پراید هاچ بک آبشن دار

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

در راستای اینکه هر هفته قرار است یک پرسشنامه چهار جوابی را بدهیم تا امت شهیدپرور ‏ایران که در همه موارد سووال دارند و در اکثر موارد سووالات شان بی جواب می ماند، به ‏آن پاسخ دهند، و در آستانه اعلام قیمت کاغذپاره( دلار سابق) به بالاتر از هزارتومان که مشت ‏محکمی است از سوی احمدی نژاد به دهان آمریکا که عوض اینکه به آمریکا بخورد، فعلا ‏توی شکم ملت خودمان خورده است، و با توجه به خیلی چیزهای دیگر، سووالات این هفته را ‏به خوانندگان عزیز پیشنهاد می کنیم. لطفا در صورتی که به سووالات پاسخ مثبت دادید همان ‏کسی را که هفته قبل قرار بود ماچ کنید، ماچ کنید و اگر متوجه منظور من نشدید یک نفر ‏دیگر را ماچ کنید.‏

سووال اول: با توجه به اینکه خبرگزاری فردا نیوز اعلام کرد: “ پراید هاچ بک آبشن دار می ‏شود.” این خبر با کدام جمله زیر مربوط است؟‏

گزینه اول: فارسی شکر است

گزینه دوم: فارسی نقل‎ ‎و نبات است ‏

گزینه سوم: فارسی قند است

گزینه چهارم: اوکی، آی ام ا بلک برد

سووال دوم: با توجه به جمله علی لاریجانی در سفر به بحرین که گفت: “ ایران آماده احداث ‏مترو در بحرین است.” این جمله به کدام ضرب المثل مربوط است؟

گزینه اول: اگر بیل زنی برو در خونه تو بیل بزن‏

گزینه دوم: اگر بیل زنی برو باغچه خودت رو بیل بزن

گزینه سوم: اگر لالایی بلدی پس چرا متروی خودت چهل سال طول کشید؟‏

گزینه چهارم: اول برادری خودت رو ثابت کن، بعد قرارداد مترو ببنید. ‏

سووال سوم: خبرگزاری فارس اعلام کرد: “ خاتمی سه میلیارد تومان به کوفی عنان برای ‏آمدن به ایران پول داده است.” از کجا می فهمیم که این خبر دروغ است؟

گزینه اول: چون خبرگزاری فارس این خبر را اعلام کرده است.‏

گزینه دوم: چون خاتمی اگر سه میلیارد تومان پول داشت، به عنوان دزد دستگیر شده بود.‏

گزینه سوم: چون خاتمی اگر سه میلیارد تومان پول داشت، تا به حال از ناراحتی دق کرده بود.‏

گزینه چهارم: چون نرخ این نیست.‏

سووال چهارم: اگر مهدی کروبی گفته باشد که: “ ایران آماده ایجاد روابط حسنه با واشنگتن ‏است.” این جمله چه چیزی را اثبات می کند؟

گزینه اول: کروبی قطعا قصد دارد در انتخابات شرکت کند.‏

گزینه دوم: کروبی چند هفته است که با محتشمی قهر است.‏

گزینه سوم: کروبی از توافق احمدی نژاد با آمریکا خبر دارد.‏

گزینه چهارم: امیر هوشنگ احمدی فامیل کروبی است.‏

سووال پنجم: اگر مرتضی نبوی گفته باشد: “ به نگاه مدیریتی احمدی نژاد انتقاد دارم” اشکال ‏این جمله در کجاست؟

گزینه اول: اشکال در این است که این جمله احتمالا سه سال دیر گفته شده است.‏

گزینه دوم: اشکال در این است که این جمله احتمالا سه سال دیر چاپ شده است.‏

گزینه سوم: اشکال در این است که مرتضی نبوی سه سال دیر فهمیده است.‏

گزینه چهارم: اشکال از جمله نیست، اشکال از مرتضی نبوی است.‏

سووال ششم: با توجه به جمله مدیر مسوول خبرگزاری فارس که گفته است: “ احمدی نژاد ‏پرکار و پرتلاش است” چه شواهدی برای این جمله وجود دارد؟ ‏

گزینه اول: افزایش تورم و قیمت ها ‏

گزینه دوم: افزایش بحران سیاسی ‏

گزینه سوم: افزایش دستگیر شده ها و اعدام شده ها ‏

گزینه چهارم: غش کردن و بیهوش شدن احمدی نژاد در سفرهای شهرستانی‏