اگر فاسد نبودند می رفتند لاس وگاس

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه امروز روز هفتم تیر بود و آدم نمی دانست باید به فکر پدرش باشد یا پسرش یا میدان هفت تیر، یا میدان بیست و پنج شهریور سابق، یا هفت تیر، یا کلاشینکف یا صد جور کوفت و زهرمار دیگر که هر روز می بینیم. در همین راستا، به سووالات زیر تا حدی که دوست دارید پاسخ بدهید.

 

سووال یکم: چرا اصولا کلمه “ هفت تیر” شما را یاد چه جور چیزهایی می اندازد؟

گزینه اول: یک روز تاریخی که در آن پدر آدم کشته می شود، بعدا پسرش زندانی می شود.

گزینه دوم: یک میدان که در آن پسر همان آقایی که روز هفت تیرکشته شده بود، در دفترش در میدان هفت تیر دستگیر می شود.

گزینه سوم: یک نوع اسلحه که با آن نتیجه انتخابات قطعی می شود.

گزینه چهارم: فقط که هفت تیر نبود، گاز اشک آور و وینچستر هم بود.

 

سووال دوم: احمدی نژاد گفت: اسامی مفسدان اقتصادی را به زودی به رئیس قوه قضائیه می دهم. بهترین نحوه صرف این جمله و زمان مناسب آن چه فرقی می کند در چه زمانی گفته شود.

گزینه اول: پنج سال قبل گفته بودم اگر انتخاب بشوم اسامی همه مفسدان اقتصادی را اعلام خواهم کرد.

گزینه دوم: سه سال قبل گفته بود از سفر نیویورک که برگشتم، اسامی مفسدان اقتصادی را بشرط اینکه بروبکس خودشان توی لیست نباشند منتشر می کنم.

گزینه سوم: امسال اسامی مفسدان اقتصادی را به زودی، مثل پارسال و سالهای قبل، به رئیس قوه قضائیه خواهیم داد.

گزینه چهارم: سال دیگر حتما اسامی مفسدان اقتصادی که رئیس قوه قضائیه هم جزو آنهاست، به فرماندهی سپاه اعلام خواهیم کرد.

 

سووال سوم: حالا که آقای خامنه ای گفته است “ هر فرد مظلومی باید گرفتن حق خود را در قوه قضائیه احساس کند.” بهترین وسیله برای احساس عدالت کردن چیست؟

گزینه اول: از طریق لامسه با بطری نوشابه

گزینه دوم: از طریق چشم با گاز اشک آور

گزینه سوم: از طریق گوش، کره خر چشم بندتو ورندار!

گزینه چهارم: آی درد داره، آی درد داره!

 

سووال چهارم: چرا سفیر روسیه در لندن گفت “ انگلیس مامن تبهکاران است.”

گزینه اول: چون با خانواده در لندن زندگی می کند و همه فامیل را هم برده آنجا.

گزینه دوم: چون در مدتی که در سفارت کار می کند احساس امنیت می کند، اصلا مثل مسکو نیست.

گزینه سوم: چون قرار است پوتین هم برای سفر به مسکو برود و امنیت کامل خواهد داشت.

گزینه چهارم: کلا روس ها در لندن احساس امنیت می کنند.

 

سووال پنجم: با توجه به اینکه آیت الله خمینی گفته بود “ بهشتی مظلوم بود” این قضیه چه ربطی به کشتی نوح دارد و چرا در کشتی نوح پسرش با چه کسانی نشست و چرا و چه چیزی از او گم شد؟

گزینه اول: کشتی سوراخ شد، انداختندش بیرون، بعد گفتند گم شده.

گزینه دوم: پسر نوح اصلا گم نشد، دستگیر شد و نامردها مفقودی بهش زدند.

گزینه سوم: تقصیر پسر نوح نبود، کشتی شکسته بود، همه با هم خانوادگی گم شدند.

گزینه چهارم: خود نوح هم اگر بود، نه تنها خاندان نبوتش گم می شد، بلکه دستگیر می شد، کشتی اش را هم می دادند به نیروی دریایی سپاه.

 

سووال ششم: آیت الله خمینی گفت “ نشستن در جلسه ای که به آقای بهشتی توهین می شود حرام است…..” بقیه جمله را کامل کنید.

گزینه اول: ….. اما گرفتن پسرش اشکال ندارد.

گزینه دوم:….. می توانید بروید از اتاق بیرون و به پسرش که بیرون اتاق است بگوئید بابات خیلی مظلومه، تو به کی رفتی؟

گزینه سوم:….. اما گرفتن پسرش واجب کفائی است، اینقدر بگیرید که کف کنید

گزینه چهارم: …. اما پسرش را باید انداخت زندان، که یادش نرود که هم باباش را می خورد هم پسرش را.

 

سووال هفتم: رجانیوز نوشت “ بنابر گزارش های رسیده 3 هزار توریست فاسد و آموزش دیده در کشور های آسیای شرق برای ایجاد بی بند و باری در حال تلاش برای ورود به ایران هستند.” از کجا می فهمیم که همه این 3000 توریست که هنوز معلوم نیست کی هستند، فاسدند.

گزینه اول: چون توریست یا مانیکوریست می شود یا پدیکوریست یا تروریست، کلا فاسد

گزینه دوم: چون توریست هستند، دلیل دیگری هم لازم نیست.

گزینه سوم: چون توریست هستند، خارجی هم هستند.

گزینه چهارم: چون هم توریست هستند، هم خارجی هستند، هم آمده اند ایران، آدم می آید ایران چه خاکی به سرش کند؟ فاسد اگر نبودند که می رفتند لاس و گاس.