گدایان تهران و گدایان نیویورک

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای اینکه ما هنوز از مصاحبه تلویزیونی الفنون گیج هستیم و نمی دانیم که این آدم چقدر ظرفیت بالایی در گفتن چیزهای نامربوط دارد و به همین دلیل هم چیزهای مربوط به آن را یکی دو روز بعد منتشر می کنیم. و ضمن اعلام برائت از کلیه مواضع مخالف جنبش سبز ملت ایران که در روزآنلاین اعلام شده و اینجانب کلیه روابط خود را با آن تکذیب می کنم و همچنان در خدمت این جنبش می باشم، سووالات این هفته را که عمدتا مربوط به مصاحبه الفنون و غیرعمدتا مربوط به حوادث قم می باشد، جهت اطلاع به عرض می رسانم. پرسش ها را با دقت پاسخ بدهید و سعی کنید که اگر یک روزی در زندگی مارمولکی تمساحی شیری گرگی ببری شما را خورد، مثل آقای پرورش عاقبت بخیر شوید، نه اینکه مثل بنده خدا درخشان بروید یک جایی که هر چه هم سعی می کنیم در موردش چیزی بنویسیم، فایده ندارد. شما هم دل به کار بده و نقاشی بکن و اینقدر با خاک و خل بازی نکن.

سووال  اول: احمدی نژاد گفت “ 22 خرداد سالگرد شرکت چهل میلیون انسان در آزادترین انتخابات است” از کجا می فهمیم انتخابات آزاد است؟

گزینه اول: باید حداقل صد نفر کشته شوند.

گزینه دوم: باید حداقل پنج هزار نفر زندانی شوند.

گزینه سوم: تا یک سال مردم از خوشحالی فریاد می زنند مرگ بر دیکتاتور.

گزینه چهارم: اینقدر آزاد است که دولت اجازه می دهد مردم سالگرد آن را برگزار کنند.

سووال دوم: با توجه به اینکه ما برای یک رای مخالف 200 قرارداد با برزیل بستیم و به اندازه ده درصد بودجه کشور را به ترکیه دادیم تا یک رای مخالف بگیریم ، اما احمدی نژاد گفت “ آمریکا، با گدایی و التماس در شورای امنیت علیه ایران رای جمع کرد.” ضرب المثل مناسب چیست؟

گزینه اول: اگه بیل زنی برو بوشهر بیل بزن که هم پول دادی روسیه هم رای نداد.

گزینه دوم: هر کسی تصویر خود بیند در آب، گاه در هاله گهی هم در سراب

گزینه سوم: تو که به چینی ها ندادی، بگو دیوار بره عقب.

گزینه چهارم: اون داد و گرفت، من دادم و نگرفتم.

 

سووال سوم: با توجه به اینکه احمدی نژاد گفت “ ما این مورد را توهین می دانیم که از یک زن و مرد در خیابان سووال شود چه نسبتی با هم دارند.” اما معاون وزیر هم گفت که “ همین طرح حجاب را احمدی نژاد به وزیر اعلام کرد.” به چنین آدمی چه می گویند؟

گزینه اول: مرتیکه حقه باز 

گزینه دوم: دروغگوی شصت و سه درصدی

گزینه سوم: رئیس جمهور منتخب رهبر

گزینه چهارم: همان اسم محمود احمدی نژاد شامل کلیه موارد فوق می شود

 

سووال چهارم: عده ای می خواهند بطور سازمان یافته مشکلات اخلاقی را در جامعه گسترش دهند که ما هرگز از آنها چشم پوشی نمی کنیم. با شنیدن چه جمله ای می فهمیم که مشکلات سازمان دهی شده اخلاقی ایجاد کردیم؟

گزینه اول: اگه زنته پس چرا ماتیک زده؟

گزینه دوم: ها کن ببینم مرگ بر دیکتاتور نگفتی! 

گزینه سوم: واسه چی لنز نزدی ولی چشمات سبزه؟

گزینه چهارم: شکر خوردی عینک آفتابی زدی و خوشگل شدی!

 

سووال چهارم: با توجه به گفته های آقای احمدی نژاد که “ ارزش های انسانی تنها با محبت منتقل می شود.” یک محل مناسب از انتقال ارزش های انسانی و وسیله محبت آمیز آن را نشان بدهید.

گزینه اول: بطری، کهریزک

گزینه دوم: گاز اشک آور، میدان انقلاب

گزینه سوم: لنگه کفش، بازجویی زهرا کاظمی

گزینه چهارم: باتوم، میدان ولی عصر

 

سووال پنجم: الفنون گفت “ هیچ کس نباید بدون حکم قاضی کسی را محاکمه کند.” این جمله ما را یاد چه چیزی می اندازد؟

گزینه اول: به حضرت عباس هیچی!

گزینه دوم: یاد چیزی نمی افتیم، دستگیر شده های پارسال هم اهل این محل نبودند.

گزینه سوم: استالین بود که مرد، بقیه شو یادمون نیست.

گزینه چهارم: من کسی به اسم مرتضوی نمی شناسم.

 

سووال ششم: با توجه به اینکه آقای “ بهمن قشقاوی” که خودش به دلیل اینکه اعضای خانواده اش به دلایل واهی دستگیر شده بودند، برکنار شد، گفته است “ 63 ایرانی به علل واهی در آمریکا زندانی هستند.” و سردار رادان گفت “ تعدادی اندکی افراد گول خورده دستگیر شدند.” و فرمانده ناجا گفت “ 91 مظنون در روز گذشته دستگیر شدند” خبر فردا را حدس بزنید.

گزینه اول: 261 نفر به اتهام اینکه شاکی نبودند دستگیر شدند.

گزینه دوم: تعدادی افراد که ممکن بود بروند خارج و فاسد بشوند دستگیر شدند.

گزینه سوم: 476 نفر از کسانی که هنوز دستگیر نشده بودند، دستگیر شدند.

گزینه چهارم: در اثر وزش شدید باد، 659 نفر افتادند توی ماشین پلیس و بازداشت شدند.

 

سووال هفتم: چرا دفتر آیت الله منتظری که چند ماه قبل مرحوم شد، پلمب شد؟

گزینه اول: بخاطر نمایش اقتدار بسیج هفتصد میلیونی

گزینه دوم: بخاطر اینکه روح آن مرحوم احساس نکند چیزی عوض شده.

گزینه سوم: برای عبرت گرفتن درهای خانه سایر مراجع

گزینه چهارم: برای اینکه در دیگری برای پلمب کردن در آن اطراف نبود.

 

سووال هشتم: بهترین پاسخ به جمله علی اکبر پرورش که گفت “ موسوی از اول مصدقی بود.” چیست؟

گزینه اول: ای قربون دهنت، تو بلد بودی حرف بزنی و بیست سال حرف نمی زدی.

گزینه دوم: حرف راست رو باید از دایناسور شنفت.

گزینه سوم: نمرد و یک حرف درست هم زد.

گزینه چهارم: گفتی و عاقبت بخیر رفتی.

 

سووال نهم: با توجه به جمله آقای جوادی آملی که “ برخورد با حسن خمینی ظلم آشکار بود.” این ظلم آشکار را چه کسی انجام داده است؟

گزینه اول: معمولا خودش این کارها را می کند.

گزینه دوم: ممکن است خودش تصمیم گرفته باشد، ولی یکی دیگر انجام داده باشد.

گزینه سوم: فکر نکنم این کارهای ابلهانه را کسی دیگر هم بکند.

گزینه چهارم: هر سه گزینه فوق صحیح است.