انفعال سراسری در برابر فاجعه

جمیله کدیور
جمیله کدیور

قریب یک ماه از ربوده شدن بیش از دویست دختر دانش آموز توسط گروه شورشی به اصطلاح اسالمگرای بوکوحرام که با “تحصیل دختران مخالف و معتقد است جای زنان در خانه است” در نیجریه می  گذرد. رهبر گروه شورشی بوکوحرام نیجریه “ابوبکر شکاو”، در یک پیام ویدئویی گفته است: “من این دختران را دزدیدم و آنها را در بازار خواهم فروخت. خداوند به من دستور داده ک ه آنها را بفروشم و من هم این کار را خواهم کرد.”

 در این رابطه چند ملاحظه مطرح است:۱- سکوت امت و علمای مسلمان اعم از شیعه و اهل سنت در قبال محکومیت این عمل شنیع و قبیح به منظور زدودن چنین تصاویر زشتی که توسط وابستگان القاعده در نیجریه پدید آمده است، جای تامل دارد.

۲- ای ران به عنوان کشوری مسلمان ضروری بود که اول از همه در قبال ای ن فاجعه موضعگیری کند تا

تلقی جهانی درقبال کشورهایی که در مقابل این چهره های مخدوش از اسلام و گروههایی که تصویری وارونه

از اسلام ارایه می دهند روشن باشد.

۳- بی موضعی فعلان حقوق بشر ایرانی در محکوم کردن این اتفاق ضدحقوق بشر در شرایطی که حقوق بشر در تعریف خود پدیده ای جهانی است و هیچ حد ومرزی ندارد. و طبیعی است که از فعالین حقوق بشر این انتظار می رود که در چنین اتفاقاتی در خط مقدم باشند. بخصوص که شیرین عبادی به عنوان یک فعال

ایرانی هم یکی از برندگان حقوق بشر صلح نوبل بوده است طبیعی است که این انتظار بیشتر بوده است. 

۴- گروه های جامعه مدنی اعم از احزاب و سازمانهای غیر دولتی و کمپین هایی که برای هر موضوعی راه می افتند یا موضعگیری می کنند، تاکنون در قبال این موضوع سکوت کرده اند. قرار نیست این گروهها فقط در قبال سوژه های داخلی دچار دلواپسی شوند. روی این سخن با گروههای مختلف سیاسی است و گرایش  خاصی را در نظر ندارد. در شبک ههای اجتماعی هم اعتراضاتی با هشتگ #BringBackOurGirls برنامه  ریزی شده است. ایرانیان هم می توانند حرکات مشابهی ترتیب دهند یا به حرکات موجود بپیوندند.

۵- کنفرانس سران اسلامی به نمایندگی کشورهای اسلامی می بایستی در مقابل چنین مصایبی موضع گیری کند که تابه حال نکرده است. غیرمتعهدها نیز که در حال حاضر ایران ریاست آنرا برعهده دارد مکان مناسبی برای موضعگیری است که تاکنون ساکت بوده است. 

۶- در کنار همه این بی عملی ها مواضع فعال دولتمردان امریکایی قابل تامل است. از موضع گیری رییس جمهور امریکا باراک اوباما و همسرش تا وزیر خارجه جان کری و آخرین نمونه آن خانم کلینتون به عنوان کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری. امریکا قرار شده است در تعقیب شورشیان و درجهت آزادی دختران دانش آموز تجهیزاتی برای تسریع عملیات جستجوبه نیجریه بفرستد. پیش از این انگلیس هم اعلام مساعدت در عملیات نجات دختران دانش آموز کرده بود. 

۷- اقدامات و اظهارات دولت امریکا و انگلیس با هر هدفی انجام بگیرد؛ مهم آثار مثبتی است که  این اظهارات و اقدامات در اذهان مردم نیجریه و افکار عمومی جهانی ایجاد می کند. متقابل بی عملی و بی  موضعی سران کشورهای اسلامی، غیرمتعهدها که فعال ایران ریاست این سازمان را برعهده دارد، علما و مراجع  اسلامی که می بایستی در این واقعه پیشتاز باشند و یا گروههای حقوق بشری که سکوتشان در چنین مواردی  استانداردهای دوگانه شان را در قبال مسایل مختلف نشان می دهد، تاسف بار است.

۸- اگر بپذیریم “بنی آدم اعضای یکدیگرند”، بدون تردید این رویکرد را باید در عمل نشان دهیم. والا درهمان محدوده صورت و ظاهر خواهیم ماند و در یک کلام: ای بسا کس را که صورت راه زد.

منبع: روزان، بیستم اردیبهشت