رهبر بی اثر می کند

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

شریعتمداری: ولی فقیه هر حرکت مقابله با نظام را بی اثر می کند.

 

حرکت اول: مردم در انتخابات به نامزد مورد نظر رهبر نظام رای ندادند.

شیوه مقابله: تعدادی صندوق به غیبت کبری رفت و تعدادی آمار از آسمان نازل شد.

 

حرکت دوم: مردم رهبر مافوق قانون را نادیده گرفته و به خیابانها رفتند.

شیوه مقابله: تعدادی بطری برای ماتحت مردمی که مافوق را نادیده گرفتند به کهریزک رفت.

 

حرکت سوم: تعدادی از سیاستمداران کشور ممکن بود به کودتا اعتراض کنند.

شیوه مقابله: قبل از اینکه به نظرشان بیاید که باید اعتراض کنند، خودشان را در زندان دیدند.

 

حرکت چهارم: آمریکا و اسرائیل تصمیم به نابودی حکومت گرفتند.

شیوه مقابله: اعضای سفارتخانه های انگلیس و فرانسه دستگیر شدند.

 

حرکت پنجم: گروهی از مردم علیه رهبر در خیابان شعار دادند.

شیوه مقابله: رهبر هنگام تولد گفت " یاعلی” و هر هفته به معراج رفت.

 

حرکت ششم: گروهی از مردم به رئیس جمهور در خیابان گفتند دروغگو.

شیوه مقابله: رهبر گفت این دروغگو از همه به من نزدیک تر است.

 

حرکت هفتم: رئیس جمهور وزیر اطلاعات را برکنار کرد.

شیوه مقابله: زن رئیس جمهور به او حرام و دوستانش تحت تعقیب قرار گرفتند.

 

حرکت هشتم: تعدادی از مردم سوریه علیه دخالت ایران در آن کشور شعار دادند.

شیوه مقابله: رهبر اعلام کرد همه انقلابها در همه جای جهان به دستور رهبر اسلامی است.

 

حرکت نهم: تعدادی از مراجع و روحانیون دولت را نامشروع خواندند.

شیوه مقابله: رهبر به قم سفر کرد و به زور به خانه بقیه مراجع رفت.

 

حرکت دهم: گروهی از هنرمندان برجسته به حکومت اعتراض کردند.

شیوه مقابله: گروهی از هنرمندان درپیت از طرف رهبر جایزه گرفتند و به حج رفتند.

 

نتیجه گیری اخلاقی: مخالفان رهبری بی بصیرت اند، چون دو سال قبل از رهبر چیزی را می فهمند که او دو سال بعد می فهمد.

نتیجه گیری سیاسی: صندلی رهبر وقتی حفظ می شود که وقتی او اشتباه می کند، دیگران زندانی بشوند.

نتیجه گیری اخلاقی: همه رهبران جهان بالاخره متوجه حقیقت می شوند، بعضی در سه سال، بعضی در سیصد سال.

 

قانون جامع عدالت

 

محسن رضایی گفت: " قانون جامع عدالت باید تدوین شود.” پیش نویس قانون چنین است:

ماده اول: عدالت چیزی است که رهبر امروز گفته است و ممکن است فردا چیز دیگری باشد.

ماده دوم: مردم کسانی هستند که حکومت را ستایش می کنند.

ماده سوم: حق چیزی است که حکومت لازم ندارد، و به مردم می دهد.

ماده چهارم: ثروتمند کسی است که مخالف حکومت است، حتی اگر فقیر باشد.

ماده پنجم: پابرهنه کسی است که حامی حکومت باشد، حتی اگر ده کارخانه کفش داشته باشد.

ماده ششم: سیاست اقتصادی کاری است که امروز صبح دولت تصمیم گرفته انجام دهد.

ماده هفتم: برابری یعنی ایجاد شرایطی که همه عقب مانده ها جلو رفته و همه پیشروان سر جای شان بنشینند.