مانتوی تنگ و نامحرم گشاد

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

این دانشجویان تهرانی که براساس عکس های منتشره شان و شواهد عینی سن متوسط شان چهل سال است، معلوم نیست چرا کارها را برعکس می کنند؟ آدم طبیعی، ممکن است مدتها ندیده باشید ولی مطمئنا وجود دارد، معمولا اول ناراحت می شود، بعد اعتراض می کند، بعد شکایت می کند، بعد لایحه حقوقی می نویسد، بعد قانون تصویب می کند، بعد اگر قانون تصویب نشد به مجلس اخطار می دهد، بعد به انگلیسی ها اخطار می دهد، بعد که اخطار داد و فایده نداشت، جلوی سفارت تظاهرات می کند، بعد اگر خیلی خرتو خر بود، یا مثل حالا شیرتوخر عظمی بود، اول به عواقب آن فکر می کنند، بعد به سفارت انگلیس را اشغال می کند. درست برعکس، این دانشجویان چهل ساله نظامی عزیز ما، صبح لایحه را در مجلس تصویب می کنند، ظهر سفارت را اشغال می کنند، فردای آن روز اعتراض می کنند، بعد عواقب حمله شان را در نظر می گیرند و پشیمان می شوند، بعد تازه می نشینند لایحه تنظیم می کنند. آخر این هم شد کار؟ با این وضع به نظرم این دانشجویان، یا بقیه دانشجویان بهتر است هر چه زودتر، به سووالات زیر جواب بدهند، اگر در آزمون قبول شدند و به دانشگاه راه پیدا کردند، آن وقت تشکل شان را تشکیل بدهند و بقیه کارها را بکنند.

 

سووال اول: محسن حکیم گفت: “عربستان می خواهد 20 درصد مردم بر 80 درصد حکومت کند.” آیا این کار ممکن است؟

گزینه اول: می تواند، چون در ایران 10 درصد بر 90 درصد حکومت می کنند.

گزینه دوم: نمی تواند، چون این کاری که ایران دارد می کند اسمش حکومت نیست.

گزینه سوم: احتمال دارد، چون کشورهایی هستند که 5 درصد بر 95 درصد حکومت می کنند.

گزینه چهارم: در تمام خاورمیانه معمولا بین ده تا بیست درصد بر بقیه حکومت می کنند، هیچ اتفاقی هم نمی افتد، فقط مردم هر روز بدبخت تر می شوند و دائم انقلاب می کنند.

 

سووال دوم: با توجه به اینکه روسیه گفت “ایران برنامه هسته ای نظامی ندارد.” کدام ضرب المثل درست است؟

گزینه اول: به ایران گفتند شاهدت کیه گفت روسیه دنبال من نیا بو می دی؟

گزینه دوم: پول بوشهر رو بگیر، برو بیت رهبری نقاره بزن بگو آقا شبیه مسیحه.

گزینه سوم: اگر راست می گفتی گوسفنداتو گرگ نمی خورد.

گزینه چهارم: بهش بگو قسم بخور، یا می گه جان راسپوتین، یا جان پوتین، یا جان استالین، یک آدم راستگو تو روسیه اسم ببر که اعدام نشده باشه تا بگم تو دومی اش.

گزینه پنجم: گزینه چهارم ضرب المثل نیست، از بین سه تای اول انتخاب کنید.

 

سووال سوم: یک عضو سابق مجاهدین خلق گفت “ما آفتابه صدام بودیم.” چرا؟

گزینه اول: چون صدام از دستمال استفاده نمی کرد.

گزینه دوم: چون صدام از نیروهایش استفاده بهینه می کرد.

گزینه سوم: چون صدام از شیلنگ استفاده می کرد و آفتابه ها را گذاشته بود موزه اشرف.

گزینه چهارم: چون نیروهای سازمان خودآگاهی کافی دارند.

 

سووال چهارم: چرا سفیر افغانستان به وزارت خارجه احضار شد؟

گزینه اول: چون قرار است سفارت افغانستان برای اعتراض به اشغال آن کشور توسط آمریکا بزودی اشغال شود.

گزینه دوم: چون همه سفارتخانه ها دارند بسته می شوند پس بسیج دانشجویی باید ساندویچ فروشی ها را اشغال کند؟

گزینه سوم: چون اگر سفارت افغانستان اشغال نشود، دانشجویان بسیجی احتمالا وزارت خارجه ایران را اشغال می کنند.

گزینه چهارم: چون افغانستان مثل بقیه همسایگان ایران پایگاه آمریکاست، ولی زورش کمتر است.

 

سووال پنجم: آیت الله خامنه ای گفت “شانزده آذر متعلق به دانشجوی ضدآمریکاست.” با توجه به این جمله کدام گزینه زیر درست است؟

گزینه اول: 22 بهمن متعلق به مخالفان استبداد است.

گزینه دوم: 28 مرداد متعلق به طرفداران مصدق است.

گزینه سوم: 15 خرداد متعلق به طرفداران خمینی است.

گزینه چهارم: هفته جنگ متعلق به باکری و همت و سرداران جنگ است.

گزینه پنجم: دانشجوی طرفدار نهضت آزادی در سال 1335 همان دانشجوی طرفدار بسیج دانشجویی در سال 1390 است.

 

سووال ششم: وزیر تعاون و رفاه گفت “تحقق نرخ بیکاری تک رقمی تا پایان سال صورت می گیرد.” از کجا معلوم؟

گزینه اول: چون همه بیکاران تا آن موقع می روند سربازی.

گزینه دوم: چون همه بیکاران تا آخر سال می افتند توی تنور انتخابات.

گزینه سوم: چون تا آخر سال برنامه فوتوشاپ مرکز آمار نصب می شود.

گزینه چهارم: چون حرف های قبلی که دولت گفته همه درست بوده، این هم روش.

 

سووال هفتم: با توجه به اینکه صالحی وزیر خارجه گفت “دیگر به سفارت انگلیس حمله نمی شود.” یعنی چی؟ 

گزینه اول: عمل دانشجویان خودجوش بود و وزارتخارجه مانع اعمال خودجوش می شود.

گزینه دوم: عمل بسیج دانشجویی هماهنگ نشده بود با وزارتخارجه هماهنگ شد.

گزینه سوم: کلا هماهنگ است، ولی هر کسی آهنگ خودش را می زند.

گزینه چهارم: دانشجویان کاملا مستقل از دولت هستند.

 

سووال هشتم: احمد خاتمی گفت “نمایش مانتوی تنگ پیش نامحرم حرام است.” حالا چی کار کنیم؟

گزینه اول: مانتوی تنگ را پیش نامحرم دربیاوریم و با شلوار تنگ ظاهر شویم.

گزینه دوم: پشت سر نامحرم مانتوی تنگ بپوشیم و جلویش شلوارک تنگ.

گزینه سوم: با هر کسی که مانتوی تنگ می پوشد محرم شویم.

گزینه چهارم: خیلی کم کار حرام می کنیم، این هم روش.

گزینه پنجم: مانتوی تنگ را پیش نامحرم بپوشیم، ولی موقع نمایش آن را دربیاوریم.