لبنان در مرکز دعوای تهران و ریاض

نویسنده

» مقاله ای از میدل ایست آنلاین

محمدعلی هریسی

جنگ لفظی بین اردوگاه طرفداران غرب و اردوگاه مورد حمایت ایران در لبنان این ترس را بوجود آورده  که این کشور در “جنگ سرد” بین ایران شیعه و عربستان سنی، با ناارامی های شدید سیاسی روبرو شود.

رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه سنت ژوزف بیروت می گوید: “این جنگ لفظی شاهدی بر این مدعاست که بحران های داخلی لبنان به حوادث  منطقه مربوط است. “

وی گفت که درحالی که لبنان وارد چهارمین ماه بدون دولت می شود، کشور با سرعت بیشتری به سمت بحران پیش می رود.

عربستان که با حمایت از سعد حریری از اردوگاه طرفداران غرب حمایت می کند ایران را به تحریک معترضان ضد حکومت سلطنتی در بحرین متهم می کند. حکومت سلطنتی سنی در بحرین به اکثریت شیعه حکومت می کند.

ایران هم که در کنار سوریه از مهم ترین حامیان گروه نظامی شیعه لبنان، حزب الله، است این اتهام ها  را با متهم کردن عربستان  به اینکه نیروهای نظامی اش را به این جزیره کوچک فرستاده تا خواسته مشروع معترضان را سرکوب کنند، پاسخ داده است.

کارشناسان می گویند که با بالاگرفتن تنش در منطقه بحران بوجود آمده در لبنان با اتهامات سختی که حریری و حزب الله به هم وارد می کنند، بدتر می شود.

عماد سلامه، استاد علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی لبنان، می گوید: “ما هنوز به اوج بحران نرسیده ایم ما هنوز در نوک کوه یخ قرار داریم.”

حریری نخست وزیر موقت که مورد حمایت عربستان، متحد آمریکا، است ایران را به دخالت در امور داخلی این کشور کرده است.

حریری  گفت: “لبنان و کشورهای عرب از دخالت ایران در جهان عرب از لحاظ سیاسی و اقتصادی آزار می بینند. “

حزب الله لبنان که توسط آمریکا در فهرست گروه های تروریستی قرار دارد به سرعت و در اقدامی غیر معمول پاسخ داد و حریری را در خدمت آمریکا و صهیونیست ها خواند.

حزب الله اعلام کرد: “موضعگیری حریری اقدام آشکار برای پوشاندن دخالت های آمریکا در منطقه و زیر پا گذاشتن خواست مردم است که به دنبال آزادی و پایان هژمونی آمریکا هستند.”

حریری و حزب الله ماه هاست که بر سر دادگاه ویژه سازمان ملل که در مورد قتل پدر حریری که در سال 2005 اتفاق افتاد تحقیق می کند، در مقابل هم ایستاده اند.

این دادگاه قرار است از حزب الله در مورد این قتل تحقیق کند و حزب الله هم این دادگاه را مورد حمایت آمریکا و اسرائیل دانسته است.

نجیب میکاتی، میلیاردر سنی روز 25 ژانویه با موافقت حزب الله برای تشکیل کابینه که روز 12 ژانویه سقوط کرده بود، منصوب شد اما تا تشکیل آن هنوز به زمان زیادی نیاز است.

قطاس خوری، مشاور حریری می گوید: “این اولین بار است که سعد حریری یک تصمیم قاطع و رودررو با ایران گرفته است زیراتهدیدی قبلا از سوی ایران احساس نمی شد.”

سعد غریبه، نویسنده کتاب “حزب الله: سیاست و مذهب” می گوید که بالا گرفتن تنش بین حریری و حزب الله نشاندهنده تضاد سیاسی گسترده تری است.

بحرین چند روز بعد از اینکه این کشور حزب الله را به تحریک معترضان به سلطنت متهم کرد، 16 لبنانی که 14 نفرشان شیعه بودند را به بهانه “نگرانی های امنیتی”، از این کشور بیرون کرد.

سعد غریبه محقق موسسه دوحه در قطر معتقد است درحالیکه حزب الله مشخصا از تظاهر کنندگان شیعه بحرین حمایت می کند، سعد حریری کاملا در جهت سایر کشور های عربی و حتی آمریکا قرار گرفته است.

اردوگاه حریری حزب الله را قدرتمند ترین نیروی نظامی لبنان محسوب می شوند را به مزدوری برای رئیس جمهور ایران که قصد بر هم زدن ثبات در منطقه را دارد، متهم کرده است.

 

حسن نصرالله، رهبرحزب الله، در پاسخش این ادعا را تکذیب کرده  و در تلویزیون اعلام کرد: “اینکه نخست وزیر چنین سخن بگوید اشتباه است. این زبانی است که اسرائیل با آن سخن می گوید. “

 

میدل ایست آنلاین، 12 آوریل