بغداد چه کسی خراب است؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

به من چه ربطی دارد که دارند بازی می کنند یا بالاخره آدم وقتی احساس خارش کرد، که نمی تواند هیچ کاری نکند، حالا هی خرت و خرت بخاران. فعلا بحث برسر مسائل هسته ای در جریان است و هر دو طرف ایران و شش( پنج باضافه یک سابق، که من نمی دانم وقتی پنج باضافه یک می شود شش، چرا این را صریح اعلام نمی کنند؟) از روند مذاکرات اعلام رضایت کرده، اما از طرف دیگر مذاکره متوقف شده است. البته هنوز هیچ کس از جمله خود من از هیچ چیز خبر ندارم. تا وقتی خبردار بشوم، که شما هم می شوید، به سووالات زیر می خواهید جواب بدهید، ندهید، بکنم، نکنم، برم، نرم، بقول خانوم کاش همه مثل من تصمیم می گرفتند.

 

سووال اول: با توجه به اینکه کاخ سفید گفت که " ادامه مذاکرات نشانه پیشرفت است.” ایران هم گفت: " ادامه مذاکرات نشانه توافق است” ولی اعلام شد که مذاکرات ادامه پیدا نکرده است، حالا چی کار کنیم؟

گزینه اول: کاخ سفید و ایران در جریان مذاکره نیستند.

گزینه دوم: اصلا مذاکره ای اتفاق نیافتاده و ما خیال می کنیم.

گزینه سوم: کدام مذاکره؟ چی شده؟

گزینه چهارم: اشتون و جلیلی با هم فرار کردند و رفتند ددر کسی نیست مذاکره کند؟

 

سووال دوم: کاخ سفید به ایران بسته پیشنهادی داد، در بسته پیشنهادی کاخ سفید چه چیزهایی قرار دارد؟

گزینه اول: یک جام، مقداری زهر، یک پارچ آب برای بعد از مصرف.

گزینه دوم: یک کاسه، یک کاسه پر از چیزهای واجب، یک لنگ حمام.

گزینه سوم: یک ساعت برای نشان دادن زمان، یک نقشه برای نشان دادن مکان.

گزینه چهارم: یک چراغ قرمز، یک چراغ سبز، چراغ زرد نداریم، انتخاب کن.

 

سووال سوم: ایران به 5+1 بسته جامعی داد. در بسته پیشنهادی ایران چه چیزهایی قرار دارد؟

گزینه اول: یک ساعت شنی برای اینکه هر وقت تمام شد سروتهش کنند.

گزینه دوم: یک تسبیح برای وقت گذراندن که بیکار نمانند. 

گزینه سوم: یک کتاب جدول برای اینکه تا اجلاس بعدی حوصله شان سر نرود.

گزینه چهارم: یک روسری برای کاترین اشتون.

 

سووال چهارم: حالا که ایران از لباس پوشیده کاترین اشتون در مذاکرات اعلام خشنودی کرده است، کاترین اشتون باید دفعه بعد چه کار کند؟

گزینه اول: بیکینی بپوشد تا ایران وارد جنگ شود.

گزینه دوم: دکولته بپوشد تا ایران بمب اتمی بسازد.

گزینه سوم: روسری بگذارد تا ایران غنی سازی 20 درصد را متوقف کند.

گزینه چهارم: اگر اشتون چادر بپوشد ایران بکلی غنی سازی را متوقف می کند.

گزینه پنجم: کلا لباس اشتون از منافع ملی ایران مهم تر است.  

 

سووال پنجم: چرا ایران اعلام کرد " یوروویژن باید در باکو تعطیل شود”؟

گزینه اول: چون تپه های عراق و افغانستان و امارات دیگر جا نداشت.

گزینه دوم: چون دشمن کم داریم و ناموس همه دنیا به ما مربوط است.

گزینه سوم: چون ماجرای ابوموسی تمام شد، پس چی کار کنیم؟

گزینه چهارم: چون همه جای خارج هم سرای من است.

 

سووال ششم: اگر صبح دیوان عدالت اداری حکم تعطیل خانه سینما را نقض کرده و ظهر انصار حزب الله به بازگشائی خانه سینما اعتراض کنند و شب، شورای فرهنگ عمومی حکم دیوان عدالت اداری را رد کند، از کدام ضرب المثل استفاده کنیم؟

گزینه اول: دست راستش به دست چپش می گه شکر برای دیابتت بده.

گزینه دوم: دیگی که برای ما نمی جوشه، به دیوان عدالت اداری چه ربط داره؟

گزینه سوم: حالا که از پای بست ویران است، چرا سینما خانه داشته باشد؟

گزینه چهارم: آب و روغن قاطی کرده بود بهتر نشد؟

 

سووال هفتم: علت سخنرانی اخیر آیت الله خامنه ای در مورد امام نقی چه بود؟

گزینه اول: تاثیر یادآوری اهمیت امام نقی به شیعیان.

گزینه دوم: تاثیر فیس بوک بر تاریخ شیعه.

گزینه سوم: تاثیر شیطان در فعال شدن خدا.

گزینه چهارم: حالا خوب بود تا روز قیامت کسی در موردش چیزی نمی گفت؟  

 

سووال هشتم: احمدی نژاد سال 88 بودجه را در ماه فروردین، سال 89 در اواخر فروردین، سال 90 در ماه اردیبهشت و در سال 91 در ماه خرداد ابلاغ کرد، اگر او ده سال دیگر رئیس جمهور باشد، بودجه سال 1400 چه زمانی ابلاغ می شود؟

گزینه اول: سه سال بعد.

گزینه دوم: دو سال بعد.

گزینه سوم: آخر سال.

گزینه چهارم: چه دلش خوشه، ده سال بعد؟  

 

سووال نهم: قلیان کشیدن زنان تنها و قهوه خانه زنان ممنوع شد، چه چیز زنان در ماه آینده ممنوع می شود؟

گزینه اول: تنها توالت رفتن زنان ممنوع می شود.

گزینه دوم: این یکی تنها چیزی است که ممنوع نمی شود.

گزینه سوم: لازم نیست زنان توالت بروند، دولت خودش به جای همه می رود.

گزینه چهارم: چرا گزینه های بودار می گذاری؟