کتاب روز♦ کتاب ‏

نویسنده
نسرین تبریزی

هنر روز، در بخش کتاب می کوشد کتاب ها و نشریاتی را که در حوزه اندیشه و هنر مباحث نظری را ‏منعکس می کنند یا در مسائل اجتماعی و سیاسی مباحثی درخور دارند، به خوانندگان خود معرفی کند. ‏ارجحیت با کتاب های روز خواهد بود، ولی این امر به معنای غفلت از آثارمنتشر شده در گذشته دور یا ‏نزدیک نیست. کتاب های منتشره از پدیدآورندگان ایرانی به زبان های دیگر یا ترجمه شده به این زیان ها هم ‏در کتاب روزجای ویژه ای خواهند داشت. ناشران و پدید آورندگان آثار می توانند برای معرفی یک نسخه ‏کتاب به نشانی زیر بفرستند. ‏

توجه: به اطلاع دوستان نویسنده و ناشر می رساند، کتاب هائی که در سال 1387 به نشانی کتاب روز ‏‏فرستاده شده است، متاسفانه به علت درهم ریختگی نشانی پستی به دست ما نرسیده است. ضمن پوزش از ‏دوستان ‏نشانی را به صورت صحیح اعلام می کنیم:‏

Iran Gooya‏ : نام گیرنده

BP 114‎‏ : شماره صندوق پستی

Creteil 94000‎‏ : اسم وکد پستی شهر‏

France‏ : نام کشور

nehilistb.jpg

نیهیلیسم ویرانگر و ایدئولوژی نیاکانی

محمدرضا فشاهی ‏

چاپ اول 2008- نشر باران، سوئد- 403 صفحه‏

نیهیلسم ویرانگر و ایدوئولوژی نیاکانی، آخرین کتاب محمدرضا فشاهی نویسنده و پژوهشگر ساکن پاریس ‏است که به‌تازگی توسط نشر باران در سوئد منتشر شده است.‏

سیاست چیست؟ فلسفه چیست؟ تاریخ چیست؟ و هنر شاعری یا تراژدی کدام است؟ و چرا و چگونه یونانیان به ‏اختراع این علوم و هنرها توفیق یافته‌اند؟ اینها پرسش‌هایی هستند که پاسخ بسیاری از آنها را در کتاب نیهیلیسم ‏ویرانگر و ایدئولوژی نیاکانی خواهیم یافت.‏

نیهیلیسم ویرانگر و ایدئولوژی نیاکانی در چهار فصل و یک پیشگفتار تنظیم شده است. نویسنده در پیشگفتار ‏‏94 صفحه‌ای کتاب، به «اندیشیدن دیگران»، و سپس به اندیشه‌ی ایرانی، یا آن‌طور که خود وی نوشته: ‏‏«اندیشیدن ما» پرداخته است. وی بخش پیشگفتار را با بررسی این پرسش که «اگر فلسفه و الهیات دو دانش ‏متفاوت باشند؟» پایان داده است. ‏

فصل اول کتاب نیهیلیسم ویرانگر و ایدئولوژی نیاکانی، «نیهیلیسم ویرانگر و ایده¬ئولوژی نیاکانی»است.‏

این بخش شامل بخش‌های «فلسفیدن با چکش»، «از ناآگاهی تا آگاهی به ناآگاهیم، و «ناهنجاری در ادبیات و ‏هنر»‏ است.‏

فصل دوم کتاب با عنوان «اختراع سیاست و دموکراسی»، شامل بخش‌های «انسان یونانی، اختراع آگورا و ‏اختراع تراژدی»، «ناهنجاری در دموکراسی آتن»، «هنجار در دموکراسی آتن»، و «جنگ، انحطاط، و ‏سقوط دموکراسی آتن» است.‏

عنوان فصل سوم کتاب، «اختراع فلسفه و اختراع تاریخ» است. این فصل، بخش‌های «فلسفه به¬مثابه شیوه¬ی ‏زندگی»، «تاریخ به¬منزله شدن انسانی»، «فلسفه چونان خدمتگزار الهیات»، و «فلسفه همچون آزادی انسانی» ‏را در بر گرفته است.‏

عنوان آخرین فصل کتاب نیهیلیسم ویرانگر و ایدئولوژی نیاکانی، «الهیات سیاسی و مهدیگری» است.‏

دو بخش «چشم¬اندازمهدیگرانه و معادگرایانه»، و «چشم¬انداز سیاسی و اجتماعی» عنوان بخش‌های این فصل ‏است.‏

محمدرضا فشاهی متولد 1324 در تهران و دارای درجه‌ی دکترا در رشته‌ی «جامعه‌شناسی جهان اسلام» از ‏دانشگاه پاریس 3 (سوربن نوول)، دکترای دتا در رشته‌ی «فلسفه و ادبیات و علوم انسانی» از دانشگاه پاریس ‏‏8 (وَنسن- سنت دنی)، و درجه‌ی «شایستگی رهبری پژوهش‌های دوره‌ی دکترا در فلسفه» از همین دانشگاه ‏است. او در سال 1983 در دپارتمان جامعه‌شناسی دانشگاه پاریس 8، و از سال 1984 تاکنون در دپارتمان ‏فلسفه‌ی همین دانشگاه به تدریس مشغول است. ‏

در کارنامه‌ی فعالیت فرهنگی فشاهی سه مجموعه شعر، سه کتاب به زبان فرانسه و 12 کتاب فلسفی- ‏اجتماعی وجود دارد، که از جمله عبارتند از: «تحولات فکری و اجتماعی در ایران» (گوتنبرگ/ تهران- ‏‏1354)، «سیر تفکر در قرون وسطی» (گوتنبرگ- 1354)، «واپسین جنبش قرون وسطایی» (جاویدان- ‏‏1356)، «بحران کنونی ایران» (گوتنبرگ- 1358)، «تکوین سرمایه‌داری در ایران» (گوتنبرگ- 1360)، ‏‏«بحران جهان و بحران رمانتیسم» (گوتنبرگ- 1360)، «ارسطوی بغداد، از عقل یونانی به وحی قرآنی» ‏‏(کوششی در آسیب‌شناسی فلسفه‌ی ایرانی- اسلامی- باران/ سوئد- 1376)، «از شهریاری آریایی به حکومت ‏الهی سامی» (باران- 1379)، و «اندیشیدن فلسفی و اندیشیدن الهی- عرفانی» (باران- 1383).‏

نیهیلیسم ویرانگر و ایدئولوژی نیاکانی را می‌توانید از کتابفروشی محل زندگی‌تان و یا اینکه از طریق نشر ‎‏ تهیه کنید‎.‎

tabaghatejtemaee.jpg

طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران

نویسندگان: احمد اشرف، علی بنوعزیزی

ترجمه: سهیلا ترابی فارسانی

‏262ص، تهران: انتشارات نیلوفر، 1387، چاپ اول

این کتاب، مجموعه شش مقاله درباره طبقات اجتماعی در ایران و نقش آنان در تحولات اجتماعی و سیاسی ‏است. سه مقاله نخست این مجموعه با عنوان «طبقات اجتماعی در ایران اسلامی دوره میانه»، «طبقات ‏اجتماعی در دوره قاجاریه» و «طبقات اجتماعی در عصر پهلوی»، تصویری از موقعیت و نقش طبقات ‏اجتماعی در هزار سال اخیر در ایران ارائه می کنند. مقاله چهارم با عنوان «اتحاد بازار و روحانیت: بنیان ‏اجتماعی شورش ها و انقلاب ها»، به طور عمده به بازتاب ارتباط پویای بازار – روحانیت در جنبش های ‏اعتراضی یک قرن گذشته در ایران می پردازد. «دولت، طبقات و روش های بسیج توده ها در انقلاب ایران»، ‏مقاله دیگری است که علاوه بر تقسیم بندی زمانی انقلاب اسلامی به پنج دوره، نقش طبقات اجتماعی، زمان ‏حضور در صحنه مبارزات و تعداد نفرات شرکت کننده را بررسی می کند. این مقاله، علاوه بر آنکه به تحلیل ‏های ساختاری و گوناگون در مورد انقلاب اشاره دارد، متذکر می گردد که تمامی آثاری که در این مورد ‏نوشته شده، به نقش مردم و روش های بسیج توده ها و ترکیب اجتماعی ائتلاف های سیاسی توجه چندانی ‏نداشته اند. آخرین مقاله با عنوان «حکومت و مناسبات ارضی پیش و پس از انقلاب ایران»، شامل سه بخش ‏است. بخش نخست به نیروی پیش برنده انقلاب سفید و برنامه های اصلاحات ارضی و بخش دوم به مناسبات ‏ارضی و مبارزه برای زمین در طول انقلاب و در سال های 1356 تا 1369 خورشیدی می پردازد. موضوع ‏بخش سوم، مقایسه سیاست های حکومتی و اصلاحات ارضی در دو دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی است. ‏

jorebarkhak.jpg

جرعه بر خاک: یادنامه استاد یحیی ماهیار نوابی

به کوشش: محمد جعفری دهقی

‏275ص، تهران: انتشارات مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 1387، چاپ اول

این کتاب جلد چهارم از «مجموعه پژوهش های ایران باستان» و شامل مقالاتی به زبان های فارسی، انگلیسی ‏و آلمانی درباره گوشه های گوناگونی از تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران باستان است. این مقالات که به وسیله ‏پژوهشگران معتبر ایرانی و خارجی نوشته شده، به مناسبت بزرگداشت ایران شناس برجسته و فقید، «دکتر ‏یحیی ماهیار نوابی»، گردآوری و تدوین شده است. عناوین نوشته های فارسی این مجموعه و نویسندگان آنها ‏عبارتنداز: «چگونه اهریمن می تواند به روشنی بتازد و چرا اورمزد اهریمن را از بد کردن باز نمی دارد؟/ ‏ترجمه فصل دوم و سوم شکند گمانیک وزار/ژاله آموزگار»، «ترکیب بندی از شاه داعی الله شیرازی، شاعر ‏سده نهم هجری به گویش شیرازی کهن/محمود جعفری دهقی»، «سیوند، ریشه و اشتقاق/محمد تقی راشد ‏محصل»، «ساسانیان و زردشتیان در چین و ژاپن/حسن رضائی باغ بیدی»، «نگاهی به نحو زبان ‏سغدی/زهره زرشناس»، «مهرهای خسرو انوشیروان/علی شهیدی»، «اشعار تازه ای از آفرین نامه ابوشکور ‏بلخی/علی اشرف صادقی»، «استاد ماهیار نوابی؛ زندگی نامه و آثار/محمود طاووسی»، «ماهیار نوابی و ‏سنگ نبشته بغستان (بیستون)/بدرالزمان قریب»، «خرده اوستا در نگارش های نوین/کتایون مزداپور» و… از ‏جمله مقالات خارجی این مجموعه می توان از مقاله «ژوزف ویزهوفر» با عنوان «هخامنشیان و حکومت ‏بر جهان: یک طرح»، به زبان آلمانی، و مقاله «نیکولاس سیمس ویلیامز» با عنوان «جاده ابریشم در سغد»، به ‏زبان انگلیسی، نام برد. ‏

hamsaz.jpg

هم ساز: قطعاتی از استادان موسیقی ایران برای تار و سه تار

گردآوری: علی صمد پور، محمد رضا ابراهیمی

‏160ص، تهران: انتشارات ماهور، 1387، چاپ اول

در این کتاب قطعاتی از استادان موسیقی ایران برای تار و سه تار، نت نویسی شده است. بعضی از این ‏قطعات و سازندگان آنها عبارتنداز: «تصنیف هزاردستان/محمد علی امیر جاهد»، «پیش درآمد ‏ماهور/مرتضی نی داوود»، «پیش درآمد شور/یوسف فروتن»، «پیش درآمد دشتی/یوسف فروتن»، «پیش ‏درآمد اصفهان/اصغر بهاری»، «رنگ راک/نورعلی برومند»، «پیش درآمد ابوعطا/رضا محجوبی»، «پیش ‏درآمد دشتی/رضا محجوبی»، «دخترک ژولیده/علینقی وزیری»، «مقدمه تار و پود/حسین علیزاده»، «چهار ‏مضراب بیداد/هوشنگ ظریف»، «به یاد گذشته/ابوالحسن صبا»، «تمرین دشتی/ابوالحسین صبا»، «چهار ‏مضراب بیات اصفهان/احمد عبادی»، «چهارمضراب چهارگاه/احمد عبادی» و «رنگ اصفهان/مرتضی نی ‏داوود». ‏

marasemaghvamirani.jpg

مراسم اقوام ایرانی: مصور، رنگی

نویسنده: حسن زنده دل

‏136ص، تهران: نشر ایرانگردان، 1387، چاپ اول

این کتاب گزارشی است مصور از آیین ها، مراسم و آداب اقوام ایرانی در نقاط مختلف کشورمان. این آیین ها ‏و مراسم که به مناسبت های گوناگون مانند تولد، شکر گزاری و قدرشناسی، دفع بلا و بیماری، رزم آوری و ‏زورآزمایی، بزرگداشت های دینی و مذهبی، نوروز، یلدا و… برگزار می شوند، تصویری از فرهنگ، تاریخ ‏و اعتقادات ایرانیان‎ ‎را ارائه می کنند. ‏

bazartabriz.jpg

‎ ‎تاریخ و معماری بازار تبریز‎ ‎

تالیف: حسین اسمعیلی سنگری، بهروز عمرانی

‏262ص، تبریز: انتشارات ستوده، 1387، چاپ اول

بازار تبریز ضمن داشتن خاستگاه و پیشینه بسیار معتبر، دارای شاخص های تقریبا نادر و منحصر به فردی ‏است. جامعیت و تجمیع تمام عناصر تشکیل دهنده در یک بازار کامل، عمده ترین شاخص این بازار است. ‏راسته ها، سراها، تیمچه ها، مدارس و حجره ها، جزئی از عناصر این بازار هستند. در کتاب حاضر، ‏نویسندگان ضمن معرفی تاریخ و پیشینه این بازار قدیمی، عناصر نامبرده و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی آنان ‏در زندگی روزمره مردم را بررسی کرده اند. از ویژگی های کتاب، تلفیق دو دیدگاه تاریخی و معماری ‏است. عناوین بخش های هفتگانه این پژوهش عبارتنداز: 1- بازار و تاریخچه آن در ایران، 2- شناخت ‏عناصر کالبدی و معماری بازار، 3- بازار بزرگ تبریز، 4- ساختار کالبدی بازار تبریز، 5- آسیب شناسی ‏بازار تبریز و راهکارهای رفع آسیب، 6- ورودی بازار تبریز، 7- راهکارهای ثبت جهانی بازار تبریز. ‏

olympickhande.jpg

المپیک خنده

طراح: کامبیز درم بخش

‏106ص، تهران: انتشارات افق، 1387، چاپ اول

این کتاب، مجموعه ای از طرح ها و کاریکاتورهای «کامبیز درم بخش»، کاریکاتوریست و گرافیست برجسته ‏معاصر ایران است. تعدادی از آثار او تاکنون به وسیله موزه های معتبر جهان خریداری شده و در نمایشگاه ‏های گوناگون به نمایش در آمده اند. در این مجموعه متنوع، خطوطی شوخ طبع و بازیگوش، ورزش های ‏مختلف را به بازی می گیرند و با تخیلی تازه نفس و تامل برانگیز به میدان می آیند تا مدال طلای دیگری را ‏از آن خود کنند!‏

badgir.jpg

بادگیر، شاهکار مهندسی ایران: مصور، رنگی

مؤلفان: مهدی بهادری نژاد، علیرضا دهقانی

تهران: انتشارات یزدا، 1387، چاپ اول

بادگیر، نمونه ای از شاهکارهای مهندسی ایران است. بیش از هزار سال است که این شاهکار مهندسی مکانیک، ‏در مناطق گرم کشورمان، با برقراری یک جریان هوای ملایم، آسایش را در فصل گرم تابستان به خانه ها و ‏فضاهای مسکونی آورده و با ایجاد جریانی از باد ملایم روی سطح آب انبارهای عمومی، این‌ آب را برای ‏استفاده، به ویژه در تابستان ها، خنگ نگه داشته است. در کتاب حاضر، با پیشینه بادگیر، طراحی و ساخت، و ‏همچنین نمونه های آن در شهرهای مرکزی و جنوبی ایران آشنا می شویم. مباحث اصلی کتاب عبارتنداز: ‏‏«تاریخچه بادگیرها»، «پیشینه بادگیرها در متون ادبی ایران»، «بادگیر از دیدگاه معماری»، «بررسی تحلیلی ‏‏– عددی کارآیی بادگیرهای سنتی یا متداول»، «بررسی تحلیلی – عددی کارآیی طرح های جدید بادگیر»، ‏‏«مقایسه کارکرد بادگیرهای طرح جدید و بادگیرهای سنتی» و «طراحی، ساخت و آزمایش نمونه های ‏بادگیرهای سنتی و طرح های جدید». این مجموعه با عکس های رنگی زیبایی از بادگیرهای سنتی ایران در ‏شهرهای مختلف آغاز می شود. ‏

meshaeel.jpg

میشائیل کلهاس و سه داستان دیگر

نویسنده: هاینریش فون کلایست

مترجم: محمود حدادی

‏182ص، جلد نرم، 14.521.5 سانتی متر‏

تهران: نشر ماهی، 1386، چاپ اول

این کتاب مجموعه چهار داستان با عنوان های «میشائیل کلهاس»،«گنده پیر لوکارنو»، «زلزله درشیلی» و ‏‏«مارکویئزفون…» است. نویسنده این داستان ها، «هاینریش فون کلایست» از بزرگترین نویسندگان ‏رمانتیک آلمان در پایان قرن هیجدهم و آغاز قرن نوزدهم است. داستان های«کلایست» مجموعه ای از حکایت ‏های کوتاه، بسیار کوتاه و برخی بلند هستند و قصه «میشائیل کلهاس»، مردی که عدالت خواهی اش کار او را ‏به آتش افروزی و قتل می کشاند، کم و بیش تفصیل رمان را می یابد. «هرمان هسه» درباره این قصه ‏می نویسد: [میشائیل کلهاس اثر استادانه بزرگترین درام نویس ادبیات ماست. آدم انگار درهمان صفحه اول با ‏یک جهش در میانه داستان است و تا به پایان آن در همگامی با این روند نفس بر، یک لحظه هم وقفه نمی ‏اندازد.] ‏

vorter.jpg

رنج های ورتر جوان

نویسنده: یوهان ولفگانگ فون گوته‏

مترجم: محمود حدادی

‏220ص، تهران: نشر ماهی، 1386، چاپ اول

‏«رنج های ورتر جوان» در تاریخ ادبیات آلمانی، نخستین داستان تراژیک از نوع مدرن است. داستانی عاشقانه ‏که در آن جدال نیکی و بدی، و پیروزی ریاکارانه بنیاد بد نیست که مرگ غمبار قهرمان آرمانی آن را رقم می ‏زند. نگاه وحدت وجودی در این اثر، نیک و بد را به جای رودررویی با هم، به درون روابط پیچیده ذهن فرد و ‏اجتماع می برد. این تراژدی، که از عملکرد گناه و عامل شر خالی است، اثری پیشگام در مبارزه با کهنه ‏اندیشی قرون وسطایی و به سهم خود راهگشای فکری انقلاب بزرگ فرانسه شمرده می شود. این رمان که در ‏شمار بزرگترین موفقیت های ادبی «گوته» محسوب می شود، در میان آثار این ادیب بزرگ آلمانی بیشترین ‏ترجمه را به خود دیده است. ترجمه حاضر از «رنج های ورتر جوان» از روی متن آلمانی آن انجام شده ‏است.‏

‏ ‏

نشریات

golestan.jpg

گلستانه: ماهنامه ادبی، هنری

سال هشتم، شماره 93، آبان 1387‏

این شماره ماهنامه«گلستانه» با مصاحبه ای با «جس رو»، نویسنده جوان آمریکایی آغاز می شود. او نخستین ‏بار با داستان «جواب» در آمریکا مشهور شد. این داستان به مسائل مربوط به بنیادگرایی مذهبی، بعد از یازده ‏سپتامبر می پردازد. مطلب بعدی، نوشته ای است از «جس رو» با عنوان «سوزان سونتاگ را از یاد ‏نبریم». به دنبال آن، داستان کوتاهی از «جس رو» با عنوان «دریاچه بهشت» را می خوانیم. بخش بعدی این ‏شماره «گلستانه»، مقاله ای است با عنوان«آرکی تایپ بر پالت نقاشی». در این مقاله، «احمد رضا دالوند» ‏نگاهی دارد به آثار نقاشی «محمد حسین ماهر» در گالری اثر. پس از این بخش، در بخش مربوط به شعر ‏جهان، با چند شاعر معاصر کشورهای ولز، لیتوانی، اوروگوئه و ترکیه، و نمونه هایی از اشعارشان آشنا می ‏شویم. بعضی از مطالب و نوشته های دیگر شماره 93 عبارتند از:‏

‏× مقاله ای درباره داستان نویسی: پیرنگ،انگیزه،پیرنگ/میشل آ. بنکس/ترجمه: کاوه فولادی نسب

‏× هدیه صد سالگی ویلیام سارویان/آنگینه کاراپتیان

‏×زمان نبوغ: داستان کوتاه/ویلیام سارویان/ترجمه: شادمان شکوری

‏×مسئولیت نویسنده در برابر زمان: تحلیلی بر داستان «زمان نبوغ»/شادمان شکوری

‏× زمان کار خود را می کند: پیشگفتاری برای نویسندگان و هنرمندان/دوریس لسینگ/ترجمه: فریده اشرفی

‏×جستجوی شور شاعرانه در تمدن امروزی/ژان ماری گوستاو لکلزیو(برنده نوبل ادبی 2008)/ترجمه: سارا ‏آرامی

‏× توقعات بیجای گونتر گراس از فرزندان/اکهارد فوور/ترجمه: الهام السادات مقدس

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏