سید ماکسعلی پارسونز حجاریان

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

» مقاله کریستین ساینس مانیتور درباره مثلث تهران، کابل و واشنگتن

آناند گوپال ‏ ‏ دانشگاه باشکوهی با سازه هائی از سنگ سفید و گنبدی با کاشی های آبی رنگ در محله ای پرجمعیت در حاشیه غربی ‏پایتخت افغانستان قرار گرفته است.‏

صدها دانشجو برای شرکت در کلاس های صبح حضور یافته اند. این دانشجویان یک کشور را برای تشکر و قدردانی ‏از کمک به توسعه آموزش عالی در این منطقه تشنۀ تحصیلات می شناسند: ایران.‏

این دانشگاه 100 میلیون دلاری، یکی از چندین طرح توسعه در سراسر افغانستان است و از جمله همکاری های مثبتی ‏است که واشنگتن می خواهد در این کشور پر از معضل ببیند.‏

مقامات ایرانی در جریان کنفرانس بین المللی افغانستان در لاهه در هفته جاری، پیشنهاد همکاری با آمریکا در توسعه و ‏بازسازی افغانستان را ارائه دادند. علی رغم ادامه بی اعتمادی عمیق میان دو کشورچنین اقداماتی می تواند به تلاش ‏های واشنگتن درتغییر شرایط در منطقه کمک کند. ‏

ماروین وینبام تحلیلگر سابق وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان که درحال حاضر در مؤسسه ‏خاورمیانه در واشنگتن مشغول به کار است می گوید: “این کنفرانس بر تمایل ایران برای ایفای نقش همکار، صحه ‏گذاشت و می تواند آغازی پرشتاب برای سیاست جلب پشتیبانی در منطقه محسوب شود.“‏

همکاری بیشتر میان واشنگتن و تهران می تواند به رونق تلاش برای توسعه منجر شود. برای مثال، بر اساس گزارشی ‏به نام “همسایه های دیگر افغانستان: ایران، آسیای مرکزی و چین” از مرکز گفتمان بین المللی هولینگز در واشنگتن، ‏آمریکا، به دلیل روابط خصمانه موجود میان دو کشور، مانع خرید آسفالت ارزان و آماده برای احداث یک بزرگراه ‏کلیدی توسط پیماناکاران از ایران می شود. ‏

آقای وینبام گفت: پشتیبانی ایران به دلیل منافع طولانی مدت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن کشور در افغانستان حیاتی ‏است.‏

به گفته نهاد هماهنگ کننده خدمات رفاهی در افغانستان، سازمانی که ارائه کمک به افغانستان را بررسی می کند، ایران ‏از سال 2001 تا کنون نزدیک به نیم میلیارد دلار در افغانستان خرج کرده است. در واقع ایران یکی از تأثیر گذارترین ‏اهداء کنندگان کمک به این کشور بوده است و 93 درصد از تعهدات خود را عملی کرده است. در مقابل، آمریکا تنها ‏‏48 درصد از تعهد 5 میلیارد دلاری خود را عملی کرده و هند نیز تنها 24 درصد از تعهد 200 میلیون دلاری اش را ‏پرداخت کرده است. ‏

‎ ‎هراس از بی ثباتی‎ ‎

انگیزه دیگر ایران هراس از بی ثباتی در افغانستان است. وینبام می گوید: “کابوس آنها این است که یک گروه تندروی ‏سنی نظیر طالبان در کشور همسایه به قدرت برسد.“‏

طالبان و تهران سالهاست که اختلاف دارند. این گروه ستیزه جوی محافظه کار افراطی با خصومت شدیدی به اسلام ‏شیعه و پیروان آن نگاه می کند. در جریان جنگ های داخلی افغانستان در دهه 1990، ایران از گروه های شیعه و سایر ‏گروه های غیر پشتون حمایت می کرد. ایران بعداً از مخالفان طالبان و ائتلاف شمال پشتیبانی می کرد. ‏

مقامات ایرانی نگران آن هستند که بی ثباتی در افغانستان به شعله ور شدن بحران پناهندگان در مرزها منجر شود. ایران ‏در حال حاضر به بیش از 2 میلیون آواره افغان پناه داده که حضور اکثر آنها غیرقانونی است. این خود به بروز معضلی ‏میان تهران و کابل منجر شده است، زیرا ایران مرتب به اخراج پناهندگان غیرقانونی مشغول بوده است. ‏

آمریکا و ایران علیرغم تعهدات موجود برای همکاری، تردیدهای فراوانی پیش رو دارند. وینبام می گوید: “ایران قطعاً ‏از توسعه مشارکت استراتژیک میان آمریکا و افغانستان هراسان است.“‏

مقامات تهران نگران تشکیل پایگاه های نظامی دائم آمریکا در افغانستان هستند؛ پایگاه هائی که می تواند روزی برای ‏حمله به ایران مورد استفاده قرار گیرند. ایران همواره منتقد حضور نیروهای آمریکا در منطقه بوده است و در کنفرانس ‏روز سه شنبه نیز تاکید کرد برنامه افزایش نیروهای آمریکا در افغانستان “ناکارآمد” خواهد بود.‏

منافع مشترک آمریکا، افغان ها و ایران ایجاب می کند این کشورها راهی برای همکاری پیدا کنند. وینبام می گوید ‏هیچیک از کشورهای دخیل خواستار سقوط افغانستان به ورطه بی ثباتی و جنگ داخلی نیستند، به همین دلیل منافع آنها ‏در گرو کمک به بازسازی و توسعه این کشور است. ‏

منبع: کریستین ساینس مانیتور- 3 آوریل – 2009‏