صاحب عزا هم راضی نیست

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه یکی از مسائل مهم در هر انتخاباتی اصولا این است که رهبری نظرش روی چه کسی است و روی چه کسی نیست و خیلی از مردم بیشتر از اینکه به رای خودشان فکر کنند به رای رهبری فکر می کنند، من تا همین دیروز عصر فکر می کردم رهبری طرفدار احمدی نژاد است، در حالی که واقعا کور و کر بودم و نمی فهمیدم و ای هزار بار لعنت به من که چیز به این سادگی را نمی فهمیدم. در حالی که همین آقای رهبری صریحا و بطور دقیق نظرش را علیه احمدی نژاد اعلام کرد.

خب اگر نمی خواست علیه احمدی نژاد حرف بزند که نمی گفت، مثل سالهای قبل که موقع انتخابات ایشان فقط راجع به دشمنان کشور حرف میزدند، امسال هم همان کار را می کردند. در حالی که همین هفته قبل مشخصا در مورد احمدی نژاد نظر داد و گفت: " کسانی را انتخاب کنید که آبروی ملت را نبرند.” حرفی دقیق تر از این؟ جمله ای روشن تر از این؟ من مطمئنم اگر ایشان این جمله را نگفته بود و هر چیز دیگری گفته بود، قطعا مشکل جدی پیدا می شد و مردم به جای اینکه به احمدی نژاد رای ندهند، ممکن بود بروند به کسی دیگر رای ندهند. آن وقت خیلی ضایع می شد، بخصوص اینکه خیلی از مردم با شش تا گوش و هشت تا چشم منتظرند ببینند که به کی نباید رای بدهند.

حالا فرض کنیم که رهبری به جای اینکه بگوید " کسانی را انتخاب کنید که آبروی ملت را نبرند” به خصوصیات دیگر احمدی نژاد اشاره می کرد. مطمئنم که حالات زیر ممکن بود اتفاق بیفتد.

اگر رهبری گفته بود: " به این ها که بلد نیستند حرف بزنند و دائما اشتباه می کنند رای ندهید.” ممکن بود خیلی ها فکر کنند منظور ایشان محسن رضایی است. محسن رضایی دیروز گفته بود " به کشاورزان بجای دادن پرتقال یک بار مصرف( پرتقال چند بار مصرف را توضیح دهید) یک درخت درآمدزا بدهیم”. بعد به جای اینکه به احمدی نژاد رای ندهند ممکن بود به محسن رضایی رای ندهند و خیلی ضایع می شد.

حالا فرض کنید آقای خامنه ای گفته بود " به این بی ریخت ها رای ندهید.” در این حالت طبیعتا پنجاه درصد مردم مطمئن بودند که منظور رهبری به احمدی نژاد است، اما پنجاه درصد دیگر هی به آقای اعلمی نگاه می کردند، هی سرشان گیج می رفت و آخرش هم ممکن بود به اعلمی رای ندهند و مقصود رهبری مبنی بر عدم انتخاب احمدی نژاد اتفاق نمی افتاد.

از طرف دیگر، باز هم احتمال داشت و دارد که رهبری مثلا می گفت: " به این هایی که عصبانی می شوند و واکنش تند نشان می دهند و نامعقول رفتار می کنند، رای ندهید.” در این حالت درست است که چهل درصد مردم می فهمیدند منظور رهبر احمدی نژاد است، ولی شصت درصد هم فکر می کردند کس دیگری است و آقای رهبر از کروبی خوشش نمی آید و دارد آدرس غلط او را می دهد، چون آقای کروبی دیگر سال هاست که عصبانی نمی شود. البته تا جائی که ما می بینیم بقیه را باید از حاجی خانم پرسید.

و اگر رهبری گفته بود " به این ها که من به آنها اعتماد کردم ولی به محض اینکه ول شان کردم کار خودشان را کردند، رای ندهید” طبیعی بود که کسی قبول نمی کرد که منظور آقای رهبر احمدی نژاد است و آنوقت همه شان می رفتند به موسوی رای نمی دادند و خیلی ناجور ضایع می شد.

به همین دلایل است که وقتی آقای رهبر می گوید که " کسانی را انتخاب کنید که آبروی ملت را نبرند” طبیعی است که ایشان دقیق ترین، مشخص ترین، اختصاصی ترین، روشن ترین و برجسته ترین خصوصیت احمدی نژاد را گفته است، آقا جان، به این آقا رای ندهید، خود صاحب عزا هم راضی نیست.

تا این جای قضیه فقط کوچک زاده راضی است که بودن و نبودنش اثری ندارد، یعنی عددی نیست، یکی هم خزعلی که او هم یک مرتبه با دیدن مدارک مثبته  سکته کرده ، و بعد هم آقای جنتی که دیروز پیام فرستاده بود که مردم از دولت مهندس بازرگان اصلا راضی نیستند در ضمن آقای منتظری هم خیلی حرف می زنند و از احمد آقا پرسیده بود نظر امام به کیست. آهان یادم رفت آقای مصباح هم نظر به علاقه ای که به هالو این دارد معتقدست باید به احمدی نژاد رای داد. راست هم می گوید بابا.