این تخم جن ها

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

علی اکبر رانفی پور، سخنران و استراتژیست در سخنرانی اش گفت: “متاسفانه مردان از پوشاک تنگی استفاده می کنند و به لحاظ آفرینش خداوند متعال، خیلی عذر می خواهم، بیضه های مرد اگر حرارتش با حرارت بدن یکی باشد، انسان عقیم می شود و نمی تواند نسل خودش را ادامه بدهد. به همین خاطر ابدا نباید لباس تنگ پوشید. این اتفاق دارد می افتد. اینها دارند لباس های تنگی می پوشند که روی ادامه نسل آنها تاثیر می گذارد. و این هدفمند است. به عنوان مثال شلوار جین، که کلمه جین در انگلیسی همان جن است، به شلوار آبی رنگ جین می گویند جین، در ایهام و تشبه به بلوجین. یا اخیرا کفش هایی برای خانمها طراحی کرده اند که یک متر پاشنه دارد، عذر می خواهم، یک وجب پاشنه دارد، و همین خودش به اندازه یک متر است. پنجه پا در این کفش ها تشبه پیدا می کند به سم جن ها. که ما دو سال قبل عکس این کفش ها را دیدیم، اصلا فکر نمی کردیم وارد کشور بشود، ولی شد. بسیاری از این تی شرت ها نقش های پیچیده ای روی آنهاست، اینها طلسم است. اعدادی که روی این لباس ها خورده، که اینها از روی ابجد است، بعضی از اینها شعارهای شیطانی است. مثلا زده 813 یا مثلا 418 که شما نمی دانید چیست. این عدد ابجد یک طلسم شیطانی است و همان کارکرد را دارد.” در همین راستا به سووالات زیر پاسخ دهید و بهترین گزینه را بدون کمک اجنه پیدا کنید.

 

سووال اول: با توجه به اینکه شلوار جین حرارت بیضه ها را به هم می زند، اگر یک نفر بخواهد شلوار جین تنگ بپوشد، ولی عقیم نشود باید چکار کند؟

گزینه اول: از تهویه مطبوع زیر شلوار استفاده کند.

گزینه دوم: پنجره را باز بگذارد.

گزینه سوم: از سیستم خنک کننده زیر شلوار استفاده کند.

گزینه چهارم: در تابستان با شلوار لی پالتوی زمستانی بپوشد

 

سووال دوم: با توجه به اینکه تنگ بودن شلوار باعث فشار به بیضه و توقف تولید نسل می شود، چه چیزی باعث افزایش تولید نسل می شود؟

گزینه اول: استفاده از برگ مو و آدم بودن

گزینه دوم: استفاده از شورت مامان دوز

گزینه سوم: استفاده از دشداشه و نرفتن به راه دور

گزینه چهارم: شلوار جین چینی با بسم الله

 

سووال سوم: اگر کسی با شلوار جین که به بیضه او فشار می آورد بچه دار شد، بچه اش چه نوع بچه ای است؟

گزینه اول: تخم جن!

گزینه دوم: تخم جن بوداده

گزینه سوم: رحیم مشائی

گزینه چهارم: مشاور

 

سووال چهارم: برای کاهش خطر شلوار جین که همان جن است، باید چکار کنیم؟

گزینه اول: موقع پوشیدن شلوار بسم الله بگوئیم.

گزینه دوم: موقع درآوردن شلوار بسم الله بگوئیم.

گزینه سوم: کلا هر وقت شلواری دیدیم  بسم الله بگوئیم.

گزینه چهارم: تو که نمی خواهی بسم الله بگوئی شلوارت را عوض کن.

 

سووال پنجم: با توجه به اینکه اگر حرارت بیضه با بدن یکی باشد، انسان عقیم می شود، از کجا نتیجه می گیریم که تنگ بودن شلوار، باعث یکسان شدن حرارت عضو مذکور و بدن می شود؟

گزینه اول: دلیل مشخصی ندارد، ولی چاره ای هم نداریم.

گزینه دوم: رابطه که دارند، ولی فعلا همین خوب است.

گزینه سوم: شما نباید شلوار تنگ بپوشی، دلیل اش رو خودت پیدا کن.

گزینه چهارم: مجبوری قبول کنی وگرنه می زنمت.

 

سووال ششم: چرا خارجی ها روی لباس های ایرانی طلسم چاپ می کنند؟

گزینه اول: چون جریان فتنه شکست خورد.

گزینه دوم: چون حمله آمریکا به صحرای طبس در سال 1358شکست خورد.

گزینه سوم: چون جریان انحرافی شکست خواهد خورد.

گزینه چهارم: چون تابستان است و برادران استراتژیست زیاد زیر آفتاب می ایستند.

 

سووال هفتم: از کجا می فهمیم که شلوار جین همان جن است؟

گزینه اول: چون جین از جنوا آمده و برلوسکونی خیلی وضعش خراب است.

گزینه دوم: چون جین از ژنو آمده و ژنو مقر حقوق بشر است و خطرناک است.

گزینه سوم: چون جین از 1001 شب آمده و معلوم نیست آن شبها چه اتفاقی افتاد.

گزینه چهارم: هر سه جواب فوق غلط است و همان که آقای استراتژیست گفت.