گفت وگو♦ تلویزیون

نویسنده
مهدی کیانیان

‏از اشکان خطیبی مجموعه “گلهای گرمسیری” برروی آنتن شبکه اول است. د رهمین حال هم درنمایش “ ‏ماچیسمو” به کارگردانی محمد رحمانیان بازی می کند. به همین بهانه با او گفت وگویی انجام داده ایم. ‏

askhkankhatibib.jpg

گفت وگو با “اشکان خطیبی ” ‏

درجنگ عشاق تافته جدا بافته نیستند !!

با توجه به شروع پخش مجموعه “ گلهای گرمسیری ” ابتدا ازاین مجموعه شروع می کنیم. شما پس ‏ازیکسال که بیشتروقت خود را صرف مجری گری کردید. درمجموعه گلهای گرمسیری ایفای نقش کردید. ‏حضورخود را دراین مجموعه چگونه ارزیابی می کنید. با توجه به اینکه خیلی ها معتقدند مجموعه آنطورکه باید ‏منسجم نیست؟

البته آن طورکه شما هم گفتید بنده دریکسال گذشته بیکارنبودم. من دردوتله فیلم بازی کردم که هنوزپخش نشده، ‏درواقع همیشه دوست داشتم که مجری گری را هم تجربه کنم وفکرمی کنم اتفاق خوبی برای من بود. درارتباط با ‏مجموعه گلهای گرمسیری هم باید بگویم که نقش را بسیاردوست داشتم. رسول یکی ازآن نقش هایی بود که همیشه ‏آرزوداشتم بازی کنم. درارتباط با نقد منتقدان هم باید بگویم همیشه آراء متضاد وجود دارد. ولی به نظرمن ‏معیاراصلی سنجش یک اثرمیزان استقبال مخاطبان آن اثراست. ‏

چیزی که درقریب به اتفاق نقدها به چشم می خورد ایرادی ست که به فیلمنامه گرفته اند. اینکه همه ‏چیزدرفیلمنامه، مخصوصا درصحنه های جنگ بزرگنمایی شده. آیا موافق این نکته هستید؟

این به نظرمن کم لطفی ست. فیلمنامه چندین وچند باربازنویسی شد تا بدین جا رسید. چیزی که به نظرمن برای ‏نویسنده ازاهمیت زیادی برخورداربود رابطه عاشقانه رسول وناهید است. اما وقتی اتفاقی بزرگ مانند جنگ رخ ‏می دهد آیا می توان نسبت به آن بی تفاوت بود. وقتی کشوری درگیر جنگ می شود همه آدمهای آن کشورتحت ‏تاثیراین اتفاق قرارمی گیرند. نمی توان عشاق را ازبقیه افراد جدا کرد. ‏

سکانسی درمجموعه موجود است که شما پشت به دوربین هستید. اما پس ازاینکه ازبیرون قاب ‏خبرتیرخوردن همسرتان را به شما می دهند خیلی سریع به سمت دوربین می چرخید وازقاب بیرون می روید ‏بطوری که مخاطب به زحمت چهره شمارا می بیند. آیا این حرکت انتخاب کارگردان بود ویا پیشنهاد ‏خودتان؟

به صحنه ای اشاره کردید که من خیلی آن را دوست دارم. سراین لحظه خیلی صحبت کردیم درآخربه این نتیجه ‏رسیدیم که اگرمخاطب چهره رسول را درهنگام باخبرشدن ازاین اتفاق نبیند خیلی موثرتراست. فکرمی کنم انتخاب ‏درستی برای این صحنه بود. ‏

آیا بازهم دراثری جنگی اگرپیشنهاد شود بازی می کنید؟

ببینید، من اولا کاررا به دلیل علاقه ای که به نقش رسول داشتم، پذیرفتم. نکته دیگراینکه همیشه دوست دارم ‏دراثری جنگی بازی کنم. این نوع ژانریکی ازژانرهایی است که آن را خیلی دوست دارم. ‏

آیا بازهم شما را درجایگاه مجری برنامه تلویزیونی خواهیم دید؟

نمی دانم، شاید. مجری گری هم مانند بازیگری سخت است. اما تجربه یی که من درسال گذشته با رامبد جوان ‏داشتم گاهی اوقات باعث می شود به مجری گری هم فکرکنم. ‏

درحال حاضرمشغول چه کاری هستید؟

مشغول تمرین نمایشنامه “ماچیسمو” به نویسندگی وکارگردانی محمد رحمانیان هستم که برای اجرا درجشنواره بین ‏المللی تئاترفجرآماده می شود. یکی دوکارهم درتلویزیون پیشنهاد شده است که فعلا درحد حرف است وهنوزهیچ ‏چیزقطعی نشده. ‏

امسال که دیگردرپروسه تمرینی نمایش “ماچیسمو” مانند سال گذشته به مشکل برنخورده ‏اید؟

نه خوشبختانه. متأسفانه این کارباید درسال گذشته اجرا می شد که با بی مهری بعضی افراد این امرمیسرنشد. اما ‏امیدوارم که امسال اجرای خوبی درجشنواره داشته باشیم. ‏