ای میل ات ناجا دات کام

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که به تازگی موفق شده تفاوت " بی ام و” و " اس ام اس” را متوجه شود و اخیرا فهمیده است که " ای میل” با " کی برد” چه تفاوت هایی دارد، گفته است که دولت با کنترل اس ام اس ها و ای میل های مردم جلوی اغتشاشات و بحران های خیابانی را می گیرد. می خواستم در مورد کنترل ای میل با روش های نیروی انتظامی سیزده نکته را پیشنهاد بدهم، اما عملا به نظرم رسید فقط دادن هشت پیشنهاد کافی است.

اول، با توجه به اینکه در روز 27 خرداد ای میل و اس ام اس قطع بود و سه میلیون نفر به خیابان آمدند، به نظر می رسد، قطع اینترنت و موبایل مشکلی را حل نمی کند، با این وجود از راههای زیر برای کنترل ای میل می توان استفاده کرد.

دوم، برای جلوگیری از ای میل مهم ترین راه قطع برق است، چون وقتی برق نباشد، کلا کامپیوتر نیست و وقتی کامپیوتر نباشد، ای میل هم کار نمی کند. دولت می تواند برق را قطع کند. این عملی ترین کار است.

سوم، ممکن است دولت نخواهد برق را قطع کند، چون برای جشنهای دهه فجر چراغانی از اهم واجبات است، به همین دلیل دولت می تواند از طریق مراجعه خانه به خانه، از کلیه مردم بخواهد یا پس وردشان را تحویل بدهند، یا کامپیوتر خانه شان را با کلنگ و بیل خراب کنند. در مورد لب تاپ دولت می تواند لب تاپ ها را مصادره کند.

چهارم، ممکن است دولت نیروی کافی و زمان لازم برای مراجعه خانه به خانه نداشته باشد، به همین دلیل می تواند از مردم بخواهد که خودشان کامپیوترهای شان را تحویل یک محل بدهند و پس ورد را هم بگویند که در وقت و هزینه دولت صرفه جویی شود.

پنجم، یکی از بهترین راههای دسترسی به ای میل افراد، بخصوص افراد مشکوک، استفاده از گاز اشک آور است، در این حالت ماموران می توانند وارد خانه مردم شوند، و آنان را وادار کنند که ای میل های شان را باز کنند، بعد گاز اشک آور در اتاق بیاندازند، در این حال کاربر مجبور به ترک محل می شود، در حالی که مامور با ماسک می تواند ای میل ها را چک کند.

ششم: در صورتی که ماموران فراموش کرده باشند که از ماسک مخصوص استفاده کنند، مامور مربوطه می تواند مجددا همین کار را تکرار کند.

هفتم: با توجه به اینکه حدود بیست میلیون کامپیوتر در کشور و بیست میلیون بسیجی نیز وجود دارد، دولت با کمبود نیرو مواجه نخواهد شد، در غیر این صورت از کومور یا لبنان یا گینه یا توگو یا ونزوئلا و روسیه می توان مامورانی را استخدام کرد.

هشتم: این احتمال وجود دارد که ماموران خارجی( بخصوص آفریقایی) بلد نباشند که از ای میل استفاده کنند و طبیعتا فارسی نمی دانند، دو راه برای حل این مشکل وجود دارد، اول اینکه به ماموران خارجی فارسی یاد بدهیم و بعد از آنها برای کار استفاده کنیم، یا اینکه از این پس ایرانیان را وادار کنیم که به زبان روسی یا سواحیلی یا اسپانیولی ای میل بزنند.

این راهها برای حل مشکل بعرض رسید. اگر مشکلی بود با اینجانب تماس بگیرید.