ده تابوی شکسته

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور گفت: « احمدی نژاد تابوهای سیاسی را شکست.» با ‏توجه به اهمیت تابو و ضرورت شکستن آن، احمدی نژاد کدام تابوهای سیاسی را که روسای ‏جمهور قبلی نشکسته بودند، شکسته است؟

تابوی اول: رئیس جمهور باید محترمانه رفتار کند.‏

تابوی دوم: رئیس جمهور باید حرف دهانش را تا حدی بفهمد.‏

تابوی سوم: رئیس جمهور باید به مردم احترام بگذارد.‏

تابوی چهارم: رئیس جمهور باید جلوی مردم درست راه برود.‏

تابوی پنحم: رئیس جمهور در مورد کشورش اطلاعات داشته باشد.‏

تابوی ششم: رئیس جمهور نباید همیشه باعث شرمساری برای کشور باشد.‏

تابوی هفتم: رئیس جمهور باید به فکر مردم کشور خودش باشد، نه مردم کشورهای دیگر.‏

تابوی هشتم: رئیس جمهور در کنار علائق شخصی، مثل رفتن به مسافرت و دیدار با آدمهای ‏معروف، باید گاهی هم برای اداره کشور وقت بگذارد.‏

تابوی نهم: رئیس جمهور باید تمیز باشد.‏

تابوی دهم: رئیس جمهور نباید همیشه دروغ بگوید، باید ماهی هم یک بار راست بگوید.‏

یک تبرئه و چند نتیجه گیری

موسویان، از اتهام جاسوسی تبرئه شد. جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه گفت: « موسویان، در ‏خصوص اتهام جاسوسی بی گناه شناخته شد.» در مرحله اول، ناطق نوری گفت: « اتهامات ‏مطرح شده علیه موسویان صحت ندارد.»، حداد عادل گفت: « از تبرئه موسویان خوشحال می ‏شویم.»، حزب تندروی موتلفه گفت: « حکم قاضی فصل الخطاب است.»، عطریانفر گفت: « ‏تبرئه موسویان افتخار دستگاه قضائی است.» آرمین گفت: « قاضی موسویان در مقابل فشارها ‏ایستاد.» ‏

در مرحله دوم، حدود بیست نفر از دانشجویان بسیجی جلوی قوه قضائیه اجتماع کردند، و خواستار ‏اعدام موسویان شدند و از قوه قضائیه خواستند برای اثبات استقلال خود از قوه مجریه گوش به ‏فرمان این قوه باشد. این گروه دانشجویی، اولین گروه دانشجویی جهان است که به جای اینکه ‏طرفدار آزادی دیگران باشد، طرفدار زندانی شدن آنهاست. احمدی نژاد در ساعات اولیه این واقعه ‏گفت: « در کار قاضی دخالت نمی کنیم.» وی نیم ساعت بعد عصبانی شد و گفت: « متن صحبت ‏های موسویان را منتشر کنید.» وزارت اطلاعات هم محض رضای خدا و برای حفظ امنیت ‏کشور، به موبایل احمدی نژاد پاسخ مثبت داد و به رای صادره توسط قاضی اعتراض کرد. در این ‏مرحله قاضی مرتضوی از غیب پدیدار شد و دستور ادامه تعقیب موسویان را صادر کرد. ‏

ادامه داستان، تا چند روز دیگر…. ‏

سه سوال درباره بسیجی و انرژی متراکم

سووال اول: با توجه به اینکه امام جمعه شیراز گفته است: « بسیجی به معنای انسانی است که ‏انرژی متراکم او آزاد شده باشد.» در اصطلاح عمومی به کسی که انرژی متراکم خود را آزاد ‏کرده باشد، چه می گویند؟

‏1) بی تربیت؟‏

‏2) برو بیرون، کثافت!؟

‏3) خجالت بکش، تو دیگه بزرگ شدی!؟

‏4) علی می گه …… زووووووو؟

‏ ‏

سووال دوم: با توجه به اینکه امام جمعه شیراز گفته است: « بسیجی به معنای انسانی است که ‏انرژی متراکم او آزاد شده باشد.» پس از اینکه یک بسیجی انرژی متراکم خود را آزاد کرد، چه ‏اتفاقی می افتد؟

‏1) رایحه خوش خدمت به مشام می رسد؟

‏2) همه فرار می کنند و از کنار او دور می شوند؟

‏3) بوی رئیس جمهور می آید؟

‏4) همه دنبال مسوول این واقعه می گردند، ولی چون بسیجی است، چیزی به او نمی گویند؟

سووال سوم: با توجه به اینکه امام جمعه شیراز گفته است: « بسیجی به معنای انسانی است که ‏انرژی متراکم او آزاد شده باشد.» معمولا چه اتفاقی می افتد که بسیجی انرژی متراکم خودش را ‏آزاد می کند؟

‏1) بسیجی دچار احساس « فشار از پائین می شود» و برای چانه زنی در بالا انرژی متراکم خود ‏را آزاد می کند؟

‏2) میزان تورم از حد معمول بالاتر می رود، به همین دلیل بسیجی برای کنترل وضغیت انرژی ‏متراکم خود را آزاد می کند؟

‏3) شهر شلوغ می شود و چون هیچ نظارتی بر تولید و انباشت انرژی وجود ندارد، بسیجی در ‏جریان شلوغی انرژی خود را آزاد می کند؟

‏4) اصولا وقتی تراکم بالا برود این چیزها طبیعی است؟