فرهنگ لغات دولت نهم

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

 

سخنگو: منبع الهام، کسی که از طریق او الهام می شود. کسی که آنقدر شغل های مختلف دارد ‏که خبر ندارد که وزیر کابینه اش عوض شده یا نه. ‏

انرژی هسته ای: نوعی انرژی که به جای گرم کردن همه جا، فقط سر آدم را گرم می کند. ‏

دولت: یک گروه که بصورت دسته جمعی و تمام وقت تمام پول کشور را تبدیل به آشغال می ‏کنند. ‏

مجلس: گروهی که نماینده مردم هستند، ولی نه مردم آنها را می شناسند، نه آنها مردم را می ‏شناسند. ‏

سفر استانی: نوعی سفر تبلیغاتی که تا چند سال پس از پایان انتخابات هنوز ادامه دارد.‏

نامه به رئیس جمهور: تعدادی کاغذ که آدمها به جای اینکه توی صندوق پستی بیندازند، ‏مستقیما آن را به رئیس جمهور می دهند تا در صحنه عکاسی حضور آنان ثبت شود.‏

نامه رئیس جمهور: یک روش که قبلا توسط پیامبر اسلام تجربه شده بود و به نتیجه هم رسیده ‏بود. برای تکرار این اقدام 1400 سال تاخیر مدت زیادی بود.‏

دانشجوی عدالت خواه: نوعی دانشجو که برای شنیدن سخنان رئیس جمهور دعوت می شود و ‏برخلاف بقیه دانشجویان حرف رئیس جمهور را گوش می کند.( کلمه عدالت خواه در این ‏عبارت اضافی است.)‏

دانشجوی بسیجی: تعدادی مرد کاسب و زن خانه دار که سعی می کنند مثل دانشجوهای حزب ‏اللهی لباس بپوشند، بی توجه به اینکه دانشجوهای حزب اللهی مثل کاسب ها لباس می پوشند. ‏آنها پس از اینکه فیلمبرداری تمام شد به سر خانه و کارشان برمی گردند.‏

سازمان مدیریت: مهم ترین دشمن دولت، جایی که همه چیز در آن برنامه دارد.‏

لبنان: کشوری که مردمش آنطور که ما دوست داریم زندگی می کنند، و مورد حمایت دولت ما ‏هستند، ولی ما حق نداریم مثل آنها زندگی کنیم.‏

سیاست خارجی: مجموعه ای از رفتارهای کنترل نشده و جالب یک بندباز که چون هنوز ‏سقوط نکرده است، برای ما هیجان آور است. ‏

تورم: تنها بخش اقتصاد که روز به روز بزرگتر می شود.‏

دیدار سر زده: یک نام صمیمانه روی یک رفتار بدون برنامه و بی نتیجه.‏

مافیا: یک فیلم تخیلی تکراری که هر وقت شام نداریم و گرسنه مان است، پخش می شود. ‏

ملاقات: محلی برای گرفتن عکس با آدمهای سرشناس.‏

برنامه ریزی: ‏

اقتصاد: ‏

رسانه:‏

رسانه ملی:‏

دانشمند:‏

دیدار استانی:‏

اتاق فکر:‏

ملی مذهبی:‏

میثاق:‏

زریبافان:‏

چمران:‏

دبیر دولت:‏

وزارت ارشاد:‏

انتخابات:‏

مدیریت جهانی:‏

میراث فرهنگی:‏

رپ:‏

اراذل و اوباش:‏

چکمه:‏

دکتر حسین فاطمی:‏

سازمان ملل متحد:‏

نیویورک:‏

کلمبیا:‏

هوگو چاوز:‏

گوجه فرنگی:‏

صندوق سرخ:‏

بولیوی:‏

کاراکاس:‏

سند چشم انداز:‏

رئیس قوه قضائیه:‏

صدا و سیما:‏

دولت یکدست:‏

ابرقدرت:‏

مانتو:‏

پروژه:‏

طرح های اقتصادی زودبازده:‏

قیمت:‏

پول:‏

دشمن:‏

بودجه: ‏