سه هزار سانتین فوژ

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

جشن بزرگ هسته ای برای هزارمین بار آغاز شد. دولت اعلام کرد که از لحظاتی قبل ‏ششهزار سانتریفیوژ، یا به قول رئیس جمهور سانتینفوژ، در نطنز کارشان را آغاز کردند. در ‏همین راستا کرونولوژی جشن بزرگ هسته ای، یا به قول ایرانیان سابق، تاریخنگاری هسته ‏ای به شرح زیر اعلام شد.‏

پیش از جشن: دولت اعلام کرد که به زودی ششهزار سانتریفیوژ بکار خواهد افتاد، میزان ‏تورم به 12 درصد رسید.‏

شش ماه بعد: دولت طی مراسمی اعلام کرد که به زودی سه هزار سانتریفیوژ نصب خواهد ‏شد و ایران تا یک ماه بعد به قله های هسته ای خواهد رسید. میزان تورم به 14 درصد رسید.‏

یک سال بعد: رئیس جمهور در یک سخنرانی پرشور اعلام کرد که در هفته گذشته 164 ‏سانتریفیوژ راه اندازی شده و تا یک سال دیگر ایران به همان قله هایی که قرار بود پنج ماه ‏قبل برسد خواهد رسید، در همین راستا میزان تورم به 5/15 درصد رسید.‏

یک سال و پنج ماه بعد: رئیس جمهور اعلام کرد که جشن بزرگ هسته ای به زودی اعلام می ‏شود و ایران قصد دارد با افزودن 3000 سانتریفیوژ( البته رئیس جمهور گفت سانتینفوژ) به ‏سانتریفیوژهای قبلی، تا مدتی دیگر 256 سانتریفیوژ را راه اندازی کند. رئیس جمهور همچنین ‏اعلام کرد میزان تورم کاهش پیدا کرده و از 15 درصد به 17 درصد رسیده است و تا یک ‏سال دیگر ممکن است منفی هم بشود.‏

دو سال و یک ماه بعد: رئیس جمهور جشن بزرگ هسته ای را برای اولین بار پس از ‏چهارمین بار اعلام کرد و گفت ما غنی سازی را متوقف نمی کنیم و بزودی علاوه بر 164 ‏سانتریفیوژ( خودتان اشتباه بخوانید) تعداد 164 سانتریفیوژ دیگر مشغول کار می شود که جمعا ‏می شود همان 3000 تایی که دو سال قبل قرار بود کارش را آغاز کند. کارشناسان نیز اعلام ‏کردند که میزان تورم به 19 درصد رسید. ‏

دو سال و هشت ماه بعد( امروز): رئیس جمهور همزمان با افزایش تورم به 22 درصد جشن ‏بزرگ هسته ای را اعلام کرد و گفت که ایران نیم ساعت قبل ششهزار سانتریفیوژ را به کار ‏انداخته است. رئیس سازمان انرژی اتمی نیز اعلام کرد که اگر دشمنان حرف مفت بزنند یا ‏میزان تورم به 30 درصد برسد، تا دو ماه دیگر جشن بزرگ هسته ای باز هم برگزار خواهد ‏شد و این دفعه هر 164 سانتریفیوژ فعال خواهد شد.‏

پیشنهاد علمی: با توجه به اینکه سه سال است که یکی از مهم ترین واژه های مورد استفاده ‏رئیس جمهور محترم واژه « سانتریفیوژ» است و پس از نصب 164 تا 6000 تا( رقم قطعی ‏معلوم نیست) به رئیس جمهور پیشنهاد می شود به جای « سانتین فوژ» همان « سانتریفیوژ» ‏بگوید، مطمئنا در این صورت سرعت غنی سازی ممکن است به جای پنج برابر ده برابر ‏شود.‏

یک خوشگل و چند مشکل

تقصیر خودش نیست، معنی کلمات را دقیقا متوجه نمی شود. مثلا وقتی یک سال قبل می گوید ‏‏« تورم امسال به 13 درصد رسید و سال آینده تک رقمی می شود.» و امسال میزان تورم به ‏‏22 درصد می رسد، مشکل این است که طرف نمی داند که 22 تک رقمی نیست. شاید فکر ‏کنیم الفنون دارد دروغ می گوید، در حالی که او دروغ نمی گوید، فقط نمی داند که 22 یک ‏عدد دورقمی است. یا مثلا وقتی می گوید « با خداوند شخصا ارتباط دارم» منظورش این است ‏که مثل خیلی از مردم نماز می خواند و یا وقتی می گوید که « من هرگز نگفتم که هاله نور ‏دور مرا گرفته بود.» منظورش یک چیز دیگر است. یکی از چیزهایی که به نظرم دور و ‏بری های رئیس جمهور که احتمال دارد در میان آنها تصادفا کسانی باشند که معنی « فریب» ‏یا « افکار عمومی» را بدانند، می توانند به او بگویند این است که معنی این کلمات چیست. ‏محمود احمدی نژاد، امروز رسما و علنا گفت: « از فریب افکار عمومی بیزار و در برابر ‏مشکلات مسوولم.» البته آگاهان دو نظر دارند، گروه اول معتقدند که او معنی فریب و افکار ‏عمومی را نمی داند، یک گروه هم معتقدند که احمدی نژاد واقعا قصد فریب افکار عمومی را ‏ندارد، اما دست خودش نیست. این کار را هم مثل خیلی کارهای دیگر از جمله اداره کشور، ‏رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم و خیلی کارهای دیگر بلد نیست. ‏