تحلیف با اعمال شاقه

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

امروز هفتم مرداد است، اگر به امید خدا در چهار روز آینده وبا نیاید و بلا نیاید و احمدی نژاد کار خاصی که کشور را منفجر کند انجام ندهد و همه چیز فقط در حد همین زمین سوخته که در حال اجراست انجام شود، این رئیس جمهور زورکی تا یازدهم مرداد کارش تمام می شود و یازدهم مرداد هم که آخرین جمعه ماه رمضان است، آقای وراج آخرین نطق اش را علیه اسرائیل و به زیان فلسطین و برای نابودی بقیه چیزهایی که هنوز از میان نرفته می کند و روز دوازدهم مرداد یعنی شنبه روز تنفیذ ریاست چمهوری به روحانی خواهد بود. و یک روز بعد یعنی 13 مرداد حسن روحانی مراسم تحلیف خودش را در مجلس انجام می دهد و به امید خدا از شنبه آینده می توانیم بگوئیم که رئیس جمهور کشور محمود احمدی نژاد نیست و نفسی به راحتی بکشیم. اما فکر نکنید که این چهار روز به راحتی خواهد گذشت. تازه دیشب یعنی همین ساعتی که من دارم این نوشته را می نویسم، آقای بلبل مشغول نطق ماقبل آخر تلویزیونی خودش است و تا زمانی که با لگد از دفتر ریاست جمهوری به بیرون پرت نشده، به نظر نمی رسد که نطق کردن را متوقف کند. بیچاره ناطق نوری که اصلا نه ناطق است و نه نوری دارد. این احمدی نژاد است که هم ناطق تمام وقت است و هم هاله نور دارد. در همین راستا، پیشنهاد می کنم که تا وقتی کار احمدی نژاد تمام نشده یعنی در همین چهار روز آخر کاری، به سووالاتی که می کنم و جواباتی که از میان گزینه ها انتخاب می کنید، فکر کنید و سعی کنید یک جوری خودتان را سرگرم کنید تا طرف برود. تذکر می دهم که تمام سووالات این پرسشنامه از متن گفته های دیشب احمدی نژاد به دست آمده است. داداش! بروووووووووووووو


سووال یک: احمدی نژاد گفته است که تعداد کارهایی که برای اولین بار در این دولت انجام شده است، دهها هزار مورد است. حساب کنید دولت مذکور روزی چند کار را برای اولین بار انجام داده است؟
گزینه اول: روزی شش کار برای اولین بار
گزینه دوم: روزی هفت کار برای اولین بار
گزینه سوم: هر چهار ساعت یک کار برای اولین بار
گزینه چهارم: هر هفته 40 کار برای اولین بار انجام شده است.


سووال دو: به گفته رئیس جمهور سابق دهها هزار کار برای اولین بار در دولت وی انجام شده است. مهم ترین کاری که احمدی نژاد برای اولین بار به عنوان رئیس جمهور انجام داد، کدام کار بود؟
گزینه اول: سخنرانی برای صدها صندلی خالی به مدت 45 دقیقه در سازمان ملل متحد
گزینه دوم: کاهش ارزش پول ملی به یک دوم در عرض سه ماه
گزینه سوم: گل زدن به دروازه بان تیم ملی با لباسی سه برابر اندازه خودش
گزینه چهارم: برکناری وزیر خارجه بدون اطلاع دادن به خودش در هنگام ماموریت رسمی وزیر
گزینه پنجم: دروغ گفتن به مشهورترین مجری تلویزیونی جهان بدون اینکه مطلقا تغییر حالت بدهد
گزینه ششم: دست ندادن با زن رئیس جمهور در مراسم رسمی و بغل کردن مادر رئیس جمهور دیگر در مراسم غیررسمی.
گزینه هفتم: محدودیت گزینه برای احمدی نژاد یک مشکل جدی است

سووال سه: بقیه جمله احمدی نژاد را بنویسید: “نباید برای رسیدن به توسعه تعدادی از مردم له شوند.”…..
گزینه اول: نباید برای رسیدن به توسعه تعدادی از مردم له شوند… ولی اشکالی ندارد برای رسیدن به قدرت کودتا کرد و ده هزار نفر از مخالفان را زندانی کرد، له کرد، کتک زد یا کشت
گزینه دوم: نباید برای رسیدن به توسعه تعدادی از مردم له شوند، اما برای عقب بردن کشور می توان تا دو سوم جمعیت کشور را فقیر و بدبخت کرد

گزینه سوم: نباید برای رسیدن به توسعه تعدادی از مردم له شوند، اما برای دو سفر بیشتر به خارج دهها هزار نفر حقوق نگیرند و له بشوند

گزینه چهارم: نباید برای رسیدن به توسعه تعدادی از مردم له شوند، اما برای جلوگیری از توسعه کشور می توان همه کشور را نابود کرد

سووال چهار: احمدی نژاد گفت: “در چهار ماه اول امسال برای اولین بار در تاریخ میزان صادرات غیرنفتی ما با واردات مساوی شد.” چی کار کرد که اینطوری شد؟
گزینه اول: واردات ممنوع شد، صادرات نفت هم ممنوع شد، مساوی شدند
گزینه دوم: صادرات همان بود، ولی واردات انجام نشد، مساوی شدند
گزینه سوم: یک دهم وارد کردیم، یک بیستم صادر کردیم مساوی شد
گزینه چهارم: صادرات نفتی ممنوع شد، غیرنفتی تغییر نکرد، اما طبعا بیشتر شد.

سووال پنج: احمدی نژاد گفت: “دولت نهم و دهم با برنامه ترین دولتهای پس از جمهوری اسلامی هستند.” از این جمله چه صفتی را در گوینده آن کشف می کنیم؟
گزینه اول: او معنی برنامه را نمی داند
گزینه دوم: او اطلاعی از گذشته ندارد
گزینه سوم: وقتی این بی برنامه از همه با برنامه تر است، خاک برسر کل حکومت

گزینه چهارم: او بدون خجالت کشیدن دروغ می گوید

 

سووال شش: بهترین گزینه برای کامل کردن جمله احمدی نژاد کدام است: “من از پائین ترین سطوح مدیریت یعنی بخشداری و فرمانداری شروع کردم……..”

گزینه اول: من از پائین ترین سطوح مدیریت یعنی بخشداری و فرمانداری شروع کردم… و بیخودی آمدم بالاتر
گزینه دوم: من از پائین ترین سطوح مدیریت یعنی بخشداری و فرمانداری شروع کردم… و چون در آنجا ناموفق بودم ولی چیزی به من نگفتند، بالاتر آمدم

گزینه سوم: من از پائین ترین سطوح مدیریت یعنی بخشداری و فرمانداری شروع کردم… و چون از خودم خوشم می آمد مطمئن بودم رئیس جمهور خوبی می شوم
گزینه چهارم: من از پائین ترین سطوح مدیریت یعنی بخشداری و فرمانداری شروع کردم… و اگر دوباره به همان سطح برگردم قول می دهم اشتباهاتم را تکرار نکنم

سووال هفت: همان آقای قبلی گفت: “در دولت ما تامین مسکن مردم بطور ویژه در اولویت قرار گرفت” بعدش چی شد؟
گزینه اول: هزینه اجاره مسکن در هشت سال نه برابر شد
گزینه دوم: قیمت خانه در هشت سال هفت برابر شد
گزینه سوم: دولت موفق به ساختن خانه برای فلسطینی ها شد
گزینه چهارم: دولت موفق به اجرای برنامه های خانه سازی نشد


سووال هشت: همان آقای سووالات قبلی گفت: “دولت من قانونمندترین دولت تاریخ ایران است” و اضافه کرد: “اجرا نکردن چند مصوبه عدول از قانون نیست.” اگر اجرا نکردن مصوبات مجلس عدول از اجرای قانون نباشد، چیست؟
گزینه اول: عبور از قانون
گزینه دوم: مرور در قانون
گزینه سوم: زیارت قبور قانونگذار
گزینه چهارم: شمول از قانون

سووال نه: همان آقای قبلی گفت: “دولت من موشک به آسمان پرتاب کرد و وجود زنده به فضا فرستاد.” مهم ترین موجود زنده ای که در دوره احمدی نژاد به هوا پرتاب شد کدام موجود بود؟
گزینه اول: هر ماه فیل هوا می کرد
گزینه دوم: هر روز فیل هوا می کرد
گزینه سوم: خدا بیامرز رفت و نیامد
گزینه چهارم: بلند آسمان جایگاه من است
گزینه پنجم: حلقه گمشده داروین کشف و رئیس جمهور شد

سووال ده: همان آقایی که این همه حرفش را زدیم گفت: “ثروت را چندین بار در کشور توزیع کردیم” نتیجه اش چی شد؟
گزینه اول: فقر
گزینه دوم: تولید ثروت متوقف شد
گزینه سوم: ثروت را وقتی توزیع کنی، تمام می شود
گزینه چهارم: نتیجه همین شد که می بینیم، می بینی و می پرسی؟