ایمن سازی یا مومن سازی؟

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

گاهی اوقات بسیاری از مشکلات بشر از آنجا ناشی می شود که در تمام این چند هزار سال تاریخ مکتوب یا نامکتوب یا شبه مکتوب که گذشته است، تا به حال یکی پیدا نشده که درست و حسابی فکر کند و علت مشکلات را پیدا کند. به همین خاطر است که وسط این همه مصیبت و جنگ و دعوا و دردسر و درگیری جناحین و محو کردن اسرائیل از روی نقشه و تامین مالی صندوق مهر رضا و غنی سازی اورانیوم و استعفای وزیر صنایع و مشکلات اراذل و اوباش و سایر نیروهای انتظامی، رئیس جمهور مملکت مان که یک پایش وسط ونزوئلاست و پای دیگرش در شهرستانها، باید دو روز قبل برود به مرکز ستاد حوادث غیرمترقبه و بعد از 6 هزار سال زلزله در طول تاریخ تازه برای اولین بار دلیل زلزله را کشف و انشاء الله از این به بعد آن را خنثی کند. دکتر « محمود ریشتر» استاد حمل و نقل و آسفالت و زلزله در دیدار با ستاد فوق الذکر گفت: « زمین زیر پای افراد مومن نمی لرزد.» وی در توضیح فنومنولوژیستی این پدیده جدیده گفت: « هر نگاه و دست و قلمی پاک باشد، طبیعت نمی تواند با این دل های پاک همراهی نکند، چرا که مسخر دلهاست.» در همین راستا کارشناسان واحد بسیج نخبگان مرکز ژئوپلیتیک دانشگاه تهران موارد زیر را در تکمیل اظهارات رئیس جمهور اعلام کردند:

اول: علت اینکه در سراسر اروپا( بجز ایتالیا، که مرکز حکومت مسیحیت است) و در آفریقا و استرالیا و انگلیس زلزله اتفاق نمی افتد این است که مومنین در آنجا حضور قطعی دارند و دست و دل و قلم شان پاک است و علت اینکه هر ده سال یک زلزله بزرگ در ایران اتفاق می افتد، بخاطر این است که مومنین ایرانی برای مسافرت می روند به اروپا و درست در همان موقع زلزله می شود.

دوم: اصولا یکی از علل زلزله به نظر رئیس جمهور « قلم های ناپاک» است. بدینوسیله انجمن صنفی روزنامه نگاران که تا به حال به عنوان لانه جاسوسی دشمن، عامل افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت مسکن شناخته می شد، به عنوان عامل ایجاد زلزله نیز شناخته شده و شدیدا محکوم می گردد.

سوم: در راستای این که زمین زیرپای مومنین نمی لرزد و ظاهرا و با سوابق موجود در تاریخ زلزله، زیر پای کفار هم نمی لرزد( کفار عمدتا در اروپا زندگی می کنند) پس زمین زیر پای چه کسی می لرزد؟

چهارم: با توجه به نقشی که ایران در نجات بشریت در حال زلزله( البته جز کسانی که در ایران زلزله می شوند) دارد، پیشنهاد می شود، مومنین محترم ایرانی که زمین زیر پای آنان نمی لرزد، به تعداد کافی به کشورهای درحال لرزش، از جمله کشورهای آسیای جنوب شرقی، چین، ژاپن، آمریکا و ترکیه و پاکستان صادر شوند و در مراکز زلزله خیز نگهداری شده و « مومنین ضد زلزله» از امروز پس از نفت به عنوان یکی از مهم ترین اقلام صادراتی محسوب گردند.

پنجم: با توجه به اینکه اکثر کشورهایی که در سی سال اخیر زلزله در آنها رخ داده است، کشورهای مسلمان نشین هستند، موسسه ژئوپلیتیک کشور موظف شود که به جای « ایمن سازی» این کشورها، از روش « مومن سازی» برای کاهش تلفات زلزله استفاده شود.