روحاما ناهار می خورند

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه آقای حسن آقای روحانی فعلا مشغول بازکردن انواع درهای قفل شده در داخل و خارج می باشد، و فردا صبح ایشان بعد از بازکردن درهای مدارس سوار هواپیما می شود و بدون بردن عمه و خاله و عموزاده و پسرخاله جان به نیویورک می رود و به جای اینکه در مصاحبه با خبرنگاران از آنها سئوال کند، به سئوال شان جواب می دهد و به جای اینکه خودش را در هاله نور ببیند، در سالن مجمع عمومی سازمان ملل می بیند و به جای اینکه برای صندلی های خالی حرف بزند، برای آدمهایی که روی صندلی نشسته اند حرف می زند، لذا از شما خواهشمندیم بدون توجه به اینکه امروز فرزانه خانم رفته گل بچیند، به پرسش های ما پاسخ داده و پاسخنامه را مستقیما در صفحه آقای ظریف در فیسبوک یا هر جایی که دوست داشتید پست کنید.

 

سئوال یک: با توجه به اینکه رهبر و روحانی قبل از سفر رئیس جمهور به نیویورک جلسه خواهند داشت، مهم ترین جمله این سفر از سوی رهبر چیست؟

گزینه اول: حسن! خطرناکه حسن!

گزینه دوم: حسن! دست بده، ولی ماچ نکن

گزینه سوم: حسن! تو می گی خطرناکه حسن!

گزینه چهارم: حسن! باهاش آشتی کن، ولی بگو اونو نمی شناسی

 

سئوال دو: همه روزنامه ها و جناح های مختلف با آشتی ایران و آمریکا موافقت کردند، برای چی؟

گزینه اول: آنها که عقل داشتند از اول هم موافق بودند، بقیه هم عقل شان دست آقاست.

گزینه دوم: نرمش کردند، گرم شان شد، حالا می دوند.

گزینه سوم: حالا اینقدر سووال کنید که بزنه پاره کنه دوباره عدسر.

گزینه چهارم: هر کی که گفت نون و پنیر، شریعتمداری هم رفت بهشت زهرا

 

سئوال سه: اگر احمدی نژاد برای روحانی نامه نوشته باشد، در آن به کدام گزینه زیر اشاره کرده است؟

گزینه اول: قربون دستت، باطری این عروسک نوه ام کار نمی کنه، تو خیابون پنجم یکی براش بخر، اینجا پیدا نمی شه.

گزینه دوم: پارچه چادری هر چی بخوای فروشگاه هندی راجه خان تو خیابون چهاردهم داره.

گزینه سوم: اگه بخوای برای بالا باید اون دکمه که فلش رو به بالا رو فشار بدی.

گزینه چهارم: شماره 9 تلفن هتل رو بزنی تا صبح برات آب پرتقال می آره، پول هم نمی گیره.

 

سئوال چهار: هاشمی گفته “قهر با آمریکا ابدی نیست” آیا این جمله ربطی به ملاقات اوباما و روحانی دارد؟

گزینه اول: عمرا، این جمله به ورزش بانوان مربوط است.

گزینه دوم: اصلا، این جمله به سفر حاج آقا به مکه مربوط است.

گزینه سوم: امکان ندارد، این جمله را حاج آقا هر ماه به مادرش می گوید.

گزینه چهارم: نه، برای چی اینقدر سووال می کنید؟

 

سئوال پنج: با توجه به ضرورت احمدی نژاد زدائی از نیویورک از چه وسیله ای استفاده شود؟

گزینه اول: میکروفون

گزینه دوم: آیفون

گزینه سوم: بایگون

گزینه چهارم: د.د.ت. و واتیکس و کلا مواد شوینده

 

سئوال شش: با توجه به اینکه ضیافت ناهار بان کی مون قرار است محل دیدار اوباما و روحانی باشد، روحانی باید چکار کند؟

گزینه اول: باید موقع ورود از پشت چشم اوباما را بگیرد و بپرسد: اگه گفتی من کیم؟

گزینه دوم: باید خودش را احمدی نژاد فرض کند و نان و پنیر و خرمایش را از جیبش دربیاورد و بخورد.

گزینه سوم: باید غذایش را بخورد و هر سه دقیقه لبخند بزند.

گزینه چهارم: باید کلیدش را به اوباما بدهد که او برای بازکردن درهای کنگره از آن استفاده کند.

گزینه پنجم: از روی الگوی جلیلی تا خواست جلسه شروع شود باخود و بیخود فریاد بزند الله اکبر و کفش و جورابش را در آورد و با اعضای گروه ادای نمازخواندن را در آورد و فورا هم گزارش کامل آن را برای دفتر رهبری بفرستد و یک نسخه برای خبرگزاری جهان نیوز و روزنامه جوان تا به عنوان مقاومت دلاوارانه اسلام در سرزمین کفر از آن استفاده شود.

 

سئوال هفت: با توجه به اینکه اسرائیل از رابطه اوباما و روحانی ناراحت می شود باید چکار کند؟

گزینه اول: سه بار بزند به دیوار

گزینه دوم: پنج بار بزند به دیوار

گزینه سوم: دوش آب یخ بگیرد

گزینه چهارم: قرص آرامبخش بخورد