محمود گاگارین

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

احمدی نژاد: " مقدمات اعزام انسان به فضا در ایران قبل از سال 1400 مهیا می شود.”

سووال اول: چرا احمدی نژاد می خواهد مقدمات اعزام انسان به فضا را تا قبل از سال 1400 فراهم کند؟

گزینه اول: چون ایران تا امروز بخوبی مدیریت شده، مدیریت کره زمین هم تا سال 1396 کامل می شود، دیگر کاری نمی ماند جز مدیریت کیهان.

گزینه دوم: چون تپه گلکاری نشده روی کره زمین باقی نمی ماند، باید جای جدیدی پیدا کند.

گزینه سوم: چون اگر قضیه تونس و مصر در ایران هم اجرا بشود، مجبور است یک جایی فرار کند، به نظر شما کشوری پیدا می شود که این حضرات را در آن راه بدهند؟

گزینه چهارم: چون بچه ام هم آفریقا و آمریکا و نیویورک و جزایر بالی را هم دیده، دلش می خواهد برود به یک جای جدید.

 

سووال دوم: با توجه به خطای پرتاب موشک های قبلی، موشک فضا پیمای احمدی نژاد به کجا خواهد رفت؟

گزینه اول: صاف می رود سراغ اولین مشتری.

گزینه دوم: بین پروین و زهره و ناهید سرگردان می ماند.

گزینه سوم: صاف می رود توی چاه جمکران.

گزینه چهارم: دودکنان می رود جزیره برمودا زیارت آقا.

 

سووال سوم: نام این موشک فضاپیما احتمالا چه خواهد بود؟

گزینه اول: کیهان 213

گزینه دوم: شق القمر

گزینه سوم: پوپولو 13

گزینه چهارم: ترانسپورت شمس العماره

 

سووال چهارم: این موشک قرار است چه کسانی را با خودش به فضا ببرد و چرا؟

گزینه اول: محمود و علی و حسین شریعتمداری و خانواده برای داشتن یک جای امن.

گزینه دوم: محمود و علی و خانواده برای اقامت موقت نود و نه ساله.

گزینه سوم: محمود و رحیم برای کار فکری در مورد اینکه این چه غلطی بود کردیم.

گزینه چهارم: علی و حسین می روند، محمود جا می ماند و پیاده باید تا ارادان برود.

 

سووال پنجم: اولین اتفاقی که پس از خروج از جو برای فضاپیما پیش می آید چیست؟

گزینه اول: جو همه شان را می گیرد، فکر می کنند نیل آرمسترانگ هستند.

گزینه دوم: جو زده می شوند، می پرند بالا و می خورند به سقف.

گزینه سوم: محمود را جو می گیرد یک ساعت و نیم در مورد دختر 15 ساله مخترع فضاپیما حرف می زند.

گزینه چهارم: کسانی که در اتاق کنترل هستند، خیال شان راحت می شود، رابطه با فضاپیما را قطع می کنند می روند خانه لالا.

 

سووال ششم: اگر این موشک در کره ای بنشیند، بعد از ده سال آن کره چه وضعی پیدا می کند؟

گزینه اول: قهوه ای می شود.

گزینه دوم: قهوه و کاپوچینو و ماکیاتو و نسکافه همه با هم

گزینه سوم: اول سیاه بعد قهوه ای

گزینه چهارم: اول قهوه ای می شود بعد منفجر می شود.

 

سووال هفتم: با توجه به سقوط دائمی هواپیماهای ایرانی، رفتن به فضا چه مشکلی را حل می کند؟

گزینه اول: چون موشک رو به آسمان می رود دیگر سقوط نمی کند، بلکه در فضا سرگردان می ماند.

گزینه دوم: عجب آدمی هستی! یعنی چی که سقوط نمی کند، سوختش یا یارانه اش که تمام شد حتما سقوط می کند.

گزینه سوم: به تو چه اصلا، نظر من همان گزینه یک است، تا جانت درآید.

گزینه چهارم: لطفا گزینه های مختلف با هم دعوا نکنید، جلوی مردم زشت است، پشت سر مردم خوب است.

 

سووال هشتم: با رفتن به فضا دولت احمدی نژاد تا قبل از سال 1400 از شر چه چیزهایی راحت خواهد شد؟

گزینه اول: مردم ایران

گزینه دوم: مردم تهران

گزینه سوم: اداره کشور

گزینه چهارم: جواب دادن به سووالات دیگران

 

سووال نهم: بهترین کره برای نشستن این فضاپیما کدام کره است؟

گزینه اول: روی تاریک ماه

گزینه دوم: اوما گوما

گزینه سوم: با پینک فلوید کاری نداشته باشید.

گزینه چهارم: قطعا کره شمالی

 

سووال دهم: اگر در سال 1401 کسی از احمدی نژاد بپرسد که چرا شما که می گفتید به فضا می خواهید بروید، نرفتید؟ چه پاسخی خواهد داد؟

گزینه اول: من گفتم؟ من همچین حرفی نزدم، اصلا به من می آد چنین حرفی بزنم؟

گزینه دوم: ما چنین حرفی نزدیم، این رسانه ها چیزی گفتند که اصلا رسانه ای وجود ندارد.

گزینه سوم: تا سال 1401 کی مرده کی زنده است؟

گزینه چهارم: پاسخ می دهد، داداش من پنج ساله دارم توی این دهات زیمبابوه مسافرکشی می کنم، اصلا یادم نیست اون موقع چی گفتم چی نگفتم، تو چطوری یادته؟