پیروز شدیم چون اصولا پیروز هستیم

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

پیروزی واقعا شیرین است، بخصوص این که برای پیروزی این همه زحمت کشیده باشیم، مثلا ‏رئیس جمهور عزیزمان ساعتها بخاطر رسیدن به این پیروزی بزرگ مجبور شده باشد تمام دنیا را ‏سفر کند و مجبور شود با صد تا رئیس جمهور عکس یادگاری بگیرد و مجبور شده باشد برای ‏رسیدن به قله های هسته ای دهها نامه بنویسد. در همین راستا، آیت الله خامنه ای از نقش رئیس ‏جمهور در پیروزی هسته ای دفاع کرد. همین موضوع باعث شد بقیه مشکلاتی که وجود داشت هم ‏حل شود. در همین راستا، جواد لاریجانی مهم ترین جوادی که در سیاست خارجی ایران حضور ‏دارد، گفت « وزن تاکید گزارش البرادعی بر ادعاهای آمریکا زیاد است.» همین جواد ادامه داد: ‏‏« البرادعی زین مناسبی برای سواری آمریکا ندارد.» این جواد خاطرنشان کرد: « قطعنامه ‏احتمالی دندانهای سفتی ندارد.» ‏

با توجه به این که ممکن است برخی از عوام الناس نادان و بی اطلاع هنوز متوجه نشده باشند ‏منظور مسوولان امر و غیره از « پیروزی هسته ای» چیست با یک جواد مطلع در پیروزی هسته ‏ای مصاحبه ای کرده ایم که آن را برای ثبت در تاریخ منتشر می کنیم.‏


ما: لطفا بفرمائید چطوری شد ما در پرونده هسته ای پیروز شدیم؟

جواد مذکور: البته این پیروزی ارزان به دست نیامد و با این پیروزی ما توانستیم بر قله های بلندی ‏قرار بگیریم که در افق هستی درخشش بسیاری دارد و آرزوی بسیاری از ملت هاست.‏

ما: کاملا صحیح است، ولی لطفا بگوئید که این پیروزی چطور به دست آمد؟

جواد مذکور: ما برای این پیروزی تلاش های بسیاری کردیم، مثلا آقای لاریجانی بیش از هفت ‏بار در جلسات مهمی با آقای سولانا حضور پیدا نکرد و یا اگر هم حضور پیدا کرد، حتی یک کلمه ‏هم حرف نزد، در حالی که اگر حرف زده بود، ممکن بود مشکل هسته ای ایران حل شود و ما به ‏پیروزی هسته ای نرسیم. در حقیقت همین عدم حضور بزرگترین سیاست ما در جهان بود. ‏

ما: چه عامل دیگری در پیروزی هسته ای ایران نقش داشت؟

جواد مذکور: عوامل بسیاری دست به دست هم دادند، مثلا یکی از بزرگترین دلایل پیروزی ما این ‏بود که موفق شدیم در مجامع جهانی از سیاست « یکی از میخ یکی از چکش» استفاده کنیم که با ‏همین روش به پیروزی بزرگی دست پیدا کردیم و ما اولین کشور اسلامی هستیم که موفق شده در ‏یک سال دو قطعنامه علیه اش صادر شود که این یک رکورد در تاریخ است و همین طلیعه ای بر ‏پیروزی بزرگ هسته ای بود.‏

ما: لطفا بفرمائید که این پیروزی هسته ای چیست؟

جواد مذکور: اصولا پیروزی هسته ای صدها برابر بزرگتر از ملی شدن نفت است و ما اگر ‏پیروزی هسته ای نداشتیم، مردم مان نمی توانستند جشن بگیرند.‏

ما: کاملا درست است و پیروزی هسته ای خیلی مهم است، اما این پیروزی هسته ای چیست؟

جواد مذکور: منظور از پیروزی هسته ای این است که ما توانستیم به جهانیان ثابت کنیم که مقاصد ‏ما صلح آمیز است و این پیروزی بزرگی بود که صدها برابر ملی شدن نفت است. ‏

ما: با توجه به این که در گزارش البرادعی اعلام نشده است که ایران اهداف نظامی ندارد، ‏چگونه معلوم شد که ما پیروز شدیم و جهانیان فهمیدند که ایران مقاصد نظامی ندارد؟

جواد مذکور: البته یکی از ظرافت های ما این بود که باوجود این که البرادعی در آن گزارش یک ‏اشاراتی به مسائل نظامی کرد، ولی معلوم بود که منظورش این نیست و این گزارش حقانیت ما را ‏به جهانیان نشان داد و این بزرگترین پیروزی در شصت سال اخیر بود. ‏

ما: لطفا بفرمائید که اگر آقای البرادعی تاکید نکرد ما مقاصد صلح آمیز داشتیم، پس کجای این ‏گزارش پیروزی بود؟

جواد مذکور: نفس این گزارش پیروزی بزرگی بود. چرا که همه می دانند که البرادعی هم نهایتا ‏یکی از عوامل استکباری است، همین که آژانس یک گزارش منتشر کرده است که این گزارش ‏منتشر شده است، خودش پیروزی بزرگی است، چون در خیلی موارد اصلا گزارش هم منتشر ‏نمی کنند و ما نگران بودیم که نکند که اصلا هیچ گزارشی ندهند که البته این گزارش داده شد که ‏همین صدور گزارش پیروزی بزرگی برای ما بود.‏

ما: با توجه به این که آژانس اعلام کرد که نمی تواند اعلام کند ایران مقاصد نظامی ندارد و ‏پیروزی ما این است که اثبات کنیم مقاصد نظامی نداریم، لطفا برای خرفهم شدن ما بفرمائید که ‏ما در چه چیزی پیروز شدیم؟

جواد مذکور: ما انتظار نداریم که دولت های جهان اذعان کنند که ما مقاصد نظامی نداریم، چون ‏آنها دشمن ما هستند، از البرادعی هم انتظار نداریم که اعلام کند ما مقاصد نظامی نداریم، اما وجه ‏جالب قضیه و نکته ناپیدای پرونده هسته ای این است که آنها بدون اینکه این را اعلام کنند، ملت ما ‏متوجه شدند که چه پیروزی بزرگی به دست آمده است و این پیروزی را جشن گرفتند.‏

ما: با توجه به این که ممکن است که بخاطر این گزارش شورای امنیت علیه ایران قطعنامه ‏صادر کند، آیا باز هم فکر می کنید که صدور این گزارش یک پیروزی بزرگ است؟

جواد مذکور: البته از نظر ما صدور قطعنامه شورای امنیت هیچ ارزشی ندارد، چون معلوم است ‏که آنها علیه ما قطعنامه صادر می کنند، به همین دلیل ما فکر می کنیم که آن قطعنامه ها ورق پاره ‏هستند، درحالی که گزارش البرادعی اصلا ورق پاره نبود. ‏

ما: چگونه می فهمیم که گزارش البرادعی ورق پاره نیست، ولی قطعنامه سازمان ملل ورق پاره ‏است؟ آیا نوع ورق در پیروزی هسته ای ما نقش دارد؟ ‏

جواد مذکور: بله، مساله اصلی همین است. چون جنس ورق فرق می کند. اصولا وقتی یک ورق ‏علیه ما باشد پاره است، این موضوع را همه در جهان می دانند. و به همین دلیل است که گزارش ‏البرادعی با اینکه نکات بسیار شیطنت آمیز و ناراحت کننده ای داشت، ولی پیروزی بزرگی بود ‏که حتی از ملی شدن نفت هم مهم تر بود.‏

ما: آیا این پیروزی بزرگ برای تولید انرژی هم فایده ای دارد؟

جواد مذکور: بله، بسیار زیاد. مثلا صدور همین گزارش انرژی بسیاری را تولید کرد که باعث شد ‏ما پیروزی را جشن بگیریم، از طرف دیگر همگان می دانند که ما توانستیم به تولید انرژی هسته ‏ای که حق مسلم ماست برسیم و این نکته ظریف پیروزی هسته ای ملت مظلوم ماست.‏

ما: لطفا بفرمائید که ما چگونه به تولید انرژی هسته ای رسیدیم؟

جواد مذکور: ما اگر با همین سرعت ادامه بدهیم، تا سالها بعد موفق می شویم که روس ها نیروگاه ‏بوشهر را راه بیندازند که این بزرگترین پیروزی است و تا به حال هیچ ملتی موفق به راه اندازی ‏نیروگاه بوشهر نشده است. مثلا خیلی از اروپایی ها نیروگاه هسته ای دارند، اما در هیچ کشور ‏اروپایی هم نیروگاه بوشهر وجود ندارد و در حقیقت ما اولین کشوری هستیم که ممکن است ‏نیروگاه بوشهرمان سالها بعد کار کند.‏

ما: با توجه به این که ممکن است براساس گزارش البرادعی شورای امنیت تصمیماتی علیه ‏ایران بگیرد، ما در این مورد چه گاری می توانیم بکنیم؟ ‏

جواد مذکور: به نظر ما مهم نیست که شورای امنیت علیه ایران قطعنامه بدهد و یا حتی به ایران ‏حمله کنند یا حتی ایران را نابود کنند، مهم این است که ملت ما می داند که ما پیروز شدیم، حتی ‏اگر نابود شویم هم پیروز شدیم، چون اصولا ما پیروز هستیم.‏

ما: لطفا بفرمائید که چه کسی در این پیروزی بزرگ هسته ای نقش داشت؟

جواد مذکور: البته این پیروزی متعلق به ملت ایران است، چون مردم ایران حوصله این که بروند ‏متن گزارش البرادعی را به انگلیسی بخوانند ندارند و این خودش یک پیروزی بزرگ است، از ‏طرف دیگر رهبری در این پیروزی نقش بزرگی داشتند که ایشان واقعا همین که هیچ تصمیمی ‏نگرفتند باعث شد که کار به اینجا برسد و این پیروزی به دست بیاید، از طرف دیگر رئیس محترم ‏جمهور نیز ساعتها زحمت کشیدند و از هر مذاکره ای خودداری کردند و این بزرگترین سهم را ‏داشت، آقای لاریجانی هم با عدم حضورشان و استعفای به موقع سهم بزرگی در این پیروزی ‏داشتند و یکی از مهم ترین عوامل این پیروزی صدا و سیما بود که از یک هفته قبل از انتشار ‏گزارش البرادعی خودش را آماده تبریک گفتن به مردم کرده بود و در حقیقت می توان گفت که ‏دستی از غیب آمد و این پیروزی را به این ملت داد.‏