آیا نباید از جنگ گذشته درس آموخت؟

نویسنده
حسین زاهدی

دریادار فالن که یکی از مقامات عالیرتبه نظامی و فرمانده نیروهای نظامی امریکا در منطقه اسیای مرکزی ‏وخاور میانه و شمال افریقا بود، به تازگی در اثر اختلاف نظر های حل نشدنی با مقامات کاخ سفید به ویژه در ‏مخالفتش با حمله به ایران بعنوان اعتراض از سمت خود استعفا نمود.‏