آمریکا، آمریکا، آمریکا.....

ابراهیم نبوی
ابراهیم نبوی

po_nabavi_01.jpg

بیست و هشت سال از سیزدهم آبان گذشت ……‏

مرگ بر آمریکا: 28 سال است هر سال می گوئیم “ مرگ بر آمریکا”، در اثر همین نفرین ‏دائما طول عمر آمریکایی ها زیاد می شود و مال ما کم می شود. ‏

با آمریکا می جنگیم: 28 سال است هر سال 2000 دانشجو و دانش آموز می روند جلوی ‏سفارت سابق آمریکا و علیه آمریکا شعار می دهند و هر سال 5000 دانشجو و دانش آموز می ‏روند به آمریکا و دیگر برنمی گردند.‏

می جنگیم، می میریم: 28 سال قبل صد نفر دانشجو به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند، ‏بعد از آن عملیات انقلابی، در طول 28 سال تقریبا اکثر آنها دستگیر شدند، به زندان رفتند، از ‏کشور فرار کردند و به آمریکا پناهنده شدند، حق فعالیت را از دست دادند و تازه این در ‏شرایطی بود که همه حکومت از کار آنان دفاع می کرد. احتمالا اگر همین صد نفر به مقر ‏دشمن در جبهه جنگ حمله کرده بودند، کمتر تلفات می دادند.‏

حمایتت می کنیم: 28 سال قبل صد نفر از دیوار آمریکا رفتند بالا و همچنان در حال زمین ‏خوردن هستند.‏

مرگ به نیرنگ تو: 28 سال است که هر سال تعدادی پرچم آمریکا را می بریم جلوی سفارت ‏آمریکا و آتش می زنیم و بابت آتش زدن هر پرچم سالی ده میلیارد دلار پول می دهیم، در ‏عوض دل مان خنک می شود.‏

نابود باید گردد: 28 سال قبل، یک بار به سفارت آمریکا حمله کردیم و دو میلیارد دلار به آن ‏کشور ضربه زدیم، حالا هر سال ده میلیارد دلار خسارتش را می دهیم.‏

آمریکا، آمریکا: 28 سال است که هر سال جلوی ساختمانی که حالا مدرسه آموزشی سپاه ‏پاسداران است، جمع می شویم و به آمریکا فحش می دهیم و متعجب هم می شویم که چرا ‏آمریکا نابود نمی شود؟

توپ، تانک، پلاکارد: 28 سال قبل برای حمایت از اشغال سفارت آمریکا، ده هزار نفر آدم که ‏ده پلاکارد داشتند جمع شدند، بیست سال قبل، پنج هزار نفر آدم که پنجاه پلاکارد در دست ‏داشتند برای بزرگداشت سالگرد اشغال جمع شدند، ده سال قبل سه هزار نفر که صد پلاکارد ‏در دست داشتند برای بزرگداشت سالگرد اشغال جمع شدند، دیروز پانصد نفر که چهارصد ‏پلاکارد در دست داشتند برای بزرگداشت اشغال جمع شدند….‏

پیروان امام، پیروان ما: فرق اصلی کسانی که 28 سال قبل سفارت آمریکا را اشغال کردند با ‏کسانی که دیروز برای بزرگداشت اشغال سفارت آمریکا به آنجا رفتند، این است که آنها 28 ‏سال قبل حتی حدس هم نمی زدند که کارشان تا چه حد جدی است، اما کسانی که الآن برای ‏بزرگداشت اشغال می روند یقین دارند که کارشان اصلا جدی نیست.‏

گذشته، حال، آینده: 28 سال قبل صد نفر آدم که هیچ کدام شان شبیه هم نبودند و مثل هم فکر ‏نمی کردند و مثل هم لباس نپوشیده بودند و همدیگر را می شناختند، دست به اشغال سفارت ‏آمریکا زدند، پس از 28 سال، هزار نفر آدم که همه شان شبیه همدیگر هستند و مثل هم فکر ‏می کنند و مثل هم لباس پوشیده اند و همدیگر را نمی شناسند، از آنها تجلیل می کنند.‏

ما تا آخر ایستاده ایم: 28 سال قبل عده ای که حدس می زدند که ممکن است اشتباه کنند، ‏سفارت آمریکا را گرفتند، دیروز عده ای که یقین دارند همه حرف هایی که می زنند دروغ ‏است از اقدام آنان در 28 سال قبل حمایت کردند.‏

نتیجه گیری اخلاقی: بزرگداشت یک رویداد الزاما ممکن است به معنی تائید درستی آن واقعه ‏نباشد، بلکه ممکن است به معنی بزرگداشت یک خطای تاریخی باشد.‏