از ژئوپورنوگرافی

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

یا چگونه به چیز فکر کنم و بعد از اینکه دلمان لرزید منتظر آوار بمانیم و نتوانیم به سووالات پاسخ بدهیم.

 

سووال اول: زلزله با چه لباسی مربوط است؟

گزینه اول: شلوار و پیراهن

گزینه دوم: کت و دامن

گزینه سوم: مانتو و چادر

گزینه چهارم: وقتی همه لباس های گزینه اول تا سوم دربیاید

 

سووال دوم: آیت الله کاظم صدیقی را چه نام باید داد؟

گزینه اول: امام جمعه سکسی عبادی

گزینه دوم: آیت الله لرزنده

گزینه سوم: آیت الله برجسته

گزینه چهارم: آیت الله جامه دران

 

سووال سوم: زلزله با چه علمی بیشترین ارتباط را دارد؟

گزینه اول: ژئوگرافی

گزینه دوم: ژئوپلیتیک

گزینه سوم: دموگرافی

گزینه چهارم: پورنوگرافی

 

سووال چهارم: از کجا می فهمیم که حیوانات زلزله را زودتر احساس می کنند؟

گزینه اول: چون احمدی نژاد اعلام خطر کرد

گزینه دوم: چون امام جمعه تهران هشدار داد

گزینه سوم: اصولا کابینه تشکیل جلسه داد.

گزینه چهارم: لطفا به حیوانات احترام بگذارید.

 

سووال پنجم: کدام یک از زنان زیر بیشتر باعث زلزله می شوند؟

گزینه اول: مریلین مونرو

گزینه دوم: فاطمه رجبی

گزینه سوم: انجلینا جولی

گزینه چهارم: پاملا اندرسون

 

سووال ششم: چرا ایران از حضور در شورای حقوق بشر سازمان ملل انصراف داد؟

گزینه اول: چون هنوز خیلی خرتو خر نیست.

گزینه دوم: چون خرتوخر است، ولی یک کم بهتر شده

گزینه سوم: چون شیرتوشیر است.

گزینه چهارم: کلا باغ وحش

 

سووال هفتم: منطقی مدیر عامل سابق ایران خودرو گفت " بزودی هواپیما می سازیم” با شنیدن این جمله چه احساسی به شما دست می دهد؟

گزینه اول: غرور و سقوط

گزینه دوم: دروغ و سقوط

گزینه سوم: خیالپردازی در حال سقوط

گزینه چهارم: بقول امام خمینی " هیچ”

 

 

سووال هشتم: با توجه به اینکه رهبر انقلاب تمسخر لهجه ها را حرام دانست، حالا چکار کنیم؟

گزینه اول: جوک نمی گوئیم، عوضش عرق می خوریم.

گزینه دوم: همین احمدی نژاد را نگاه می کنیم کلی می خندیم.

گزینه سوم: کردها را می کشیم، ولی مسخره نمی کنیم.

گزینه چهارم: آی می خندیم!

 

سووال نهم: چرا تنها گروهی که دولت رسما با آنها امان نامه داد گروه ریگی بود؟

گزینه اول: چون رسما آدم بیگناه می کشتند و از این لحاظ فرقی با دولت نداشتند.

گزینه دوم: چون بالاخره بین قاتل و مخالفین تحصیلکرده باید تفاوتی وجود داشته باشد.

گزینه سوم: چون آب می گردد جوب را پیدا می کند.

گزینه چهارم: چون تره به تخمش می رود، ریگی هم ته کفش شان نیست.

 

سووال دهم: چرا نمی توانیم گفته رجانیوز را که " رضایی و ناطق نوری یاران انقلاب هستند.” قبول کنیم؟

گزینه اول: چون اگر یاران انقلاب بودند، حتما دستگیر می شدند.

گزینه دوم: چون اگر یاران انقلاب بودند، حتما فرار می کردند.

گزینه سوم: چون اگر یاران انقلاب بودند، حداقل بچه های شان را می کشتند.

گزینه چهارم: حالا اینقدر از انقلاب دفاع کن تا حال مان به هم بخورد.