کتاب‌ها و مجله‌های هنری

نویسنده

» حرف تازه/ نسخه‌های پی دی اف

“هنر روز” در روز پایانی هرهفته بصورت آن لاین منتشر و سپس با فرمت پی دی اف، همراه شماره بعدی هنر روز بدست علاقمندان می رسد. باین ترتیب هرهفته خوانندگان هنر روز شماره آن هفته و نسخه پی دی اف شماره پیشین را در اختیار دارند.

امید این است که با استفاده از این روش صفحات هنر روز که حاصل زحمات جمعی از روزنامه نویسان و اهالی هنر ایران در داخل و خارج کشور است، از خاصیت رسانه آنلاین تن بزند و با زدن پلی به نشریات چاپی امکان بقا بیابد.

نسحه پی دی اف کتاب های هنری هم که توسط هنر روز منتشر می شود، از طریق کلیک روی عکس های زیر قابل دسترسی و دانلود است:

شماره ۴۱ مجله هنری – ۳۰ بهمن ۱۳۹۳

 

 

شماره ۳۹  مجله هنریشانزده بهمن ۱۳۹۳

 

 

شماره ۳۷ مجله هنریبیست و پنج دی ۱۳۹۳

شماره ۳۵ مجله هنریچهار دی ۱۳۹۳

شماره ۳۳ مجله هنریبیست آذر ۱۳۹۳

شماره ۳۱ مجله هنریشش آذر ۱۳۹۳

شماره ۲۹ مجله هنریییست و دو آبان ۱۳۹۳

شماره ۲۷ مجله هنریهشت آبان ۱۳۹۳

شماره ۲۵ مجله هنری۲۴ مهر ۱۳۹۳

شماره ۲۳ مجله هنریاول آبان ۱۳۹۳

 

شماره ۲۲مجله هنریسه مهر ۱۳۹۳

شماره ۱۸مجله هنری۶شهریور ۱۳۹۳ |||| |||| ||||

شماره ۱۲مجله هنری۱۹تیر۱۳۹۳

شماره ۱۴ مجله هنری۲ مرداد ۱۳۹۳

شماره ۸ مجله هنری۲۲ خرداد ۱۳۹۳

شماره ۱۰ مجله هنری ۵ تیر۱۳۹۳   | شماره ۳ مجله هنری۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ | شماره ۴ مجله هنری ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ | شماره ۵ مجله هنری  ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ | شماره ۶ مجله هنریاول خرداد ۱۳۹۳

شماره ۴ مجله هنری ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

شماره ۶ مجله هنریاول خرداد ۱۳۹۳

شماره ۱ پی دی اف  ۲۱ فروردین ۱۳۹۳

کتاب منتشر نشده گابریل گارسیا مارکز