اداره جهان خارج از اراده ما بود

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه انتخابات دارد به جاهای باریک اش کشانده می شود و ما قصد داریم اعلام خطر کنیم که برادران اصلاح طلب سمت لرستان و تبریز قاط نزنند و گیر سه پیچ به هم ندهند و حواس شان باشد که سرانجام اگر درست کنیم باید در دور دوم به آن یکی رای بدهیم و ما با هم دوست هستیم، لذا از کلیه دوستان، دشمنان، رقبا، رفقا و چیزهای دیگر درخواست می شود به سووالات زیر توجه غلیظ نموده به آن پاسخ بدهد و پاسخنامه ها را همان روی میز بگذارند و خودشان بروند سراغ کارشان.

سووال اول: با توجه به اینکه احمدی نژاد گفته است: " حضورم و سخنانم در ژنو خارج از اراده ام بود…” لطفا جملات دیگر مرتبط با این موضوع را که توسط وی بیان شده بگوئید.

گزینه اول: حضورم و سخنانم در کلمبیا خارج از اراده ام بود…

گزینه دوم: حضورم و سخنانم در سازمان ملل خارج از اراده ام بود…

گزینه سوم: حضورم و سخنانم در سفرهای استانی خارج از اراده ام بود…

گزینه چهارم: اصولا حضور و سخنانم در جاهای مختلف خارج از اراده ام است…

 

سووال دوم: با توجه به اینکه روزنامه " یاس نو” امروز منتشر و همین امروز انتشار آن توسط مرتضوی ممنوع شد، این واقعه نشانه چیست؟

گزینه اول: روزنامه " یاس نو” در ایران منتشر شده است.

گزینه دوم: قاضی مرتضوی هنوز زنده است.

گزینه سوم: بقول احمدی نژاد در ایران آزادی مطلق وجود دارد.

گزینه چهارم: هر سه پاسخ صحیح است.

 

سووال سوم: احمدی نژاد گفته است " خیلی کمتر از بقیه فعالیت انتخاباتی می کنم.” در این جمله گوینده معنی کدام کلمه را نمی داند؟

گزینه اول: کمتر را از بیشتر تشخیص نمی دهد.

گزینه دوم: خیلی کمتر را نمی فهمد.  

گزینه سوم: معنی فعالیت انتخاباتی را نمی داند.

گزینه چهارم: معنی " می کنم” را نمی داند.

گزینه پنجم: هر چهار مورد صحیح است.

 

سووال چهارم: یک مجری تلویزیون که شصت سال دارد، به یک احمدی نژاد که پنجاه سال دارد گفته است " از بچگی عاشق احمدی نژاد بودم” این مجری تلویزیون با گفتن این جمله کدام عمل زیر را انجام داده است.

گزینه اول: ما را گرفته است

گزینه دوم: خودش را ول کرده است.

گزینه سوم: هم ما را گرفته و هم خودش را ول کرده است.

گزینه چهارم: موهایش را رنگ کرده است.

 

سووال پنجم: اگر این خبر درست باشد که " صادق طباطبایی مشاور محسن رضایی شده است” رابطه صادق طباطبایی با رضایی در اینجا چیست؟

گزینه اول: رابطه خیلی کهنه با کهنه

گزینه دوم: رابطه یک واقعه عادی با یک اتفاق غیرممکن

گزینه سوم: رابطه غیرمنطقی

گزینه چهارم: رابطه موهوم

 

سووال ششم: در هفته گذشته مهدی کروبی گفت " دولت اصلاحات با کارشکنی باعث شد تا شمارش آرا بدرستی انجام نشود” این جمله شما را یاد کدام چیزها می اندازد؟

گزینه اول: برای حفظ انسجام هیچی نمی گویم

گزینه دوم: برای حفظ وحدت هیچی نمی گویم

گزینه سوم: برای رعایت سید اصلاحات هیچی نمی گویم

گزینه چهارم: بعد از پایان انتخابات جواب می دهم

 

سووال هفتم: ادامه جمله " ضرغامی گفت دوست دارم در سازمان صدا و سیما خدمت کنم…” چیست؟

گزینه اول: دوست دارم ده سال دیگر هم  در سازمان صدا و سیما بمانم.

گزینه دوم: دوست دارم در سازمان صدا و سیما خدمت کنم، ولی اشتباها خیانت می کنم

گزینه سوم: دوست دارم در سازمان صدا و سیما خدمت کنم، ولی حیف!

گزینه چهارم: دوست دارم در سازمان صدا و سیما خدمت کنم، ولی خب دیگه!

 

سووال هشتم: به نظر شما چرا با وجودی که احمدی نژاد این همه اشتباه کرده، ولی کشور ما هنوز نابود نشده است؟

 گزینه اول: نابود شده است، ولی خجالت می کشیم قبول کنیم.

گزینه دوم: بدتر از این؟

گزینه سوم: دیگر باید چه اتفاقی بیفتد؟ هان؟

گزینه چهارم: علت اینکه متوجه نابودی نمی شویم این است که همزمان حس های خودمان هم نابود شده است.