کیهان می ترکونه!‏

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

سووالات این هفته آزمون روزآنلاین بشرح زیر مطرح و از کلیه شرکت کنندگان درخواست ‏می شود پس از یافتن گزینه مناسب، فورا به آن رای ندهند، بلکه یک کمی تحقیق کنند، مقداری ‏بررسی کنند، حداقل چهار تا خبر و مطلب در موردش بخوانند، با چهار نفر مشورت کنند و ‏بعدا سه ماه وقت دارند که رای بدهند، فعلا حدود 115 روز یا کمی بیشتر به تصمیم گیری ‏مانده است، الکی به سووالات پاسخ ندهید.‏

سووال اول: با توجه به این که چند روز قبل خاتمی در تظاهرات مورد حمله قرار گرفت ود ‏حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت: " سرنوشت بی نظیر بوتو در انتظار محمد ‏خاتمی است.” لطفا بگوئید شریعتمداری سرنوشت خاتمی را چگونه فهمید؟‏ گزینه اول: به دلیل داشتن اطلاعات زیاد گزینه دوم: به دلیل سوابق کاری گزینه سوم: به دلیل مهارت های شخصی گزینه چهارم: چون می خواست بترکونه

سووال دوم: براساس گزارش بی بی سی از خانه مخروبه احمدی نژاد در ارادان، قرار است ‏این خانه به عنوان خانه یادگاری احمدی نژاد نگهداری شود. لطفا بگوئید علت مناسب بودن ‏این خانه مخروبه برای یادمان احمدی نژاد چیست؟ گزینه اول: چون مخروبه است. ‏ گزینه دوم: چون مخروبه و روستایی است.‏ گزینه سوم: چون مخروبه است و به دردبخور نیست.‏ گزینه چهارم: چون دقیقا شبیه وضع فعلی کشور است.‏

سووال سوم: می دانیم که عبدالله مومنی گفته است " نگاه دولت به دانشگاه انتقام جویانه است” ‏لطفا بگوئید چرا دولت می خواهد از دانشگاه انتقام بگیرد؟ گزینه اول: چون دانشجوها باشعور هستند.‏ گزینه دوم: چون دانشجوها کتاب می خوانند.‏ گزینه سوم: چون دانشجوها حرف می زنند.‏ گزینه چهارم: چون بعضی دانشجوها با بعضی چیزها مخالفند ‏

سووال چهارم: آقای خاتمی توضیح داد " حالا که آمده ایم، باید قصدمان پیروز شدن باشد” به ‏نظر شما آیا مردم اینقدر احمق هستند که لازم باشد نامزدی توضیح بدهد که قصدش شکست ‏خوردن نیست و پیروز شدن است؟ گزینه اول: همه احمق نیستند، ولی چند نفر احمق ممکن است وجود داشته باشد.‏ گزینه دوم: ممکن است کسی احمق باشد، ولی نه این قدر.‏ گزینه سوم: حتی اگر احمق باشند هم این توضیح لازم نیست.‏ گزینه چهارم: من نمی فهمم آقای خاتمی چرا این حرف ها را می زند.‏ گزینه پنجم: یک بار دیگر اینجوری حرف بزنی می رویم به کروبی رای می دهیم.‏

سووال پنجم: قوه قضائیه اعلام کرد " هفت بهائی به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند” در ‏این جمله چه کلمه یا کلماتی اضافی است؟ گزینه اول: کلمه " هفت” اضافی است، چون هرچند تا بهائی بودند، در هر حال متهم می شدند.‏ گزینه دوم: کلمه " جاسوسی” اضافی است، چون متهم کردن بهائیان احتیاج به دلیل ندارد.‏ گزینه سوم: کلمه " برای اسرائیل” اضافی است، چون در هر حال این مادران حجت الاسلام ‏فاکر متهم می کنند، چه برای اسرائیل باشد، یا برای جای دیگر.‏ گزینه چهارم: اصولا " بهائی متهم می شود” یک جمله کامل و واضح است و نیاز به کلمات ‏بیشتر ندارد.‏

سووال ششم: در جمله " داوود سلیمانی گفت لزوم بی طرفی شورای نگهبان وجود دارد” ‏ترکیب " لزوم بی طرفی شورای نگهبان” چه نوع ترکیبی است؟ گزینه اول: ترکیب نامربوط گزینه دوم: ترکیب ناممکن گزینه سوم: مرده شور ترکیبش را ببرد گزینه چهارم: شما داوود سلیمانی را ببخشید، دیگر از این حرف ها نمی زند.‏ ‏ ‏ سووال هفتم: در جریان انتخابات در ونزوئلا ناظر انتخاباتی به دلیل توهین به چاوز اخراج ‏شد، چرا؟ گزینه اول: بخاطر اینکه داداشش است‏ گزینه دوم: بخاطر اینکه چند بار همدیگر را دیدند‏ گزینه سوم: بخاطر اینکه دیوانه ها همه جا هستند‏ گزینه چهارم: بخاطر اینکه احمدی نژاد یک مشکل جهانی است‏