ژانگولر، بسیجی، پیوندتان مبارک

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

در راستای حضور فعال انواع ژانگولر، بسیجی جی جی، خوش تیپ اللهی، ناناز سادات در راهپیمایی دیروز 22 بهمن و با عنایت به اینکه هاشمی قبل از تبدیل شدن به مقوا از راهپیمایی خارج و به محل دوری رفت و ضمن اعلام خبر احتمال گسترش ایست قبلی قبل از بسته شدن تنگه هرمز در ابعاد وسیع، به دعوت استاندار تهران از سبزها برای راهپیمایی 25 بهمن و ضرورت خرید سریع انواع سوووووت لطفا لزومی ندارد به سووالات پاسخ دهید. اکثرشان را بلدید.

 

سووال اول: جمله رهبر که “ میلیونها ایرانی در 22 بهمن به خیابان می آیند.” را اصلاح کنید.

گزینه اول: خامنه ای گفت: میلیونها ایرانی باید در 22 بهمن به خیابان می آیند.

گزینه دوم: خامنه ای گفت: میلیونها ایرانی شاید در 22 بهمن به خیابان باید بیایند.

گزینه سوم: خامنه ای گفت: میلیونها ایرانی باید در 22 بهمن به خیابان آمدند.

گزینه چهارم: خامنه ای گفت: میلیونها ایرانی باید فردا در 22 بهمن به خیابان رفتند.

 

سووال دوم: امام فرمودند تا “ سیدعلی” هست مشکلی نداریم. امام چه زمانی گفت؟

گزینه اول: قبل از اینکه مقوایی شود.

گزینه دوم: قبل از اینکه سیدعلی مقوایی شود.

گزینه سوم: زمانی که کاغذی بود.

گزینه چهارم: در حالی که سعی می کرد مقوایی نشود.

گزینه پنجم: لکن اگر لنین را استالین مومیایی کرد، سیدعلی ما را مقوایی می کند.

 

سووال سوم: گروهی از مردم علیه هاشمی رفسنجانی در راهپیمایی 22 بهمن شعار دادند و او از محل راهپیمایی رفت. به کجا رفت؟

گزینه اول: کارخانه مقواسازی

گزینه دوم: مجمع تشخیص مقوا از کاغذ

گزینه سوم: رفت باقیمانده عفت اش را حفظ کند

گزینه چهارم: اصلا بیخود آمده بود

 

سووال چهارم: با توجه به اینکه همه نامزدها اصولگرا بودند، چرا صلاحیت 30 درصد از نامزدهای انتخابات مجلس رد شد؟

گزینه اول: چون ترک عادت موجب مریض شدن جنتی می شود

گزینه دوم: چون کار از محکم کاری عیب هم بکند می شود مثل بقیه کارها

گزینه سوم: چون اصلاح طلبان نبودند، وگرنه صلاحیت هفتاد درصد رد می شد.

گزینه چهارم: چون بالاخره آدم نباید بیکار بماند، وگرنه مریض که هست.

 

سووال پنجم: خامنه ای گفت: “ اتحاد نیازمند مبرم امت اسلامی است.” امت اسلامی کجاست؟

گزینه اول: روسیه و چین

گزینه دوم: لبنان و فلسطین

گزینه سوم: .نزوئلا و نیکاراگوآ

گزینه چهارم: وال استریت

گزینه پنجم: کلا همه مسلمین وحدت را حفظ کنند، ایرانی ها هم که از بیخ عرب ها مسلمانند.

 

سووال ششم: سه روز مانده به 25 بهمن دسترسی سی میلیون ایرانی به جی میل چرا قطع شد؟

گزینه اول: چون سه روز به 25 بهمن مانده بود.

گزینه دوم: چون اگر اینترنت قطع نباشد 25 بهمن مردم به خیابان نمی روند.

گزینه سوم: چون قطع بودن جی میل باعث می شود تا اسلام تا سه روز دیگر حفظ شود.

گزینه چهارم: چون هیچ راه بهتری برای خبردار شدن مردم از راهپیمایی 25 بهمن نبود.

 

سووال هفتم: حمید روحانی گفت “ تیم احمدی نژاد در پی گسترش فساد به منظور ظهور امام زمان است.” بخش اضافی جمله را حذف کنید.

گزینه اول: تیم احمدی نژاد در پی گسترش فساد است.”

گزینه دوم: تیم احمدی نژاد در پی گسترش امام زمان است.”

گزینه سوم: تیم احمدی نژاد در پی فساد امام زمان است.”

گزینه چهارم: تیم احمدی نژاد در پی فساد است.”

 

سووال هشتم: صدیقی گفت “ احتمال ابطال آرای انتخاباتی فتنه گران وجود دارد.” منظور از فتنه گران در این جمله چه کسانی هستند؟

گزینه اول: کسانی که آرای شان باطل می شود.

گزینه دوم: مگر آرایی هم خوانده می شود؟

گزینه سوم: فتنه گران همان منحرفین هم هستند.

گزینه چهارم: می خواستند شرکت کنند تا باطل شود.

 

سووال نهم: حاج احمد سوداگر فرمانده لشگر محمد رسول الله در اثر ایست قلبی درگذشت. با توجه به اینکه وی سیزدهمین فرمانده سال و پنجمین در ماه گذشته است که به دلیل بیماری ایست قلبی درگذشته است، بهترین راه برای جلوگیری از ایست قلبی چیست؟

گزینه اول: بستن دهان

گزینه دوم: ندادن نظر به همکاران

گزینه سوم: ممانعت از استفاده غلط از محلول پاک کننده لکه اسرائیل توسط دولت.

گزینه چهارم: دور شدن از جایی که مسوولان دولتی ممکن است در آنجا حضور پیدا کنند.

 

سووال دهم: با توجه به حضور هزاران اتوبوس و مینی بوس در راهپیمایی 22 بهمن امسال شعارهای راهپیمایی چه بود؟

گزینه اول: تا ساندیس در کف ماست، امام ما مقواست

گزینه دوم: چین، روسیه، سوریه، پیوندمان مبارک

گزینه سوم: استقلال، استقلال، مرگ بر ضدولایت فقیه

گزینه چهارم: اتوبوس، مینی بوس، پیوندتان مبارک