرا که زیرساخت و بستر ندارند؛ پس دوام ندارند برای تداوم، گاه دولتی می‌شوند. در حالی که دولت برآمده از نهادها با نهادهای دولتی توفیر دارد. دولت‌ها چهارساله و هشت‌ساله‌اند اما نهادها نه. نهادهای ادبی شرط دورنما داشتن ادبیات و اهل ادب است. باید هر جمع و گروهی گرد هم آییم و بنا به ضرورت و نیاز، نهادی برپا کنیم. اگرنه ضمانتی برای پویایی و مانایی نخواهد بود. خود دانیم.

منبع: روزنامه اعتماد