احتمال اجرای حکم سنگسار سکینه

نویسنده

» گزارش واشنگتن پست

توماس اردبرینک

دادستان تهران روز دوشنبه برخلاف اظهارات آقای احمدی نژاد، گفت که زنی که به دلیل زنا متهم به سنگسار شده بود، در تئوری همچنان ممکن است با اجرای این حکم مواجه شود.

غلامحسین  محسنی اژه ای تاکید کرد که سکینه محمدی آشتیانی، که به دلیل خیانت به شوهرش در سال 2006 محکوم شده بود، احتمال دارد بجای سنگسار، که حکم زناکاران در اسلام شیعه است، به دار آویخته شود.

محسنی اژه ای؛ وزیر سابق اطلاعات در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد:« حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی صادر شده است و باید مراحل خود را طی کند. در دین مقدس اسلام روش اثبات زنای محصنه دشوار است و در این مورد قصاص بر سنگسار که حکم زنا است ارجحیت دارد.»

عوامل کلیدی علیه خانم آشتیانی جای بحث دارند. او در اصل در ماه مه سال 2006 به دلیل داشتن روابط نامشروع به دو مرد بعد از مرگ همسرش گناهکار شناخته شد و به 99 ضربه شلاق خورد. چهار ماه بعد، قاضی دادگاهی جداگانه یکی از این دو مرد را به قتل شوهر او محکوم کرد و خانم آشتیانی هم محکوم به زنا و سنگسار شد.

مقامات ایرانی گفته اند که آشتیانی مرتکب قتل شده است. در ماه اوت او در تلوزیون دولتی ایران اعتراف کرد که در قتل شوهرش دست داشته است و با پسر عمه شوهرش روابط نامشروع داشته است. اما وکیل او گفت که این اعترافات بعد از دو روز شکنجه گرفته شده است و سکینه از طریق یک واسطه به روزنامه گاردین گفته است که او در قتل شوهرش دست نداشته است و مقامات ایرانی در این مورد دروغ می گویند.

احمدی نژاد، هفته گذشته در جریان مصاحیه با کریستین امانپور در برنامه “ این هفته” شبکه  ای بی سی گفت که آشتیانی هرگز محکوم به سنگسار نشده است و این خبر جعلی است.

مورد سکینه آشتیانی، خشم جهانی را برانگیخت  و حتی باعث شد که یکی از روزنامه های دولتی ایران با زن رئیس جمهور فرانسه توهین کند. این روزنامه کارلا برونی را که در ملا عام از این زن محکوم به سنگسار دفاع کرده بود، “فاحشه” خواند.

 

واشنگتن پست، 27 سپتامبر