دشمن بجنگ، پیروزی از آن ماست!

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

یکی از بزرگترین معجزات خداوند در کشور عزیز ما ایران، این است که معمولا پیروزی های ‏بزرگ ما که یکی از یکی بزرگتر است، به جای اینکه با زحمات خودمان به دست بیاید، معمولا ‏با زحمات دیگران به دست می آید، در عوض هرچه ما تلاش می کنیم، معمولا باعث پیروزی ‏دشمنان اسلام می شود. مثلا سینماگران ایرانی سی سال زحمت می کشند و سینمای ایران را ‏جهانی می کنند، بعدا معلوم می شود که این پیروزی در جهت اهداف دشمنان بوده است. یا مثلا ‏ملت ایران نفت را ملی می کنند، بعدا معلوم می شود آمریکایی ها این کار را کرده اند. اما همیشه ‏هم اینطور نیست، گاهی اوقات دشمنان برای نابودی ما تلاش هایی می کنند و بعد معلوم می شود ‏که ما پیروز شدیم. مثلا آمریکایی ها سی سال قبل به طبس حمله کردند و روسها آن ها را از بین ‏بردند، بعد معلوم شد که در حقیقت ایران در این ماجرا پیروز شد. در همین راستا، با انتشار ‏مدارک و اسناد منتشره از سوی سازمانهای اطلاعاتی غرب، محمود احمدی نژاد، قبل از اینکه ‏بقیه به او اطلاع بدهند که انتشار این مدارک، مخالف منافع ملی ماست، در ایلام اعلام کرد که نه ‏تنها انتشار اسناد منابع اطلاعاتی غرب به نفع ایران است، بلکه آن را « بزرگترین پیروزی ‏سیاسی سده اخیر ملت ایران دانست.» آگاهان پس از بررسی های مختلف در مورد سایر پیروزی ‏هایی که ملت ایران در سده اخیر به دست آورده است، پس از ساعت ها بررسی و پژوهش جمعی ‏از پژوهشگران به این سووال پاسخ دادند که چرا و واقعا چرا « انتشار گزارش منابع اطلاعاتی ‏آمریکا بزرگترین پیروزی سیاسی ایران در سده اخیر است؟» ‏

اول: چرا انتشار اسناد منابع اطلاعاتی آمریکا از انقلاب مشروطه بزرگتر است؟ ‏

‏- چون در زمان انقلاب مشروطه احمدی نژاد رئیس جمهور نبود.‏

‏- چون در زمان انقلاب مشروطه آمریکا وجود نداشت و به همین دلیل ما دشمن نداشتیم و چون ‏دشمن نداشتیم، نمی توانستیم بر دشمن پیروز شویم.‏

‏- چون انقلاب مشروطه انقلابی ضد استبدادی بود و از این جور چیزها هر سال اتفاق می افتد و ‏اصلا چیز مهمی نیست. ‏

دوم: چرا انتشار اسناد منابع اطلاعاتی آمریکا از جنبش ملی شدن نفت بزرگتر است؟ ‏

‏- چون جنبش ملی شدن نفت، در سال 1330 صورت گرفت و در آن زمان احمدی نژاد هنوز به ‏دنیا نیامده بود.‏

‏- چون ملی شدن نفت یک اتفاقی بود که توسط مردم ایران صورت گرفت و به همین دلیل ممکن ‏است خیلی از افرادی که در این جنبش بودند، منحرف و مساله دار بوده و اهداف درستی نداشتند، ‏در حالی که گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا، توسط جاسوسان آمریکایی تهیه شده و معمولا ‏جاسوسان آمریکایی هر چقدر هم بد باشند، منحرف و مساله دار نیستند.‏

‏- چون در جنبش ملی شدن نفت تنها اتفاقی که افتاد این بود که نفت ملی شد، در حالی که در انتشار ‏گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا، اتفاق عظیمی که افتاد این بود که آمریکا اعلام کرد که ایران قبلا ‏تولید سلاح هسته ای را متوقف کرده است، به همین دلیل ممکن است بعدا ما بتوانیم به تولید ‏انرژی هسته ای بپردازیم و اگر به تولید انرژی هسته ای بپردازیم، ممکن است ده سال دیگر ‏انرژی هسته ای داشته باشیم و ممکن هم هست نداشته باشیم، و همین موضوع کافی است که ‏بزرگترین پیروزی سده اخیر بوجود بیاید.‏

‏- در جنبش ملی شدن نفت عده ای از عوامل اطلاعاتی آمریکا دخالت داشتند، و این پیروزی ‏بزرگی بود، اما در انتشار گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا، خود عوامل اطلاعاتی آمریکا دخالت ‏داشتند، بنا براین بزرگتر بود.‏

سوم: چرا انتشار اسناد منابع اطلاعاتی آمریکا از جنبش 15 خرداد 1342 بزرگتر است؟‏

‏- چون در سال 1342 احمدی نژاد، شش سال بیشتر نداشت و هنوز رئیس جمهور هم نشده بود، ‏بنا براین جنبش 15 خرداد بزرگترین پیروزی سده اخیر نیست.‏

‏- در جنبش 15 خرداد امام خمینی با رژیم شاه مبارزه کرد و پیروز هم شد، اما مساله غنی سازی ‏هنوز صورت نگرفته بود.‏

چهارم: چرا انتشار اسناد منابع اطلاعاتی آمریکا از پیروزی انقلاب اسلامی هم بزرگتر است؟

‏- چون در آن زمان با وجود اینکه احمدی نژاد 20 ساله بود، ولی هنوز جامعه ایران به آن حد از ‏پیروزی نرسیده بود که احمدی نژاد رئیس جمهور شود.‏

‏- انقلاب اسلامی ایران مهم ترین حادثه قرن بود که توسط میلیونها نفر به نتیجه رسید، اما گزارش ‏منابع اطلاعاتی آمریکا، بزرگترین پیروزی سده اخیر بود، چون دهها تن از جاسوسان آمریکا ‏دهها ساعت روی آن زحمت کشیدند. و این جاسوسان عزیز با تمام وجود منافع ملی ایران را در ‏نظر داشتند.‏

‏- در انقلاب اسلامی ایران، آیت الله خمینی رهبر بزرگ انقلاب بود که بسیار اهمیت دارد، اما در ‏گزارش منابع اطلاعاتی پیروان رهبر بزرگ انقلاب حضور داشتند که معمولا پیروان یک رهبر ‏از خودش مهم ترند، به همین دلیل این پیروزی خیلی خیلی مهم ترین پیروزی بود.‏

‏- اصولا پیروزی انقلاب اسلامی به اندازه ده قرن اهمیت دارد، بنابراین آن واقعه را نباید جزو ‏پیروزی های سیاسی سده معاصر حساب کرد.‏

‏- در انقلاب اسلامی ایران، رئیس جمهور آمریکا بوش نبود، بلکه جیمی کارتر بود و منابع ‏اطلاعاتی آمریکا هم به نفع ایران فعالیت نمی کردند، به همین دلیل این پیروزی خیلی مهمتر است.‏

پنجم: چرا انتشار اسناد منابع اطلاعاتی آمریکا از اشغال سفارت آمریکا که انقلابی بزرگتر از ‏انقلاب اول بود، هم بزرگتر است؟‏

‏- چون در آن زمان احمدی نژاد نه تنها رئیس جمهور نبود، بلکه با اشغال سفارت آمریکا هم ‏مخالف بود.‏

‏- چون اشغال سفارت آمریکا باعث شد که تعدادی از جاسوسان آمریکایی به مدت 444 روز در ‏ایران گرفتار شوند و به همین دلیل برخی از آنها نتوانند به موقع کار آماده سازی گزارش منابع ‏اطلاعاتی آمریکا را انجام دهند، به همین دلیل آن واقعه اگر چه انقلابی بزرگتر از انقلاب اول ‏بود، اما از گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا کمی کوچکتر بود.‏

‏- در ماجرای اشغال سفارت آمریکا، تعدادی از عوامل مزدور آمریکا که بعدا اصلاح طلب شدند، ‏تعدادی دیپلمات و جاسوس را گروگان گرفتند، در حقیقت در میان این گروه تعدادی افراد ناخالص ‏بودند که همه آنها جاسوس آمریکا نبودند، اما در گزارش منابع اطلاعاتی همه افراد خالصا و ‏مخلصا لله عوامل اطلاعاتی آمریکا و عمل آنها بزرگترین پیروزی سیاسی قرن بود.‏

ششم: چرا انتشار اسناد منابع اطلاعاتی آمریکا از انتخاب احمدی نژاد، به عنوان بزرگترین معجزه ‏هزاره سوم هم بزرگتر است؟

‏- در حقیقت انتخاب احمدی نژاد بزرگترین معجزه و پیروزی هزاره سوم است، اما انتشار گزارش ‏منابع اطلاعاتی آمریکا، بزرگترین پیروزی سده اخیر( البته تا هفته قبل) است و چون هزاره با ‏سده فرق دارد، بنابراین هر دو پیروزی بسیار اهمیت دارند.‏

ششم: چرا انتشار اسناد منابع اطلاعاتی آمریکا از هسته ای شدن ایران، که به گفته رئیس جمهور ‏تا هفته قبل از سفر ایلام، مهم تر از ملی شدن نفت و بزرگترین پیروزی ایران در سده اخیر بود ‏هم بزرگتر است؟

‏- چون دولت احمدی نژاد هر هفته در حال به دست آوردن پیروزی بزرگی است که یکی از یکی ‏بزرگترین پیروزی قرن محسوب می شود و به همین دلیل باید در هفته های آینده منتظر بود تا ‏خریدن هشت سگ جدید برای محافظت از رئیس جمهور، رنگ زدن در ساختمان ریاست ‏جمهوری، تبدیل ارادان از بخش به شهرستان، خوب شدن دل درد پسر رئیس جمهور، خریدن ‏عینک جدید توسط محافظان رئیس جمهور به عنوان بزرگترین پیروزی سده اخیر اعلام شود.‏

نتیجه گیری اخلاقی: آدم وقتی احساس کند بزرگترین شخصیت قرن است، طبیعی است که هر ‏چیزی که به او مربوط باشد، بزرگترین موضوع قرن می شود.‏

نتیجه گیری روانشناختی: آدم وقتی تازه با چیزهای بزرگ برخورد می کند، تا مدتی اندازه های ‏واقعی را از دست می دهد.‏

نتیجه گیری غیرمنطقی: بزرگترین کارهای ملت ما، توطئه های دشمن است و معمولی ترین ‏کارهای جاسوسان دشمن، بزرگترین پیروزی های ماست. ‏

جاسوس آمریکایی، اتحدا اتحدوا

منوچهر متکی ضمن تقدیم اعتراض وزارتخارجه ایران به سفارت سوئیس، حافظ منافع آمریکا، ‏اعلام کرد که « گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا» نشان می دهد که آمریکا برای به دست آوردن ‏این اطلاعات جاسوسی کرده است. در همین راستا، معلوم شد که

‏1) در طول سی سال گذشته بارها و بارها افرادی به عنوان جاسوس دشمن، جاسوس نظامی ‏دشمن و جاسوس هسته ای دشمن، دستگیر شده و به جرم شان اعتراف کرده، مدتی هم زندانی شده ‏و بعضی از آنها کشته شده اند، و تعدادی هم آزاد شده اند. کجای این موضوع عجیب است که ‏آمریکا در ایران جاسوسی کرده است؟ ‏

‏2) حداقل در یک سال گذشته صدا و سیما و مطبوعات دولتی شش هفت نفر را به عنوان جاسوس ‏آمریکایی معرفی، و حتی در مورد آنها برنامه ساخته اند، هر روز هم تعداد جدیدی از ایرانیانی ‏که در آمریکا زندگی می کنند به عنوان جاسوس آمریکا افشا می شوند، تا به حال وزیر حارجه ‏نمی دانست که این افراد جاسوس دشمن هستند؟

‏3) 29 سال قبل، تمام مقامات کشور حمله به سفارت آمریکا، دستگیری اعضای سفارت به عنوان ‏جاسوس، نگه داشتن آنها بیش از یک سال در بازداشت، انتشار اسناد طبقه بندی شده آمریکا به ‏عنوان اسناد جاسوسی را تائید کرده اند و در حال حاضر اگر کسی به این اقدام شک کند، مجرم ‏شناخته می شود، حالا بعد از 29 سال داریم کشف می کنیم که آمریکایی ها در ایران جاسوسی می ‏کنند؟ ‏