مهدی خزعلی به بند عمومی بیمارستان منتقل شد

نویسنده

بر اساس گزارش وب‌سایت کلمه٬ مهدی خزعلی به بند عمومی بیمارستان امام منتقل شد. خزعلی هفته گذشته در پی بازداشت خود اعتصاب غذای خشک کرد که شنبه شب به بیمارستان امام اعزام شد. طبق این گزاش خزعلی همچنان در اعتصاب به سر می‌برد اما پزشکان توانسته‌اند به وسیله‌ سرم٬ وضعیت جسمی وی را کنترل کنند.

از سوی دیگر پس از دیدار نماینده دادستان با خزعلی در بیمارستان٬ از ملاقات نزدیکان این زندانی با وی جلوگیری شده است.