دستگیر می کنم، پس هستم

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

عماد بهور، مسوول شاخه جوانان نهضت آزادی برای چهارمین بار در سال گذشته دستگیر شد. وی در طول سال گذشته سه بار دستگیر و آزاد شده بود. در پی این حادثه با قاضی ایکسعلی از مسوولان شعبه 13 دادگاه مربوطه تماس گرفتیم و از وی خواستیم که در مورد علت دستگیری و آزادی وی در چهار بار گذشته توضیح بدهد.

 

ما: لطفا بفرمائید آقای عماد بهور به چه دلیل اولین بار دستگیر شد؟

قاضی: شخص مذکور اولین بار سه ماه قبل از انتخابات تحت تعقیب قرار گرفت و دو هفته قبل از انتخابات بازداشت شد. بعد از بازداشت با متهم صحبت کردیم و بناشد ایشان اعتراف کند که در حوادث انتخاباتی نقش داشته است، اما ایشان اعتراف نکرد و گفت " هنوز حوادث انتخاباتی اتفاق نیافتاده و من نمی توانم اعتراف کنم.” به همین دلیل ما مجبور شدیم از ششم خرداد ایشان را در زندان نگه داریم تا حوادث انتخاباتی اتفاق بیافتد، اما او را بعد از چهار روز آزاد کردیم تا حوادث انتخاباتی اتفاق بیافتد و دلیل داشته باشیم که دستگیرش کنیم. البته مامورین هوشمند و مبتکر ما می دانستند که وی مجرم است، ولی نمی دانستند دلیل اش چیست، به همین دلیل مجبور شدیم آزادش کنیم.

 

ما: لطفا بگوئید چرا دفعه دوم بازداشتش کردید؟

قاضی: دفعه دوم ما مطمئن بودیم که حوادث انتخاباتی اتفاق افتاده است، به همین دلیل ایشان را دستگیر کردیم و ایشان اعتراف کرد که از یکی از نامزدهای انتخاباتی طرفداری می کرد و در ستاد پویش خاتمی و موسوی فعال بود. دو ماهی طول کشید تا ما متوجه شدیم که او زندانی است، در زندان با او حرف زدیم و هر کاری کردیم حاضر نشد اعتراف کند که با گروههای محارب همکاری می کرد، به همین دلیل فهمیدیم که عنصر خطرناکی است. البته بعد از چند بار بازجویی مسوول پرونده تلاش زیادی کرد تا او را قانع کند که سلطنت طلب یا منافق است، ولی نتوانستیم با او توافق کنیم، به همین دلیل بازجو از دستش در رفت و ایشان را بعد از دو ماه آزاد کرد.

 

ما: لطفا بگوئید که برای چه دفعه سوم ایشان را دستگیر کردید؟

قاضی: بعد از آزادی ایشان اخباری منتشر شد که ما فهمیدیم " عماد بهور مسوول شاخه جوانان نهضت آزادی” از زندان آزاد شده. ما این خبر را به بازجو نشان دادیم. بازجو اعتراف نکرد که ایشان عضو نهضت آزادی است، چون می گفت اعضای نهضت آزادی اکثرا مسن هستند و ایشان هنوز سی سالش هم نشده است. دو سه ماهی طول کشید تا بازجو قبول کرد که او عضو نهضت آزادی است و برای سومین بار ایشان دستگیر شد. دستگیری ایشان یک بار دیگر اقتدار امنیتی نظام را نشان داد، چون ایشان همان روز اول نه تنها اعتراف کرد که عضو نهضت آزادی است، بلکه از این حزب منحله دفاع هم کرد.

 

ما: اگر اعتراف کرد که عضو نهضت آزادی است، پس چرا آزادش کردید؟

قاضی: علتش این بود که ما بعد از اینکه ایشان اعتراف کرد هوادار نهضت آزادی است، متوجه شدیم که به دلیل کثرت کاری که قوه قضائیه داشت، یادمان رفته اعضای نهضت آزادی را دستگیر کنیم و برای قوه قضائیه افت کلاس بود که متهمی را به دلیل هواداری از یک تشکیلات دستگیر کند، ولی اعضای آن تشکیلات را دستگیر نکند. البته بازجو اعتراف کرد که اصلا یادش نبوده که باید اعضای نهضت آزادی را هم دستگیر کند. برای همین عماد بهور را آزاد کردیم و چند نفر از رهبران نهضت آزادی را دستگیر کردیم.

 

ما: چه شد که ایشان را برای چهارمین بار دستگیر کردید؟

قاضی: بعد از دستگیری اعضای نهضت آزادی متوجه شده بودیم که اکثر رهبران نهضت افرادی مسن هستند و اکثر متهمان ما جوانان بودند و اصولا افرادی که جوان بودند برای بازجویی هم بیشتر به درد می خوردند، چون دردسر زیادی نداشتند و هزینه شان هم کمتر بود. خیلی از افراد مسنی که دستگیر می شدند بیمار بودند و باید دارو و غذای رژیمی به آنها می دادیم و در بسیاری از موارد نه تنها زن و بچه داشتند، بلکه نوه و نتیجه و فامیل بزرگی هم داشتند، برای همین به بازجو گفتیم که بخاطر مشکلات مالی قوه قضائیه از این به بعد کسانی را بیشتر دستگیر کند که هزینه کمتری داشته باشد. به همین دلیل بازجو تصمیم گرفت اعضای نهضت آزادی را آزاد کند و چون زندان خالی مانده بود، دوباره عماد بهور را دستگیر کردیم.

 

ما: این دفعه تصمیم دارید به ایشان چه اتهامی بزنید؟

قاضی: فعلا سه مورد اتهام آماده داریم که هر سه تا مناسب است، یکی عضویت در ارتش سایبری است که البته شرایط خاصی دارد و شاید به این متهم نخورد، یکی جاسوسی است که فعلا بازارش خوب نیست و با توجه به شرایط متهم مذکور زیاد جواب نمی دهد، آخری هم تبلیغ علیه نظام است که اگر اتهامات دیگر جواب ندهد، مجبوریم از همین استفاده کنیم.

 

ما: برنامه تان برای سال آینده آقای عماد بهور چیست؟

قاضی: فعلا به دانشگاه مازندران دستور دادیم ایشان را اخراج کند، به همین دلیل اگر برنامه ای برای سال آینده متهم داشته باشیم، به درس اش لطمه نمی زند، چون اصلا درسی ندارد. بر اساس وضع متهم قرار است ایشان تا فروردین با اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت باشد، منتهی چون اعتراف نمی کند، اوایل اردیبهشت آزادش می کنیم و اواخر خرداد بخاطر شرکت در اغتشاشات مربوط به سالگرد فتنه سبز دوباره دستگیرش می کنیم که برای تابستان بیکار نباشد. ولی چون از ماه شهریور دستگیری های جدید داریم و زندان پر خواهد بود، قصد داریم ایشان را سه ماهی آزاد کنیم. دو مورد هم برای پائیز و زمستان برنامه ریزی کردیم که احتمالا اجرا خواهد شد.

 

ما: در مورد ایشان دیگر توضیح دیگری ندارید؟

قاضی: توضیح دیگری دارم و آن اینکه احتمال دارد یک شعبه دادگاه را به اسم عماد بهور دائر کنیم که فقط به پرونده ایشان رسیدگی کند که فعلا در دست بررسی است.